c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Za pravico do čiste pitne vode: peticija proti izgradnji kanalizacije nad ljubljanskim zajetjem za pitno vodo


Podpisniki te peticije pozivamo k takojšnjemu prenehanju gradnje kanalizacijskega kanala C0 na vodovarstvenem območju, nad vodnim zajetjem Kleče med Brodom in Ježico v Ljubljani.

Kanalizacijski kanal C0 na tem območju predstavlja resno in objektivno grožnjo neoporečnosti vira pitne vode, od katerega je odvisnih tristo tisoč prebivalcev Ljubljane. Gradbeno dovoljenje je nepopolno, sama gradnja pa krši ustavno varovano pravico do čiste pitne vode in neodtujljivo pravico do zasebne lastnine (poseg na območje zasebnih zemljišč brez soglasij vseh lastnikov), poleg več drugih kršitev (EU Direktive 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta).

Podpisniki zahtevamo takojšnjo ustavitev nelegalne gradnje in spremembo trase kanalizacijskega voda C0.

voda (1)

Če se strinjate, prosimo podpišite in posredujte naprej

PODPIŠI PETICIJO
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: