c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG EKO-PATRULJA PRIVEDLA DO PRIJAVE KRŠITEV ODLAGANJA GRADBENIH ODPADKOV V KAMNOLOMU GRIŽA, MESTNA OBČINA KOPER


Ekološka patrulja CI Kamnolom Griža pri Rižani in AAG je v 14.  marca 2021 opravila pregled na parcelah štev. 1707/106, 1707/107, 1707/50, 1707/123, 1707/137, 1707/124 in 3881 vse katastrska občina Kubed ter ugotovila naslednje:

– Na že omenjenih parcelah je odložen gradbeni material pripeljan na to območju v času, ko je Primorje d.d. iz Ajdovščine upravljala kamnolom in zato je imela tudi okoljevarstveno soglasje štev. sklepa 35472-82/2009 z dne 18.5.2010.

– Investitor oziroma upravljalec omenjenega prostora je nepravilno odložil gradbeni material tako, da ga ni sortiral po vrstah klasifikacijskega seznama odpadkov po veljavni uredbi, temveč je trajno odložil na že omenjene parcele.

– Investitor ni v roku enega leta poskrbel za ustrezno odpravo navoženega gradbenega materiala na za to določeno mesto zbiralcev odpadnega gradbenega materiala

Za omenjene kršitve prilagamo fotografije posnete na mestu kamnoloma Griža.

clip_image003

clip_image005

clip_image007

Tako je investitor najmanj kršil določilo 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06) in sicer:

(1) 4. člena – Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor.

(6) 4.člena – Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.

(9) 4.člena – Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. (od leta 2012 ko je podjetje Primorje d.d. prijavilo stečaj)

(1) 13.člen – Izvajalec obdelave gradbenih odpadkov mora gradbene odpadke obdelovati v skladu z načrtom ravnanja z odpadki, na podlagi katerega ji je ministrstvo izdalo okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

(4) 13.člen – Iz načrta ravnanja z odpadki, ki zadeva odstranjevanje gradbenih odpadkov, morajo biti razvidni tudi razlogi za odstranjevanje gradbenih odpadkov ter način in mesto odstranjevanja teh gradbenih odpadkov.

Iz sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje štev. 35472-82/2009-9 z dne 18.5.2010 katerega smo se tudi priložili  je razvidno, da družba Primorje d.d. iz Ajdovščine je prejela sklep v zvezi s podaljšanjem okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2004. v točki b. 4 odstavek govori, da na območju kamnoloma griža Griža predela največ 8700 ton in določilo vrste nenevarnih odpadkov od betona, opeke, ploščice in keramike, mešanica betona, bitumenske mešanice, zemljine in kamenje ter izkopani material skupno 8700 ton letno.

V 10 odstavku sklepa govori, da upravljalec mora zagotoviti ravnanje z obdelanimi odpadki in s preostanki odpadkov le te predati in predati predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.

Nelegalno odloženi odpadki ogrožajo podtalnico in s tem reko Rižano. Da bi zaščitili onesnaževanje reke Rižane in podtalnice,  je Alpe Adria Green podal prijavo na INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR –KOPER in na INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO –  Inšpekcija za energetiko in rudarstvo!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: