c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO PATRULJA AAG v Kamnolomu Griža, podlaga za prijavo zasute kraške jame.


V AAG smo s strani občanov ter Civilne iniciative Kamnolom Griža pri Rižani dobili 17.02.2021 dobili obvestilo da se na območju kamnoloma Griža pri Rižani, v Mestni občini Koper nahaja odprti vhod v jamo, katere lokacija je v zgornji tretjini, pod vrhom pridobivalnega območja kamnoloma, na eni od teras, v smeri vasi Kubed. Prosili so nas pomoč, zato smo 17.02.2021 tam opravili EKO-PATRULJO AAG.

Kamnolom_Griža

EKO PATRULJA je ugotovila da je okvirna lega jame je na meji med parcelama 1707/53 in 1707/54, obe v K.O. 2614, Kubed in v lasti Republike Slovenije.

O najdbi je CI obvestila tudi  Jamarsko društvo Dimnice Koper, katero je 17. februarja napravilo oceno stanja in 21. februarja 2021 še poseg zbiranja relevantnih podatkov za registracijo in vpis jame v Kataster jam, ki ga vodi Jamarska zveza Slovenije.

V posegu zbiranja podatkov so jamarji ugotovili, da ima trenutno dostopni del jame dolžino cca 13 m in da se nadaljuje v dveh smereh, ki pa sta trenutno še neprehodni in potrebujeta nadaljnji poseg čiščenja in raziskovanja, v vertikalni smeri in z dodatnim varovanjem.

EKO PATRULJA AAG si je situacijo ogledala ter ugotovila, da je bila jama v preteklosti zasipana s skalami in gruščem iz delovišča kamnoloma Griža, v katerem so našli tudi ostanke več različnih pločevink, datiranih z letnico 2009. Zasipanje jame kaže na zelo verjetno prikrivanje dejanskega stanja v smislu, da se skrajša njena dolžina. To stanje lahko potrdijo tudi jamarji, ki so prav tako ugotavljali stanje v jami in okolici.

Dokler jama ne bo uradno registrirana in zavarovana, obstaja možna nevarnost ponovnega prikrivanja ali celo uničenja vhoda v jamo v interesu lastnika rudarske koncesije ali izvajalca rudarskih del ter nevarnost padca za ljudi in živali.

Z najdbo jame v koncesijskem območju kamnoloma Griža pri Rižani, na parcelah v lasti Republike Slovenije pa se odpirajo tudi številna vprašanja suma protipravne pridobitve premoženja in odgovornosti pravnih subjektov – Primorje d.d., Primorje d.d. v stečaju, VOC Ekologija d.o.o. ter njihovih odgovornih oseb in podizvajalcev.

Kamnolom_Griža_jamski_vhod

Vhod v jamo – Foto AAG

Ker gre za JAVNO DOBRO v lasti Republike Slovenije, torej nas vseh, pa je posebno vprašanje, vprašanje nadzora in odgovornosti pristojnih ter inšpekcijskih služb, zato je AAG v ponedeljek 01.02-2021 poslal na inšpekcijske službe in Ministerstvo za okolje in prostor (Sektor za ohranjanje narave) prijavo z naslednjo vsebino:

Občan, ki ima v okolici kamnoloma posest je obvestil, da je bila pred leti, med obratovanjem kamnoloma Griža odkrita kraška votlina. Navedel je, da je sestavljena iz dveh rovov, dvorane in takrat ne preiskanega brezna. Izvajalec del jo je povsem zasul.

Pred nekaj dnevi so se spustili vanjo člani jamarskega društva iz Kopra, ki poročajo o ugrezu – spiranju polnila za 13 m. To bi pomenilo, da so resnične navedbe o večjem podzemnem prostoru.

Ne glede na določila ZVPJ po katerem bi moral koncesionar del v kamnolomu: …o tem obvestiti strokovno organizacijo, ki je usposobljena za strokovno ugotavljanje in preverjanje podatkov o jamah (8. člen), utemeljujemo sanacijo, tj. odstranitev mašila in omogočanje varnih raziskav (1. člen), z najdbami v sosednjem kamnolomu v podobni geološki zgradbi, kjer so bila dela pravočasno ustavljena in tako odkrite najstarejše jamske živali na planetu (2 milijona let) in prepozno, ob odkritju »skladovnice« ostankov jamskih medvedov, če zanemarimo varnost in načine sanacije delovišča, tj. brez vibracij (postavitev zaščitne ograje,…).

Od vas pričakujemo ustrezno ukrepanje in nam odgovorite, ne samo kot vljudnostni odgovor!

 

FOTOGALERIJA EKO-PATRULJE AAG IN CI:

- DSCF6567- DSCF6545- DSCF6512- DSCF6510-DSCF6502-DSCF6483-DSCF6479-DSCF6463-DSCF6445-DSCF6509

 

Povezavi:

Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani

PROTI ODPRTJU KAMNOLOMA GRIŽA ZBRANIH 775 PODPISOV: Od MO Koper zahtevajo, da jim prizna status udeleženca v postopkih OPPN

 

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: