c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.


transport odpadkov

AAG je v zakonskem roku posredoval na MOP “Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov”. (v nadaljevanju: Uredba).

Pripombe AAG:

1. AAG zahteva, da se Uredba umakne v celoti kot nesprejemljiva sprememba obstoječe uredbe, na slabše.

2. Uredba poslabšuje obstoječ predpis, pri čemer v EU velja načelo, da se okoljskih predpisov ne poslabšuje, četudi so v njih višji, zahtevnejši standardi kot v drugih državah EU.

3. Uredba znatno povečuje korupcijska tveganja z uvajanjem arbitrarnosti odločanja inšpektoratov. Pri tem ne opredeljuje terminov ”težji” in ”lažji”. Opredelitev uporabljenih terminov je obveza pri pripravi predpisov (normativnost), še posebej, če so izpostavljeni kot odločilni kot v tem primeru.

4. Prav tako Uredba uvaja velika korupcijska tveganja z uvedbo spremembe iz dosedanjega ”vedno” v novo ”lahko”. Že na prvi pogled je jasno, da ta arbitrarnost povečuje korupcijska tveganja. Po analizah evropskih organov je Slovenija že tako pri vrhu po korupciji. Pri prevozih odpadkov in skrivanju nevarnih odpadkov med nenevarne in cela vrsta že doslej ugotovljenih goljufij sodeluje tudi odpadkovna mafija, ki je razpredena po več evropskih državah. Z Uredbo bi jim posel še olajšali. Je to namen Uredbe?

5. Pri odpadkih gre običajno za velike vsote denarja, kar je eden od vzrokov za velika korupcijska tveganja in za oblikovanje odpadkovne mafije. Z Uredbo pa dodatno obremenjujemo inšpektorje, na katere se bi povečal pritisk pri odločanju. Pri tem je vpleten tudi sam MOP, v sklopu katerega je okoljska inšpekcija.

6. Uredba povečuje možnosti zlorab predpisa. Vsako spremembo predpisov je treba preučiti tudi iz vidika možnih zlorab predpisa, ki so že zdaj prisotne (mešanje, razredčevanje odpadkov, mešanje uvoženih z domačimi, ipd.). O tem v obrazložitvi ni ničesar povedanega, obenem tudi ne omembe povečanja korupcijskega tveganja zaradi, kot piše: ”prostega preudarka inšpektorata”.

7. AAG opozarja na že doslej problematičen prevoz oziroma pošiljke odpadkov, po Sloveniji vključno z nedovoljenim odlaganjem, kot tudi čezmejno (občina Moravče, Zalog pri Ljubljani in cela vrsta drugih kršitev).

8. MOP je ustanovljeno zaradi varovanja okolja in zviševanja zahtev tudi pri odpadkih. MOP ni kratkovidno gospodarsko ministrstvo, ki poslabšuje stanje okolja, da bi podjetjem olajševalo prevoze odpadkov v Slovenijo in izvoz iz Slovenije, kot tudi ne po Sloveniji. Osnovno okoljsko načelo je, čim manj transportov odpadkov. Tega je v Sloveniji preveč, prav tako uvoza in izvoza odpadkov (obstajajo analize). Uredba bi ga še povečevala. In s tem krivdo MOP za slabšanje situacije z odpadki v Sloveniji.

9. Situacije s pošiljkami odpadkov se ne rešuje z rahljanjem predpisov, ampak z zaostrovanjem. Odpadke se prvenstveno rešuje tam, kjer nastajajo. Enako velja za pošiljke in transport fekalij, vključno z bakterijami, paraziti in virusi, tudi korona virusi SARS-CoV-2 (kar je dokazano), kjer je zaradi napačne odločitve MOP o kanalu C0 za fekalije iz 20 km oddaljenih Medvod in Vodic v Ljubljano preko vodovarstvenega območja ogrožena celo pitna voda za 300.000 prebivalcev in še 150.000 občasnih prisotnih.

Povezava:

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UREDBE (ES) O POŠILJKAH ODPADKOV

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
%d bloggers like this: