c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Uredba sprejeta kljub nasprotovanju


Simon Šubic – Gorenjski Glas

V delovni skupini Vrtina Sorško polje so razočarani, ker vlada ni prisluhnila njihovim argumentom in izdala uredbo, ki vsebuje tudi vodovarstveno območje Sorško polje.

»Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, bo kmetijstvo ob že obstoječi tendenci propadanja kmetij še bolj ekonomsko nezanimivo za mlajše generacije.«

20080912_IMG_13828

Foto: Eko-patrulja AAG – Potok pod industrijsko cono v Lazah

Kranj – Vlada je pred dvema tednoma izdala uredbo o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. Ta vsebuje tudi širše VVO Sorško polje, ki v večjem delu sega na območje Mestne občine Kranj, njegovi uvedbi pa so odločno nasprotovali kmetje na tem območju, povezani v delovno skupino Vrtina Sorško polje (VSP), in tudi v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green. »Nad sprejetjem uredbe smo ogorčeni in presenečeni, kako lahko odgovorni na ministrstvu za okolje in prostor tako lahkotno in brez prave udeležbe zainteresirane javnosti sprejemajo za ljudi škodljive in omejujoče zakonske akte,« so se odzvali v delovni skupini VSP, ki so se zavzemali za izvzetje črpališča Sorško polje iz uredbe.

V VSP poudarjajo, da so na omenjenem VVO zakopani industrijski odpadki, ki so jih iz propadajočih podjetij v industrijskih conah Trata in Labore vozili v gramozne jame; dve se nahajata tudi v neposredni bližini vrtine Sorško polje. »Dodatno pa se izcedne vode iz industrijske cone Laze, ki nima urejene kanalizacije, iztekajo v potok Žabnica, ki v večini ponikne v podtalnico na Sorškem polju,« so znova opozorili. Po njihovem je nedopustno, da se ščiti vodni vir brez kakršnekoli raziskave obstoječih kritičnih točk in proučitve vplivov industrije in kmetijstva na kakovost vode, ki se bo črpala v javni sistem pitne vode. »Kdo bo odgovarjal, ko bo počil sod, poln topil, olja, fenolov …, ki je mogoče zakopan v gramozni jami, in onesnažil celoten vodni vir na tem območju?« se sprašujejo.

Kmetovanje bo še manj zanimivo

Opozarjajo tudi, da je Sorško polje že »obremenjeno« z varstvenim režimom, in sicer kulturno krajino Bitnje, ki že vpliva na razvoj podeželja in omejuje normalno rabo nepremičnin ter otežuje razvoj kmetijstva na tem območju, nova uredba pa bo še dodatno zaostrila življenje in delovanje na tem območju. Prebivalci, kmetje in podjetniki bodo zdaj prisiljeni plačevati dodatne dajatve v obliki raznih študij in preveritev, zaradi uredbe pa bo treba pri gradnji uporabljati posebne materiale in postopke, s katerimi bodo finančno še bolj obremenjeni, menijo v VSP.

»Območje Sorškega polja je namenjeno predvsem za pridelavo hrane. Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, pa bo kmetijstvo ob že obstoječi tendenci propadanja kmetij še bolj ekonomsko nezanimivo za mlajše generacije,« ocenjujejo v VSP in poudarjajo, da se zavzemajo za čisto okolje in enakomeren razvoj podeželja na tem območju, vendar ne na račun poslabšanja kvalitete pitne vode, kar se bo po njihovem nedvomno zgodilo s priključitvijo vrtine na Sorškem polju, iz katere je po njihovih podatkih voda primerna le za industrijsko rabo.

Iz Mestne občine Kranj (MOK) pa so pojasnili, da bo na VVO Sorško polje pri gradnji in ravnanju z zemljišči skladno z novo uredbo treba upoštevati nekatere ukrepe za zaščito podzemnih voda. V postopku obravnave uredbe je MOK podal pripombe glede možnosti širitve stavbnih zemljišč in kmetijstva, po usklajevanjih pa so njene pripombe upoštevali pri širitvah stavbnih zemljišč, in tudi na področju kmetijstva, saj uredba med drugim na novo dovoljuje namakalni sistem. V delovni skupini VSP na drugi strani menijo, da uredba v postopku potrjevanja posega tudi na področje namakanja kmetijskih zemljišč, zato se bo cilj kmetov – postavitev večjega namakalnega sistema na Sorškem polju – zaradi uredbe še dodatno oddaljil, »če bo sploh še uresničljiv in smotrn«.

Na MOK sicer še poudarjajo, da bo uredba prinesla tudi večje posledice za industrijsko cono Laze, »saj postavlja strožja okoljevarstvena pravila in določa, da je do izgradnje javne kanalizacije, ki mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi, prepovedana novogradnja ali rekonstrukcija nestanovanjskih stavb«.

Pripis AAG:

Čeprav v AAG nismo zadovoljni z uredbo moramo povedati, da so bile naše pripombe delno upoštevane in sicer največ v naši 14.točki, čeprav se z njimi kot kaže MO Kranj ne strinja:

Ravno tako uredba v primeru sprejetja ne daje zadostnih zavez za izboljšanje stanja. V Občini Kranj industrijska cona Laze, v primeru nesreče predstavlja takojšno zastrupitev celotnega vodnega vira. Izcedne vode iz vseh ostalih potencialnih žarišč, ki so do sedaj že znana, zelo gotovo pa za vsa javnost še ne ve, bodo zato v primeru priključitve na vodovodno omrežje dosegle uporabnike pitne vode in predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi.

Več na:

AAG poslal na MOP pripombe na “Uredba o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane – Predlog za obravnavo”

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: