c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Sodišče EU potrdilo stroga pravila za zaustavitev ubijanja ogroženih vrst


volk1

Vrhovno sodišče EU je 10.10.2019 potrdilo stroga pravila o varstvu vrst v primeru, da bi poskusili ustaviti ujetje in uboj ogrožene populacije volkov na Finskem.

Primer je bil predložen Sodišču EU (ECJ), potem ko je okoljska skupina izpodbijala odločbo finske agencije za prostoživeče živali, da lovcem dovoli ubiti sedem volkov za „upravljanje prebivalstva“.

Ta poteza je bila del novega načrta upravljanja populacije volkov na Finskem, za katerega je agencija dejala, da bo pomagala obnoviti in ohraniti to populacijo v ugodnem stanju ohranjenosti.

Zaščitena vrsta je bila izpeljana na rob izumrtja z lovom, lovstvom in izgubo habitata, populacija pa znaša le 200. Zdrava raven bi štela populacijo vsaj 300 do 500 volkov.

Načrt je predvideval lokalno upravljanje populacije volkov s cilji zmanjšanja lovljenja, preprečevanja škode psom in izboljšanja občutka varnosti tistih, ki živijo v bližini območij, ki jih zasedajo volkovi.

Države članice EU lahko dovolijo lov za namene upravljanja populacije v skladu z Direktivo o habitatih, če izpolnjujejo številne pogoje.

Volk

Sodba Sodišča je znova potrdila, da Finska in druge države ne morejo odobriti odstopanja od prepovedi namernega ubijanja zavarovanih vrst, če niso izpolnjeni zelo strogi pogoji.

Sodišče je ugotovilo, da mora biti cilj odredbe o odstopanju jasno in natančno utemeljen, da bi bil cilj razvrščen kot pravni sklep, in ugotoviti, da cilja ni mogoče doseči z drugimi sredstvi.

Zagotoviti je treba tudi, da odstopanje ne bo oviralo ohranjanja populacij vrste, je še dodalo sodišče. Prav tako je treba oceniti potencialni vpliv stanja ohranjenosti vrste, je dejal.

Primer se ne bo vrnil finskim sodiščem, da bi ugotovili, ali je agencija za prostoživeče živali pred izdajo odredbe zagotovila, da so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.

Evropski okoljski urad (EEB) – največja okoljska skupina bloka – pozdravlja sodbo. EEB-jev Sergij Moroz je dejal: “Sodišče je danes znova potrdilo, da je lov dovoljen le pod zelo strogimi pogoji.

“Ob naravni krizi, s katero se soočamo po vsem svetu, pomembnost spoštovanja strogih pravil EU o varstvu narave še nikoli ni bila večja.”

EEB POZDRAVLJA SODBO!

Evropski okoljski urad (EEB) je največja evropska skupina okoljskih državljanskih skupin s 150 organizacijami iz več kot 30 držav.

Višji uradnik za politiko EEB za biotsko raznovrstnost in vode Sergiy Moroz EEB je dejal: „V tem primeru populacija volkov na Finskem preprosto ni dovolj velika, da bi upravičila izdajo dovoljenj za uboj. Sodišče je danes znova potrdilo, da je lov dovoljen le pod zelo strogimi pogoji. Zaradi naravne krize, s katero se soočamo po vsem svetu, pomembnost spoštovanja strogih pravil EU o varstvu narave še nikoli ni bila večja. ”

MNENJE MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR!

Sodišče EU v sodbi postavlja visok dokazni standard izključitve razumnega (znanstvenega) dvoma, ki pa ga bo v praksi težko doseči, zato s tem pušča prostor za nadaljnje pravne spore, so odločitev evropskega sodišča pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

“Med drugim Sodišče EU izpostavlja, da je breme dokazovanja na državi članici, ki dovoli takšno upravljanje in da je treba pri dokazovanju uporabljati previdnostno načelo, še zlasti če po presoji najboljših znanstvenih podatkov ostane negotovost glede izpolnjevanja pogojev, ki jih zahteva direktiva o habitatih,” so navedli.

Na Sodišče EU se je zaradi člena direktive, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odvzemom, obrnilo finsko združenje za varstvo okolja Tapiola. Dokončno odločitev v tem primeru mora sicer podati finsko vrhovno upravno sodišče. Volk je na Finskem resno ogrožena vrsta, število volkov pa naj bi v zadnjih letih znatno nihalo, najverjetneje zaradi divjega lova. Država medtem dovoljuje selektiven in omejen odvzem.

“Predmetna sodba je relevantna za vse države članice EU in se smiselno uporablja tudi pri vprašanju upravljanja vseh drugih strogo zavarovanih velikih zveri in drugih strogo zavarovanih vrst, ki so uvrščene na prilogo direktive o habitatih,” so še pojasnili na ministrstvu.

V Sloveniji okvir za uravnavanje populacije zavarovanih vrst sicer dajeta zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrst, ki v našo zakonodajo prenašata direktivo o habitatih. Ta članicam EU med drugim omogoča poseg v zavarovane živalske vrste, če so te v ugodnem stanju in z namenom preprečitve resne škode premoženju ljudi in grožnje njihovi varnosti. Države EU tako lahko pod strogo nadzorovanimi pogoji dovolijo selektiven in omejen odvzem v omejenem številu, ki ga določijo pristojni nacionalni organi.

Tudi pri nas je problematika z volkovi, ki so se prenamnožili, zaradi česar se povečujejo napadi na rejne živali, prišla do točke, ki je razdelila javnost – nekateri si želijo populacijo krepko zmanjšati, iztrebiti ali jih omejiti na točno določena območja, nekateri so proti kakršnemukoli posegu v populacijo. Ta je sicer v ugodnem stanju.

Volk je na območju Slovenije prisoten že preko 100.000 let. Nekje do druge polovice 19. oz. do začetka 20. stoletja je bil prisoten po celotni Sloveniji, potem pa so ga v večjem delu države načrtno iztrebili!!!

Lovci so v 70. letih 19. stoletja sprejeli prve lokalne zaščitne ukrepe, z lovom nanj so prenehali leta 1990, pozneje pa odstrel izvajali le po načelih trajnostnosti. Država je volka popolnoma zaščitila leta 1993, leta 1999 pa se je v populacijo začelo posegati, a v obsegu, ki ne vodi v izumrtje. Trenutno je v državi okoli 80 volkov, ki večinoma živijo v 14 tropih.

Država populacijo volkov tako kot rjavega medveda uravnava z rednimi odloki o odvzemu iz narave, ki pa se v zadnjih letih sicer ni redno izvajal, kar je vodilo k temu, da so se tako volkovi kot medvedi prenamnožili. V uravnavanje populacije je tudi letos poseglo sodišče, država pa je zato sprejela interventni zakon, po katerem lovci lahko odstrelijo 11 volkov in 175 175 medvedov.

V problematiko sicer zdaj zagrizla delovna skupina, ki bo poiskala rešitev za prihodnje bolj optimalno upravljanje z velikimi zvermi. Ožja, strokovna skupina, zdaj pripravlja predloge glede vzdržnega števila medvedov in volkov ter izhodišča glede coniranja, ukrepov ter škod in nadomestil. Skupina naj bi končala predvidoma do konca leta.

VIR: green news

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: