c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKOLOŠKA PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA


IMG_0417

Mestna Občina Koper želi pripraviti občinski podrobni prostorski načrti za območje kamnoloma Griža pri Rižani in na podlagi tega podeliti, po osmih letih ne-obratovanja kamnoloma, koncesijo za ponovno izkoriščanje mineralnih snovi in odlaganju in predelavi  “nenevarnih”  odpadkov z Asfaltno bazo že znanemu podjetju.

griza-crniKal-DSCF7900

AAG je v zadnjem letu na tem področju opravil dve eko-patrulji, da je lahko izoblikoval pripombe na OPPN.

IMG_0459

IMG_0463

Drugo eko patruljo smo opravili ob odkritju podzemne jame v kamnolomu, katero pa so nevestni upravljalci zasuli z smetmi in odpadnim materialom.

Pri izvajanju eko-patrulj smo opazili, da je na tem območju veliko vodnih virov, nadpovprečno za kraško pokrajino, zato smo se skupaj z CI odločili, da te vodne vire pregledamo in na večjih opravimo tudi terensko testiranje kvalitete vode in odvzamemo vzorce vode za kemijsko analizo.

Vzorčenje smo izvedli na treh mestih potoka Žaneštre:

aag-voda1-DSCF7919

požarni bazen – potok Žaneštre nad kamnolomom

aag-voda2-DSCF7930

pri vhodu v kamnolom –dotok dveh stranskih pritokov iz kamnoloma

aag-voda3-DSCF7942

pred izlivom potoka Žaneštre v reko Rižano

Rezultati terenskih meritev vode:

TERENSKE MERITVE KEMIJSKI PARAMETRI

 Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 1 v  potok Ženestra  – požarni bazen – potok Žaneštre nad kamnolomom

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 603
Temperatura °C 11,1
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 8,6
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,70

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 2 v  potok Ženestra – dotok dveh stranskih pritokov iz kamnoloma

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 1714
Temperatura °C 11,8
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 7.9
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,13

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 3 v  potok Ženestra  – pred izlivom potoka Žaneštre v reko Rižano

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 729
Temperatura °C 15
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 8,45
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,44

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Zaključek:

IMG_0416

Odkrili smo, da je na tem področju najmanj pet pritokov, ki napajajo potok Žaneštre, eden izmed njih po naši oceni priteče neposredno iz novo odkrite kraške jame.

IMG_0431

V potok Žaneštre  pa priteka tudi odpadna vodo iz betonarne izpod kamnoloma, ki po izjavi domačinov, še vedno obratuje. Pri podrobnem pregledu smo ugotovili, da je betonarna za stanje kvalitete vode v potoku Žaneštre nevarna, saj nima lovilcev izcednih vod in s tem tudi ne čistilne naprave, ki bi vodo očistila pred iztokom v potok Žaneštre.

IMG_0433IMG_0483

Odkrili smo še, da se na več mestih nelegalno odlagajo odpadki, ki so prav tako potencialni onesnaževalec potoka.

IMG_0409

Na koncu smo si ogledali tudi iztok potoka v Reko Rižano, ki je po osmih letih zopet čista ter polna življenja. Pred zaprtjem kamnoloma pa je bila zaradi prahu po vsakem dežju mlečne barve.  Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena. Rib ob pritoku potoka Ženeštra v reko ni bilo, zdaj so. Znano je, da drobni prah uničuje škrge rib in dihalne poti drugih organizmov, zato je življenje izginilo.

aag-ekoPatrol-DSCF7909

Na fotografiji nekaj članov eko patrulje, ki so sodelovali 17.04.2021 v Kamnolomu Griža, v ozadju se vidi vhod v novo odkrito kraško jamo na vrhu kamnoloma.

Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva.

Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena, saj predstavlja pomemben rezervni vodni vir za priobalne občine, ki “brezglavo” z podporo MOP iščejo rešitev za nov vodni vir z zajezitvijo potoka Padež, za oskrbo z vodo v priobalnih občinah, namesto, da bi izbrali bolj smiselno varijanto čez že poseljeno področje, kjer bi potegnili 38 km cevovoda od Malnov preko na novo postavljene vodarne Kovod.

Župan MOK pa še vedno, kljub zavrnitvi prvega občinska podrobnega prostorskega  načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani, pripravlja novo verzijo le tega. Po naših informacijah bo storil vse da na tem območju ne bo rekreativnega centra, kot predlaga CI Griže in okoliški prebivalci. Rekreacijski center, ki ga podpiramo tudi v AAG, ne bi onesnaževal vodne vire na tem območju in bi poleg tega nudil druženje prebivalcev živečih na tem področju.


Istočasno z EKO PATRULJO AAG so člani jamarskega društva Dimnice opravili na našo pobudo ponovni pregled kraške jame na vrhu kamnoloma Griža ter ugotovili:

a) Lega in dostop

Na koncu vasi Kubed zavijemo na gozdno pot v smeri sever po 150 metrih vožnje ali hoje po gozdni poti na križišču zavijemo v smeri severozahod (cesta v hrib) in po približno 200 metrov pridemo na naslednje križišče. Po 130 metrih opazimo na naši desni strani staro planinsko pot, ki nas vodi na sam vrh Griže vendar se moramo tej poti izogibat ker je dostop na spodnji plato kamnoloma nemogoč prepadna stena 20 do 25 metrov do prve terase. Na naslednjem križišču zavijemo na zahod in po 100 metrih zavijemo na sever in po 170 metrih pridemo na parkirno mesto ali izhodišče v borovem gozdičku. Od tu dalje lahko gremo samo peš v smeri severa in po približno 170 metrih hoje po dobro markirani peš poti pridemo na zgornji plato kamnoloma. Po spustu na prvo teraso oziroma plato naletimo na jamo.
Jamo smo poimenovali po istoimenskem vrhu Griža (262 m n.m.) in kamnolomu, torej Jama v kamnolomu Griža. V njej smo namerili 19 m poligona, kar pomeni, da je njena dolžina 13 m in globina 9 m.
Lega: Gauss-Krugerjeve koordinate: > 5411/548; 5043/364;
Nadm. višina vhoda: 246 m po GPS

Griža jama - načrt

b) Opis jame

Jama se nahaja pod vrhom Griža na prvi terasi tako imenovanega kamnoloma Griža. Vhod je v steni izkopane terase in je pravokotne oblike. Širok je 1,5 metra in visok 2,5 metra.
Proti JZ se spušča brezno zasuto z bloki apnenca iz kamnoloma, velikosti 0,1 do 0,5 m3, in gruščem za 5 m. Tu je votlina 5 m široka in pol toliko visoka. Rov se razcepi v dva kraka, v isti smeri, tj. proti JZ, in proti JV. Prvi odsek je strm, dolg okoli 6 m. Med skalno steno in zasutjem doseže tu najnižjo, za raziskovalce še varno, točko. Drugi krak se spušča malo bolj položno in po okoli 3 m zavije proti vzhodu. Zaključi se z zasutjem med skalnim stropom in gruščem. Med gruščem so bili najdeni ostanki pločevink in konzerv. Stene v alveolinsko numulitnem apnencu so delno zasigane in ponekod so vidni kalcitni izrastki, »karfiolce«, kar nakazuje na prepih oz. tok zraku po jami.

Jama v kamnolomu Griža - JAMARJI JD DIMNICE

c) Sklepi in nadaljnje raziskave

Jama ni tehnično zahtevna vendar je potrebna izredna previdnost zaradi izredno nestabilnih tal. Vhodno nasutje izredno nestabilno kar lahko povzroči kotaljenje večjih skal proti levemu in desnemu kraku jame.
Po ročni odstranitvi okoli 5 m3 kamenja in večjih skal smo naleteli na dele, ki dajo slutit nadaljevanje. Priporočene so nadaljnje raziskave, saj se v jami čuti prepih, vendar je potrebno najti nadaljevanje med nasutjem (z umikanjem večjih skal).
Da so v nadaljevanju večje votline nakazuje trditev krajanov, da je bila jama po odprtju zasuta do vrha. Sklepamo, da je ta material spolzel v spodnje votline, ki so jih videli prvopristopniki.

Svetovali bi meteorološke in hidrološke raziskave, predvsem pa detajlno geološko kartiranje, saj je jama verjetno del nekega večjega jamskega sistema, katerega nastanek so pogojile razpoke v prečno dinarski smeri in lezike v narivni luski.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK GRE!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: