c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Eko patrulja AAG: Kamnolom Strahovica


AAG je 11.12.2019 v  neposredni bližini naselja Stahovica pri Kamniku, kjer  deluje kamnolom, ki je v lasti podjetja Calcit d.o.o, opravila Eko patruljo.

clip_image002[5]

Območje VVO.

Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s hrupom ter prahom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem ter z dejavnostjo predelave kamnine in uporabe kemikalij na vodovarstvenem območju glavnega zajetja za pitno vodo za Občino Kamnik. V letu 2019 so na območju predvidene širitve kamnoloma pričeli z raziskovalnimi vrtinami ter izvajajo nedovoljeno širitev kamnoloma brez ustreznih dovoljenj.

clip_image002

Foto – Eko patrulja AAG

Eko patrulja je ugotovila:

Calcit d.o.o. izvaja širitev obstoječega kamnoloma Stahovica iz površine sedanjih 24 ha na novih dodatnih 30 ha, kljub nedovoljeni širitvi izven sedanjega OPN Občine Kamnik. S svojo dejavnostjo že veliko let povzroča onesnaževanje okolja s hrupom in prahom,  prometom, kot tudi z odlaganjem odpadkov v Peskokopu Črna v Črni pri Kamniku ter s svojo dejavnostjo predelave kamnine na vodovarstvenem območju glavnega zajetja za pitno vodo v Občini Kamnik ogroža vodne vire in pitno vodo za prebivalce Občin Kamnik ter Komenda.

V odprtem kopu kamnoloma na Stahovici pri Kamniku dnevno več deset težkih vozil gradbene mehanizacije ter posledično tovornjakov povzročajo hrup in prašenje. Vozila gradbene mehanizacije, ki ves dan, tudi ob vikendih in praznikih, narivajo izkopano kamnino iz kamnoloma, objekti v katerih izvajajo predelavo kamnine ter posledično tovornjaki, ki nato vozijo po cesti proti vasi in jo tudi uničujejo, so nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja v letu 2019 pa se je stanje zelo poslabšalo. Vozila težke gradbene mehanizacije, objekti s stroji za predelavo kamnine ter tovornjaki dodatno zaprašujejo okolico, hrup le teh (verjetno zaradi velikosti ter iztrošenosti) pa presega dovoljene vrednosti. Po naši vizuelni oceni so izpusti škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi. Vozila v kamnolomu dnevno porabijo več tisoč l goriva.

V objektu za predelavo kamnine, ki je v glavnem vodovarstvenem območju zajetja Iverje v Občini Kamnik, največjega vodnega zajetja za pitno vodo, uporabljajo velike količine kemikalij, ki jih dovažajo s cisternami.

clip_image002

V preteklem tednu so izvajali miniranja na južnem delu kamnoloma- delu Nature 2000, na severnem delu kamnoloma še vedno izvajajo nedovoljeno širitev kamnoloma v predel izven OPN Občina Kamnik . Foto – Eko patrulja AAG

V Peskokop Črna pri Kamniku redno dovažajo odpadke, čeprav je peskokop že pred leti predviden za končno sanacijo.

Zaradi zgoraj navedenega so naši člani ter sokrajani, živeči na tem območju ogroženi po navedbi iz 4.4. točke 2. člena Zakona o rudarstvu, ki pravi, da je: »Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetje, ter rudarsko opremo, objekte in okolico«. Pri tem jim je kršena tudi ustavna pravica RS po 72. členu, ki pravi da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja ter, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

AAG Eko patrulja je ugotovila, da je potrebno takoj  prepovedati kakršnih koli aktivnosti  in del na področju predvidene širitve kamnoloma ter zahtevati povrnitev prvotnega stanja, ker nimajo dovoljenja za širitev kamnoloma niti ni sprejet nov OPN Občine  kamnik za širitev kamnoloma Stahovica. Kamnolomu je potrebno prepovedati  kakršnih koli aktivnosti in del na področju predelave kamnine v kamnolomu in na   vodovarstvenem območju zajetja Iverje. Prav tako je potrebno takoj ustaviti  dovažanja katerega koli materiala in odpadkov v Peskokop Črna.

O izsledkih Eko patrulje AAG bomo obvestili inšpekcijske službe RS.

 

DANES PREJELI ODGOVOR NA NAŠO PRVO PRIJAVO INŠPEKCIJI ZA KMETIJSTVO POLETI 2019!

SKMBT_C36019121614410-page-001

This is the divider

ODSTOP DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE

za prihodnost naših otok - dohodnina1

 

ŠE DO 31.12.2019 LAHKO 0,5 OHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIIZACIJAM.

 

Če nam želite pomagati, lahko del svoje dohodnine namenite prav nam, na naslov Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, c. Franceta Prešerna 26, 2470 Jesenice, davčna številka 78020239.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: