c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče


Upravno sodišče je 7. oktober 2020 z sodbo I U 2267/2018-34 razsodilo o tožbi Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave , ki je 07.11.2018 vložil na to sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze (1.faza) in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče, izdano s strani Upravne enote Kranj.

AAG je zahtevalo, da US izreče sodbo, da se  Odpravi se gradbeno dovoljenje RS Upravna enota Kranj št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 in se zadeva vrne v ponoven postopek organu prve stopnje

US je sledilo zahtevam AAG in RAZSODILO:

I. Tožbi se ugodi, odločba Upravne enote Kranj št. 351-452/20 18-20 s 5. 7. 2018 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

Sodba upravnega sodišča IU2267-2018-page-001

V pojasnilu za javnost zakaj vlagamo tožbo smo takrat zapisali, da se v AAG zavedamo, da je gradnja kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. V Industrijski coni Laze na istem naslovu Laze 18a obratujeta podjetji Ekol d.o.o. in Ekorel d.o.o., ki odstranjujeta in predelujeta nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Republiki Sloveniji, torej veliki proizvajalci industrijske odpadne vode. Vendar gradnja kanalizacijskega omrežja ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja.

V postopku na prvi stopnji je bilo nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij delujočih v Industrijski coni Laze. Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in opozoriti na napačna izhodišča projektiranja.

AAG je opozorila, da je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna. Iz okoljevarstvenega dovoljenja RS Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, št. 35407-1/2012-34 z dne 24.4.2015, izdanega podjetju Ekorel d.o.o., izhaja (točka 3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode, stran 3), da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku V1: 66 m3 . Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 m3 nepretočni greznici (točka 3.2.4., stran 4 citiranega dovoljenja) in tudi pri drugih obratovalcih (Ekol, Blisk, Don Don….itd). Že samo navedene količine podjetja Ekorel d.o.o, ki obratuje v objektu podjetja Ekol d.o.o. Laze 18a dokazujejo, da je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna 19 m3 bistveno premajhna.

Predstavnik Mestne občine Kranj se je po vloženi pritožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje udeležil sestanka sveta KS Stražišče skupaj s predstavniki AAG in projektanta. Predlagan je bil umik pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje. Projektant je pojasnil, da fekalna kanalizacija zajema tudi tehnološke vode iz Industrijske cone Laze, iz njegovih odgovorov pa ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bil seznanjen z dejanskimi količinami tehnoloških vod, ki na podlagi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj lahko nastajajo v Industrijski coni Laze. Dejansko stanje je bilo ugotovljeno napačno in nepopolno.

Na Kranjski občini so tudi “pozabili” prebivalcem povedati, da so enocevni sistemi kanalizacije, ki so ga načrtovali,  zastareli in da se v EU in tudi pri nas gradijo pretežno samo dvocevni sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in meteornih voda.

Primer: V Trebnjem bodo do 2022 posodobili kanalizacijski sistem

V AAG smo bili vse skozi prepričani da so naše trditve pravilne, to je tudi potrdilo  Upravno sodišče ki je razsodilo v korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: