c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V EKOLU V KRANJU ZAGORELO


  1. ekol 2012Foto AAG – požar v industrijski coni Laze posneto iz naselja Stražišče pri Kranju

Včeraj zvečer je okoli 18.30 je zagorelo v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v Stražišču pri Kranju, podoben bi bil lahko tistemu kot v Kemisu na Vrhniki, če gasilci ne bi hitro odreagirali. AAG več let opozarja pristojne na občinskem in državnem nivoju, da industrijska cona Laze ne sodi v to območje, vendar so odgovorni bili gluhi na naša opozorila.

V podjetju Ekol je bilo do sedaj že nekaj požarov, za katere je bila potrebna intervencija gasilcev. Prvi, zelo resen požar je bil dokumentiran tudi v prilogi k pripombam MO Kranj pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja Ekorelu. Obravnavan je bil en izliv odpadnega olja in en izliv barve v potok pod Industrijsko cono Laze, ki teče v območje Nature 2000.

Znano nam je, da je proti enemu od podjetij za predelavo odpadkov, ki je imelo sedež v Lazah, Inšpektorat RS za okolje tudi ostro ukrepal zaradi onesnaženja okolja.

Ekološka patrulja AAG je 21. 7. 2017 ugotovila, da je potok pod Industrijsko cono Laze vidno onesnažen, zelenje ob strugi je bilo požgano, večkrat so vidni tudi barvni izpusti v zrak, kar smo javili v urgenci postopka ugotavljanja okoljske škode. Tudi v študiji iz leta 2014 podjetja GEOMET d.o.o., ki jo je naročila MO Kranj, je med drugim navedeno, da je v enem od iztokov iz industrijske cone v področje Nature 2000:

– količina aluminija več kot 15 krat presežena (46,9 mg/l, dovoljena 3mg/l);

– količina železa več kot 6 krat presežena;

vrednost organskih ogljikov TOC bistveno presežena.
Drug iztok v neposredni bližini je bil celo zasut prav v času, ko je družba izvajala meritve.

Ob poizvedbi družbe GEOMET je ARSO takrat ugotovil, da livarna aluminija (tako kot vsa podjetja v Lazah) nima odpadnih voda …

Vse to se dogaja v neposredni bližini stanovanjskih hiš, na meji Nature 2000.

Na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za ohranjanje narave je bila ugotovljena okoljska škoda na zavarovanih vrstah, njihovih habitatih in habitatnih tipih, glede škode na vodah in tleh pa dejansko stanje ni bilo ugotovljeno, zato je Upravno sodišče RS zadevo vrnilo v ponovni postopek. Opozorilo je, da za škodo na vodah in tleh odgovarjajo le povzročitelji obremenitve, ki so v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti (ki so navedene v drugem odstavku 110. a-člena ZVO-1) odgovorni za nastanek okoljske škode in za preprečevanje in sanacijo, ne glede na krivdo.

Po sklepu sodišča bi bilo potrebno ugotoviti vrsto onesnaževanja in preprečiti onesnaževanje okolja, pa žal na ARSO »nimajo časa«, da bi ukvarjali z »zakotnimi kraji«.

Žal kaže, da mora priti do ekološke katastrofe, šele potem pristojni organi morda le opazijo, da so bile ljudem zaradi obratovanja, za katerega so izdali potrebna dovoljenja, kršene pravice do zdravega življenjskega okolja.

ARSO kljub temu da je bilo že v letu 2015 ugotovljeno, da je lokalno povzročena velika okoljska škoda, ni storil nič v smislu preprečevanja in sanacije škode, kot določa temeljno načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve za odpravo vira čezmernega obremenjevanja okolja in njegovih posledic (9. člen ZVO-1). Povzročitelj obremenitve je odgovoren za preprečevanje in sanacijo okoljske škode.

Tudi včerajšnji požar je še dodatno povečal okoljsko škodo na tem področju, se bodo odgovorni za ugotavljanje okoljske škode in vplivov na zdravje ljudi sedaj ZBUDILI?????

POTOK POD EKOL-OM PO POŽARU

Podpišite peticijo:

Peticija proti izgradnji kanala C0 na vodovarstvenem območju Kleče
%d bloggers like this: