c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0


uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-6

Ob zadnjih dogodkih, ko na sporni trasi C0 kanala med Brodom in Ježico prihaja do številnih kršitev, vključno do nezaslišanim polaganjem kanalizacijske cevi v podtalnico v neposredni bližini ribogojnice, kjer je AAG 04.02. 2020 izvedel ekološko patruljo in nadaljevanjem kršitev zasebne lastnine, AAG podaja naslednjo

IZJAVA ZA JAVNOST

1. Tako diletantsko pripravljenega in vodenega projekta Slovenija še ni imela, kot je povezovalni kanal C0 imenovan. O tem so svoje strokovno mnenje v medijih opisali neodvisni strokovnjaki, nazadnje v Dnevniku (Objektiv), sobota 1.februar 2020. V to smer gredo tudi ugotovitve revizije Ministrstva za okolje in prostor. Pri čemer je že dolgo znana ugotovitev, da kanal C0 sploh ni potreben. Sodobne izvedbe kanalov s fekalijami se ne vlečejo kilometre daleč od nastanka, ampak se odpadne vode, polne patoloških bakterij prebivalcev in živali lokalno prečistijo. Mar ni jasno razvidno, da je šlo za nateg evropskih institucij, ki očitno niso dovolj strokovne, na primer JASPERS, da bi to že takoj preprečile? In SDS, svetnik Mirko Brnič Jager je že leta 2016, v dodani točki redne, 15. seje Mestnega sveta, s strokovnimi argumenti opozaril župana na nevarnost kanalizacije v vodonosniku Brod Ježica, ki je glavni vir pitne vode za vso Ljubjano! Tudi Alpe Adria Green na izredno škodljivo traso opozarja že nekaj let.  Že Geološki zavod in hidrogeologi so opozarjali na posamezne nevarnosti za pitno vodo, tudi na potresno nevarnost, ko se lomijo cevi in na dviganje in zalivanje podtalnice za več metrov po višini.

2. Minister Zajc (SMC) izjavlja, da obstaja gradbeno dovoljenje za polaganje ogromnih (1,2 metra premera) cevi kanala C0 za fekalije preko Ljubljanskega polja, vira odlične pitne vode za Ljubljano, proti kateremu ne more nič.  To ne drži! Takega gradbenega dovoljenja (GD) investitor MOL in soinvestitor država Slovenija nimata, ker ne obstaja! Kako to? Ker obstoječe GD ne vsebuje zemljišč kmetovalcev, ki pa so nujno potrebna, če se naj kanal tehnično položi. Ob tem, bi si minister moral pogledat pogodbo o izvedbi del med investotorji, RS in EU pripravljeno na osnovi zavezujočih FIDIC normativov kjer je jasno, da se izvedba ne izvaja po gradbenem dovoljenju temveč po projektu za izvedbo (PZI), ki mora upoštevat vse veljavne predpise RS, torej tudi zakone in Ustavo RS. Tega PZI pa MOL ni nikoli pripravil. Kako to? Temeljni element PZI so natančne geodetske izmere in jasni medlastniški odnosi, če samo to izpostavimo ob stotniji hudih pomanjklivosti, ki sedaj z improvizirano gradnjo podirajo pravno državo in ogrožajo pitno vodo in nepercenljive resurse okolja. Vsakršno ravnanje, ki ga žal podpira minister Zajc, da bi na silo, kot na divjem Zahodu, prekopavali parcele kmetovalcev, je protizakonito. Tudi zato je Državni zbor, na katerega se minister Zajc požvižga, sprejel sklep, da se polaganje kanala C0 čez to območje ustavi. Ne nazadnje so viri pitne vode kot naravni zakladi in zasebna lastnina varovana po Ustavi RS in posegi kogarkoli brez pristanka lastnikov so kriminalno dejanje, ki ga obravnava policija.

3. Postavljamo javno vprašanje, zakaj minister Zajc in njegov glavni inšpektor dr. Matić (SMC) tega nasilja ne ustavita. Zakaj ne gresta brat GD in se na terenu ne prepričata, da je tako kot opisujemo in da gradbenega dovoljenja, ki bi tehnično omogočal vkop kanala, ni?  In na kaj čaka ARSO, ki ga vodi direktorica Kozlovič (SMC). In kaj na vse to pravi stranka moralnega centra SMC?

4. Ali gre vendarle za kriminalno vodenje  projekta s sokrivdo države kot soinvestitorja in improvizacijo od začetka? Na primer, projekt je dobil dovoljenje Zavoda RS za varstvo narave (sokrivec), da investitor lahko uniči gozd, ki je v Naturi 2000, v širini 6 m. Totalno, zradira. In kaj je naredil MOL? Uničil je ta gozd v širini 24 metrov, to je 4 x več. In plačal kazen, briga njega. Tako dela MOL.  Pojdite pogledat, minister Zajc.  In se prepričajte, kako dela investitor. Začetek izkrčenja gozda se nahaja pod avtošolo Ježica. Po tem primeru tudi spoznate, kako široko traso potrebuje izvajalec za vkopavanje cevi. Ne pa 2,8 do 3 metre, kot je široka pot po GD.

5. Dva odbora državnega zbora pa sta opozorila še na pomembno stvar. Gre za dejstvo, da spada to vodovarstveno območje v kritično infrastrukturo. Evropska unija že od leta 2006 razvija obrambne ukrepe, med katere spada tudi pitna voda, še posebej za velika mesta. Izdala je ustrezno direktivo, za mesta nad 100.000 prebivalci se glavni vir pitne vode proglasi za kritično infrastrukturo, kar pomeni še posebno varovanje. Odgovornost za ustrezno zavarovanje nosijo  vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, minister za obrambo Karl Erjavec in minister za okolje in prostor Simon Zajc. Alpe Adria Green (AAG) je že leta 2018 opozorila predsednika države na veliko tveganje za pitno vodo zaradi kanala C0 čez območje kritične infrastrukture. V letu 2019 je poziv ponovila. Do danes brez odgovora! To je slika skrbi za našo obrambno pripravljenost znotraj države. Sprašujemo se, ali res mora civilna družba vse te politike predlagati za kazensko obravnavo. In inšpektorje, ki nočejo ugotoviti, kar lahko vsak vidi, da gradbeno dovoljenje ne omogoča posegov na zasebne parcele, ki so na vodovarstvenem območju in da ustavijo vkopavanje kanala.

Pojavlja pa se tudi zavajanje, češ, da bi ob ustavitvi prišlo do vračila evropskih sredstev. To seveda ni res. Kdor je že kdaj vodil evropske projekte in državni organi to vedo, vsakršne težave tekom izvajanja projekta se dogovorno rešijo. Čim prej, tem bolje. Zdaj seveda namerno zamujamo. Tako zavajanje ima namen izsiljevanja kanala C0 preko vodovarstvenega območja. AAG je pripravljen, s strokovnjaki pojasniti evropskim organom spremembo trase kanala, ki je po vsem povedanem nujna in izvedljiva, ob ohranitvi evropskih sredstev.

Izjava za javnost je bila poslana Državnim organom ter medijem.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa




Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: