Poleg ceste na relaciji Materija – Artviže že nekaj let odlagajo na nelegalno deponijo
odpadke. Verjetno gre za gradbe odpadke, odpadno plastiko in embalažo. Odpadki iz
deponije po našem mnenju ogrožajo podtalnico. Po naših informacijah odpadke
odlaga cestno podjetje Koper. Da bi se prepričali v verodostojnost anonimne prijave,
smo v sredo 03.02.2021 izvedli »Eko Patruljo AAG«. Fotografije prilagamo