c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Proti medvedom in volkovom še naprej z interventnim zakonom?


medved-trofejni posnetek

Interventni zakon je kratko poimenovanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43, 28.6.2019, seveda po sprejemu v Državnem zboru. Zakon pomeni kršitev Habitatne direktive, ki strogo ščiti nekatere divje živali, med njimi tudi medveda in volka. Pomeni tudi kršitev odločitve upravnega sodišča, ki je presodilo, da odloka o odstrelu medveda in volka kršita Habitatno direktivo. Namen sprejetja tega zakona pa je bil, da se zaobide odločitev upravnega sodišča in, da se enak odstrel, kot je bil predviden z odlokom, vseeno izvrši. In sicer 175 medvedov in 11 volkov.

Dr. Miha Krofel, Biotehnična fakulteta ga je ocenil kot vračanje za 40 let v preteklost glede upravljanja zveri.

Interventni odstrel je sicer tudi po Habitatni direktivi predviden, vendar samo za posamezne konfliktne osebke, ne pa kar množično na počez. Medved in volk sta s tem zakonom postala lovni živali, ki nista več strogo zaščiteni.

Vendar kršitev še ni konec. Zakon je bil sprejet po poslovniku Državnega zbora, ki lahko sprejema zakone tudi po nujnem postopku. Po tem postopku je bil tudi sprejet. Toda ta postopek je namenjen zgolj za (143.člen Poslovnika DZ):

”(1) Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.”

Očitno je šlo za zlorabo tega člena, saj medvedje in volkovi nimajo ničesar z varnostjo ali obrambo države. Zakon je v presoji na Ustavnem sodišču, kar pa medvedov in volkov ni obvarovalo, saj zakon ni bil zadržan.

Proti zakonu je bila dana v javnost peticija, ki jo je podprlo 14.500 ljudi iz vseh krajev Slovenije, tudi od tam, kjer je največ medvedov in volkov.

V 21.stoletju naša civilizacija pozna dovolj zaščitnih ukrepov, da tistih nekaj domačih živali obrani pred medvedi in volkovi.

Ne samo to.

https://anaasicsic.com/2020/02/27/vsi-konflikti-med-ljudmi-in-velikimi-zvermi-so-zasenceni-z-medcloveskimi-konflikti-o-velikih-zvereh/ Na tej povezavi najdemo jasno odločitev Evropske unije, da potrebno zaščito finančno 100 odstotno pokrije:

EU: Costs For Livestock Protection And Damages Can Now Be Fully Compensated, 12.11.2018.

Obenem pa bi vlada oziroma kmetijsko ministrstvo poleg polnega izkoriščanja teh sredstev, česar zdaj ne počne in kar je v škodo kmetovalcev, moralo dodatno subvencionirati kmetovalce na območjih medveda in volka.

Odstrel po tem zakonu se zaključi s 30. septembrom 2020. Toda nekaterim najbolj nestrpnim in izsiljevalskim je bil ta zakon tako všeč, da hočejo nadaljevanje odstrela navkljub javnemu nasprotovanju in kršenju nekaj pravnih postulatov in odločitve upravnega sodišča.

Tako je Državni svet v sredo 26.februarja 2020, na 26.seji sprejel predlog  dopolnitev interventnega zakona, ki še povečuje odstrel medveda na 220, volkov pa na 30 osebkov. Predlog je bil spisan (po vzorcu veljavnega zakona) brez sodelovanja stroke.

Ministrstvo za okolje in prostor temu predlogu nasprotuje.

Niti odlok, niti interventni zakon pa ne zagotavljata rejcem (poklicnim in popoldanskim, ki jih je menda kar veliko), da medved ali volk ne bi obiskala katerihkoli slabo zaščitenih rejnih živali. Obenem pa je še veliko neizkoriščenih možnosti, ki jih zahteva Habitatna direktiva predno pride do odstrela, kar Alpe Adria Green stalno našteva in utemeljuje, a gredo predlogi skozi eno uho not, skozi drugo ven. Šele upravno sodišče je resno obravnavalo tematiko in ugotovilo kršitve Habitatne direktive.

Kakorkoli, Alpe Adria Green je že večkrat pisno predlagal, da vse divje živali prevzame Ministrstvo za okolje in prostor, saj vse predstavljajo naravo, ki spada pod to ministrstvo. V njem je tudi Zavod za varstvo narave, ki bi moral celovito prevzeti upravljanje z vso divjadjo, se kadrovsko okrepiti (tudi s prerazporeditvami) ne pa, da ima lovne živali kmetijsko ministrstvo, v sklopu katerega je tudi Zavod za gozdove, ki je že vrsto let zadolžen za določanje odstrela te in tudi strogo zaščitenih medveda in volka na počez in stalno krši Habitatno direktivo.

Predmet tega zavoda je izkoriščanje gozda, kot stransko dejavnost pa upravlja z divjadjo, tako lovno, kot strogo zaščiteno. In tako vsako leto služi s prodajo trofejnega odstrela medveda in medvedjega mesa, skupaj z lovci ter je s tem v konfliktu interesov. Več odstrela, več denarja.

Po lanskem pogromu na medveda je Ministrstvo za okolje in prostor osnovalo dve skupini, ki naj razpravljata o upravljanju z zvermi: strokovno in interesno. V bistvu sta pa pomešani, saj skušajo nekateri v obeh skupinah izsiljevati, da skupini potrdita odstrel kot edino zveličavno metodo upravljanja z zvermi.

Še več, nekateri skušajo zdaj napasti Habitatno direktivo in doseči konstantni odstrel, namesto, da bi delali na še boljši zaščiti in odvračalnih sredstvih za zveri. Alpe Adria Green želi doseči, da se izdela program zmanjševanja škode vse do ničelne škode. Ampak izgleda, da jo nekateri hočejo, celo v kmetijskem ministrstvu, saj jih program zmanjševanja škode ne zanima, samo odstrel.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
%d bloggers like this: