c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

STALIŠČE AAG NA ČLANEK: MOK rešuje problematiko na območju IC Laze


26. 03. 2021 je Mestna Občina Kranj na svoji spletni strani objavila članek: MOK rešuje problematiko na območju IC Laze

Mestna občina Kranj je na novinarski konferenci predstavila zadnje aktivnosti in novosti v zvezi z območjem IC Laze. Pred kratkim je namreč prejela  rezultate vzorčenja in preiskave vode ter sedimenta s tega območja. Prejšnji teden pa je v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. faze fekalne kanalizacije. Podžupan Janez Černe je na  njej med drugim tudi opozoril : »Civilna iniciativa in AAG imata seveda pravico do pritožbe, a upamo na njihovo konstruktivnost. Zavedati se moramo, da zamikanje izgradnje kanalizacije pomeni, da se ta potencialno onesnažena voda še naprej izliva v okolje. To odgovornost mora sprejeti AAG«.

20090226_1446

Za razjasnitev tega podajamo naslednjo izjavo za javnost:

1. Način komunikacije MOK:

Niti člani Civilne iniciative za zeleno Stražišče niti Alpe Adria Green nismo bili obveščeni o tiskovni konferenci MOK 26. 3. 2021. Povezavo na tiskovno konferenco smo dobili preko novinarjev; Na tiskovni konferenci so besedo dobili le občinski govorci in (v naprej prijavljeni) novinarji. Kot obiskovalec je bil prisoten tudi naš član UO AAG, ki je dobil besedo po posredovanju novinarja iz gorenjskega glasa, postili pa so mu povedati samo nekaj stavkov. Človek težko verjame, a leta 2021 institucija, ki naj bi zastopala javni interes, komunikacijsko ne more več niže. Čeprav je Alpe Adria Green stranski udeleženec v postopku ugotavljanja okoljske škode v Lazah, se mestni oblastniki niti enkrat (!) niso obrnili nanjo, kaj šele da bi se usklajevali glede najboljših mogočih rešitvah za sanacijo opustošenega območja. Stopnjujejo pa se skriti pritiski na CI za zeleno Stražišče, ki so v zadnjem času zrasli preko meja dostojnega.

Upoštevaje kronologijo stikov pa ni težko zaključiti, kdo je bil večni pobudnik sodelovanja in kdo je ves čas izključeval:

− aprila 2018 ekipa župana Trilarja poda zahtevek za gradbeno dovoljenje 1. faze fekalne kanalizacije. S tem požre VSE obljube o predstavitvi in t. i. usklajevanju s CI za zeleno Stražišče glede okoljskih standardov;

− sledi zahteva po zboru krajanov na Svetu KS Stražišče, ki ga člani Sveta zavrnejo (edini, ki je bila za sklic zbora, je bil Ciril Jereb);

− zato CI zbere 500 podpisov pod zahtevek (med katerimi je tudi rešitev z dvocevno kanalizacijo od izliva do izvira);

− občinska uprava se požvižga na statutarni rok treh mesecev, g. Trilar se izogne odgovornosti za solistično in tendenciozno rešitev MOK;

− nova občinska uprava šele 15. 1. 2019 skliče zbor krajanov pod skrajnimi varnostnimi ukrepi. Izločiti želijo novinarje (tudi take, ki so danes polni kritike na račun CI, in lastnike parcel, ki nimajo stalnega prebivališča v Stražišču);

− prisotni občani soglasno podprejo razširitev projekta MOK z dvocevno kanalizacijo in so PROTI kratkoročnim in kratkovidnim posegom v prostor;

− oblasti ključne predloge in nujne zahteve prebivalcev Laz in krajanov zavrnejo;

− na sestanku in v mestnem svetu občinske oblasti kmalu pozabijo na predvolilne obljube o selitvi najbolj spornih obratov iz Laz in zatrdijo, da je fekalna kanalizacija zadostna rešitev za Laze;

− od silnih »odprtih vrat« in »ponujenih rok« ostane en in edini sestanek v letu 2020, na katerega je bil član CI in AAG vabljen zgolj kot član KS. Na njega  pa se zgrnili nedostojni pritiski številnih predstavnikov mestne uprave (prvotna kvota je bila omejena – in zlorabljena), da bi vplivali na umik tožbe AAG zoper izdano gradbeno dovoljenje UE Kranj na Upravnem sodišču. Župan pol ure zamudi, prepove snemanje pogovora in po svojem ultimativnem govoru – odide. Dialog ga ne zanima, ko se potek bliža popolnemu fiasku, predsedstvo KS Stražišče brez mandata vseh članov KS ali predhodne razprave podpre parcialni občinski predlog reševanja kanalizacije. To dejanje je v nasprotju s plebiscitarno izglasovanim predlogom na zboru krajanov, ki ga podpre AAG, podpiše 500 krajanov in je okoljsko še sprejemljiv;

predsednika KS Stražišče in KS Bitnje sta izrekla na tiskovni konferenci, 26. 3. 2021, javno podporo projektu svojih krajevnih skupnosti. Za kaj takega vsaj predsednik KS Stražišče, g. Šprajc ni imel nobenega mandata, ne sklepa. Še več, člani KS Stražišča so enotno podprli gradnjo kanalizacije od izliva do izvora v Lazah in ne obratno. S svojim osebnim stališčem sta se predsednika KS oddaljila od sklepov in volje Strašanov. Prav tako ne more imeti predlog razširitve iz fekalne v dvocevno prav ničesar z nezaupanjem stroki (razen financerja ta predlogu ni nasprotovala) ;

− na tiskovni konferenci župan Rakovec končno udejanji svoje besede iz priloge Gorenjskega glasa Kranjske novice (26. 3.) »o tem, kako je bolj pravilno položena kanalizacija, se lahko prepiramo do neskončnosti. Zaključimo že s tem – v dobro ljudi in okolja!« V resnici je zaključil razpravo kar sam, saj je v Dnevnikovem Objektivu (20. 3.) ugotovil, da »ostaja AAG preveč vkopana na svojih okopih, da bi bilo usklajevanje smiselno«. Pri čemer z AAG MOK sploh ni izmenjeval pogledov. Niti enkrat! Verjetno se ni zavedal projekcije lastnega stanja v svojih strelskih rovih, od koder se težko vidi do katerih koli okopov. Kaj šele do ljudi, ki so nas pooblastili, da obranimo njihovo dostojanstvo in osnovne pravice.

2. Preiskava nekaterih iztokov (sedimentov) in predzgodovina le-teh

Vsaj delno zavajanje javnosti se je začelo že z bliskovito vključitvijo že »prepričanih« akterjev iz MOK in Stražišča ob nedavni analizi voda. Nihče iz CI, kaj šele AAG ni bil prisoten pri opravljanju analiz, je bil pa prisoten g. Šprajc, predsednik KS. Vse v stilu Churchilowe definicije komisije: »Izberite mi komisijo, pa dokažem, kar hočete.«

Že izbor lokacij vzorčenja voda je bil s strani občinarjev izbran tako, da ni mogel pokazati drugega, kot je pokazal. Izbrali so tri iztoke NAD IC Laze, kjer je že dobra raziskava družbe Geomet iz leta 2014 predvidevala prisotnost starih bremen. Raziskava NLZOH je domneve podkrepila, a šele izkop (seveda na državne stroške) bi to res potrdil. Enako je s sanacijo, ki se glede na naše izkušnje izvrši ali pa tudi ne. Čeprav kake huronske prekoračitve parametrov nismo zaznali, (kot je običajno na podobnih lokacijah), ne gre dvomiti o tem, kar že vemo.

Nobeno presenečenje tudi ni, da je na zadnjem – četrtem odvzemu v Sorški reki prevladovala onesnaženost s komunalnimi vodami. Ta potok ima zaradi dotokov čiste vode (tudi nedovoljenih posegov podjetnikov, ki so v preteklosti z vednostjo MOK prestavljali rečne tokove in povzročajo še danes poplave) velik pretok in hitro samoočiščevalno funkcijo. Preden smo se z njo začeli ukvarjati okoljevarstveniki, je bil obravnavan iztok iz industrijske cone vsak dan drugačne barve – od črne do škrlatno-zelene ter oljnimi filmi. In to niso bile barve fekalij.

Bistveno je, da meritve NLZOH z enim odvzemom in le enim OD KAR ŠESTIH IZTOKOV POD IC Laze niso mogli (ali pa želeli) dokazati onesnaženosti zaradi delovanja industrije. Še dva izmed njih je zelo natančno obdelala omenjena raziskava pred leti. Pri natančno opisanem iztoku pod tlačno livarno aluminija Blisk, Laze 20, so izmerili alarmantne vrednosti aluminija (16-krat presežena vrednost, 8-krat železa, razmere za življenje pa so bile alarmantne). Veliki studenčar in navadni koščak sta bila nekoč živi indikator čistosti zaščitenega okolja. Danes sta po trditvah eminentnega Zavoda za naravo le še spomin, še več večina habitatov je prizadeta in ogrožena (vključno s človekom). Za ta iztok je tudi ribiška družina Kranj podala svarilno mnenje zaradi ogroženosti ribjega staleža ob nameri namestitve nove naprave livarne. Mestna komunala je pobudo Bliska brez presoje vplivov na okolje – podprla, MOK pa se, sicer obveščen, ni vpletal. ARSO je dovoljenje, brez presoje vpliv na okolje, za poseg Blisku že izdal AAG pa se je na to dovoljenje pritožil ter zahteval, da se izvede presoja vplivov na okolje. Nova Bliskova naprava v Lazah bi namreč imela potencialno nevarni učinek (aluminij je eksplozivna in zdravju močno nevarna kovina). Še nikoli nismo prejeli povratnih informacij, ko so člani CI prijavljali izlive POD cono Laze. Še več, dostop do njih (pod Bliskom) je onemogočen s kupom vejevja in druge navlake, kar se je zgodilo po 5. aprilu 2020, ko je član CI prijavil izliv zaoljene emulzije. Rezultati javnosti niso znani.

Treh od šestih iztokov pa zaradi nerednih dotokov ni bilo moč raziskati.
Podobnih evidentnih dokazov beležimo še nekaj (npr vsaj 20 kubikov kontaminirane vode ob požaru (december 2019) v Sorški reki, izliv olj, velik požar v istem objektu pred letom 2014, groba kršitev okoljske zakonodaje predelovalca nevarnih odpadkov iz leta 2010, ki je povzročila selitev tega podjetja …).

Zakaj pasivnost MOK, če vse to vedo?

Seveda ni res, da bi bilo treba stara okoljska bremena iskati zgolj izven IC Laze. In v AAG močno upamo, da bo to, česar noče storiti MOK, storil ARSO po pobudi AAG, ki je šele po sklepu upravnega sodišča privedla do ugotovitve lokalno velike okoljske škode. Škodo pa plača tisti, ki je odgovoren. In znesek ne bo majhen.

17. 12. 2017 je MOK prejel dopis ARSA, v katerem občino Kranj prepoznava kot odgovorno za škodo ZARADI MALOMARNOSTI. Šele po tem dopisu se je občini začelo muditi. Kljub temu, kot pravi župan, da je tu prevladoval sistem nepretočnih greznic, se okoljski pogrom ob delujočih občinskih službah ne bi smel zgoditi. In to ne velja le za stanovanjske greznice. Ve se, da je je morala odpadna industrijska voda nekje počakati na obdelavo ali izlitje. Tako kot državi ni najbolj v interesu raziskovati starih bremen na državnih zemljiščih, tudi občini ne glede na zakonsko dolžnost ni v interesu brskati po ne tako starih bremenih podjetij v industrijskih conah, za katere je pristojna.

Nekje vmes med tema dvema ognjema ostajajo stanovalci sami, večne tihe žrtve. Z naraščajočo pojavnostjo demence, respiratornimi boleznimi in s tumorji. Njihovo življenje ni vredno človeka, če se celo hude zastrupitve z ogljikovim monoksidom po velikem požaru mora prikrivati in reševati po sodiščih, daleč stran od oči javnosti.

3. Ponovno pridobljeno gradbeno dovoljenje MOK za 1. fazo fekalne kanalizacije v Lazah

V predstavitvi je bilo kar nekaj napačnih sklepov, ki zahtevajo vsaj komentar. Ene od zahtev, ki jih je v ponovnem postopku upravno sodišče naložilo UE Kranj, je razjasnitev ali celo argumentacija (ne)ustrezne količine odpadnih voda, ki bodo iz Laz potovale v kanalizacijo Ješetove ulice. Neizpodbitno dejstvo je, da v nasprotju s trditvami o urejenosti poslovanja, ki jo občinski odvetniki prodajajo kot čisto zlato, mnoge posledice delovanja podjetij s črnimi gradnjami (Ekol, Don don, …) niso jasne. Posledično je dejanska količina odpadne industrijske vode, primerne kakovosti za fekalno kanalizacijo, težko izračunljiva. Zato argumentacija ni mogla slediti napotilu upravnega sodišča. In je tu o neki novi vsebini, argumentaciji – težko govoriti. Podobno je bilo z meteornimi vodami, ki žal niso predmet postopka (bi pa bili, če bi upoštevali pripombe AAG). Vsaj tu nam postopek ni mogel prinesti nobenih potrditev ali ovreči česar koli. Bilo bi torej korektno, da bi se takim zavajanjem v bodoče izognili.

Druga, silno vprašljiva predpostavka je očitna prepričanost MOK o izključitvi industrijskih deležnikov v Lazah kot potencialnih onesnaževalcev. Posebej še, če to ni v pristojnosti MOK, ampak v ARSO- vi. Če meteorne cevi in iztoke pustimo take, kot so – odslužene in zapuščene, je logično tveganje za vodovarstveno področje, kamor se bodo zlivale vode iz manipulativnih površin, veliko. Preveliko za stanovalce, ki bodo morali očitno svoje travme ponovno podoživeti. Podobno je z meritvami zraka MOK, s katerimi se rada pohvali. Ko smo pred časom prijavili večdnevno 24 ur trajajoče (tudi kritično) preseganje dovoljene ravni dušikovega dioksida, so rezultate na MOP interpretirali kot nezadosten dokaz onesnaženja zaradi (ne)kakovosti in neumerjenosti naprave. Le- ta je bila potem prestavljena dobesedno med veje drevesa na robu stanovanjskega dela Laz.

Pojasnilo podžupana Janeza Černeta, da nekateri predeli Kranja sploh še nimajo nobene kanalizacije in jim je treba najprej pomagati, pomeni za nas drugorazredno obravnavo. Prebivalci živeči na tem območju so kaznovani zato, ker so v Stražišču prej kot drugje imeli povsem legalno kanalizacijo. Ni pa nikoli kaznovan tisti, ki na dotrajane sisteme do nezavesti dovoljuje nove priključke in − kot vidimo − celo industrijske cone (z novim OPPN se v IC Laze predvideva celo nova gradnja stanovanj). Srednjeročni obeti celostne ureditve kanalizacije pa v kranjski politični latovščini pomenijo – nikoli.

Odgovornost za nastalo situacijo se vztrajno poriva kar Alpe Adria Green, čeprav je desetletje dolgo opozarjala na onesnaževanje in nevzdržno stanje za ljudi in okolje. MOK verjetno sploh ne bi šel v izgradnjo kanalizacije, če tega opozarjanja ne bi bilo. V mestni upravi delajo v nasprotju z večinsko voljo Strašanov, in ker delajo z večjim tveganjem za okolje (res je pa tudi z manjšim finančnim vložkom), te odgovornosti v AAG niti malo ne prevzemamo.

Komaj verjeten je tudi spin MOK o »podpori KS Stražišče občinskemu projektu«. Naš član in član KS Stražišče zagotavlja, da takega sklepa nikdar niso sprejeli. Še več, kadar koli lahko to dokaže z zapisniki sej sveta KS. Zahteva javno opravičilo članom Sveta KS Stražišče in Strašanom, predsedniku KS Bitnje pa predlaga, da predloži sklep podpore sveta KS.
Končno tudi pravnomočno pridobljeno dovoljenje ne zadošča za priključitev kanalizacije na Ješetovo ulico. Kdo bo prevzel odgovornost, če bo pol milijona vredna infrastruktura prve faze realizirana, druga faza pa iz takega ali drugačnega razloga neizvedena? Bodo tudi takrat na MOK-u iskali zunanje krivce ali pa bodo pokazali s prstom na svoje in zahtevali od njih kazensko odgovornost in odškodnino?

Samo nekaj povezav v zvezi s to problematiko:

AAG uspel na upravnem sodišču v zadevi “INDUSTRIJSKA CONA LAZE”

Vlada RS zahteva odgovor na odprto pismo AAG v zvezi z problematiko LAZE – KRANJ

AAG JE PO DVEH LETIH DOBILA SKLEP IZ ARSO, DA JE STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPKU V PRIMERU “LAZE”

Neekonomičen in slabo upravljan postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode v IC Laze

 

AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče

 

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: