c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Poziv zdravnikov in zobozdravnikov k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike


V slovenski javnosti te dni odmeva poziv, ki ga zdravniki in zobozdravniki širše goriške regije in skupščina Zdravniške zbornice Slovenije naslavljajo na državne organe, še posebej na Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. Zaskrbljeni so zaradi dogajanja na območju srednje Soške doline, ki ga je v preteklosti zaznamovala več desetletij trajajoča proizvodnja azbestno-cementnih izdelkov v družbi Salonit Anhovo, zadnja leta pa ta cementarna – sosežigalnica vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih, opozarja 314 podpisnikov poziva – zdravnikov in zobozdravnikov iz vse Slovenije. »Pri Agenciji za okolje RS je v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino, na 135 tisoč ton na leto,« opozarjajo v pozivu, kjer so med drugim odločevalce pozvali k previdnosti pri odločanju v takih postopkih. Še posebej pozivajo k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja. Na to temo so včeraj v Ljubljani na Zdravniški zbornici Slovenije sklicali novinarsko konferenco, kjer so prisotni strokovnjaki opozorili, da izpusti sežigalnic vsebujejo potrjeno rakotvorne snovi ter da naj se ne dodatno obremenjuje okolja, ki je že onesnaženo. »Razumem, da se industrija mora sklicevati na standarde. Vendar apeliramo na državo kot na postavljavce teh standardov, da so nam bolj pomembna človeška življenja,« je včeraj v Ljubljani opozorila zdravnica Metoda Dodič Fikfak. Na ministra za okolje Simona Zajca so prisotni v torek naslovili poziv, da do 6. marca pričnejo s postopkom za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig vsaj na raven tistih, ko so dovoljene za sežig, oziroma kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija. Zbrane podpise zdravnikov bodo ministroma za okolje in zdravje predani konec januarja oz. začetek februarja.

Novinarska konferenca, 21 01 2020, Zdravniška zbornice Slovenije Zdravniki in zobozdravniki Goriške ter skupščina Zdravniške zbornice sta odločevalce pozvala k previdnosti pri določanju mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov. Skrbi jih morebitno povečanje obsega sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. Poziv je podpisalo že 314 zdravnikov in zobozdravnikov, od tega 162 zdravnikov in zobozdravnikov iz Goriške.

Na novinarski konferenci so sodelovali:

• Nevenka Mlinar, dr. med.; splošna zdravnica v splošni ambulanti v Desklah

• Doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

• Izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela in športa, UKC Ljubljana

• Doc. dr. Matevž Harlander, dr. med., Klinični odddelek za pljučne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

• Marina Praprotnik, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

• Majda Pohar, dr. med., NIJZ, Center za zdravstveno ekologijo

• dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije,

salonit anhovo

Spregovorili so o:

Zakaj goriški zdravniki in zobozdravniki opozarjajo na primer Salonita Anhovo in zakaj bi povečanje obsega sosežiga odpadkov za srednje Soško dolino pomenilo dodatno in nedopustno zdravstveno in ekološko obremenitev 

Vidiku toksikologije pri sežiganju odpadkov 

Zdravstvenem stanju prebivalcev kanalske občine in problematiki mejnih vrednosti, ter drugih okoljskih žariščih v Sloveniji 

Vplivu sosežigalnic in sežigalnic na pljuča 

Vplivu nevarnih kemikalij v zraku na dihala pri otrocih  Vplivu izpostavljenosti azbestu na zdravje prebivalcev 

Pozivu odločevalcem k ukrepanju in opozorilo o njihovi odgovornosti (Vlada RS, Ministrstvo za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za zdravje)

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: