c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS


Kemis

Požar v Kemisu

AAG je kot organizacija z javnim interesom na področju okolja in narave po 153. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) podal 09.06.2021 zahtevo za vstop kot stranski udeleženec v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS (rekonstrukcija glavnega objekta z nadstrešnico O+O1, novogradnja nadstrešnice O2, novogradnja šprinkler postaje z rezervoarjem vode O3) (v nadaljevanju: GRADNJA), v skladu z 54. členom Gradbenega zakona (GZ).

Obenem je AAG vložil tudi zahtevo za vso dokumentacijo, ki jo je Kemis vložil v integralni postopek, da lahko enakopravno sodelujemo kor stranski udeleženec v interesu javnosti. Ko pridobimo to dokumentacijo, jo bomo lahko ocenjevali in tvorno sodelovali v postopku.

potok_Tojnica_pritok_Kemis

Izpusti iz Kemisa v potok Tojnica

V obrazložitvi je AAG zapisal:

1. AAG priglaša udeležbo v integralnem postopku za GRADNJO iz več razlogov, ki jih navajamo in pojasnjujemo v nadaljevanju. Osnovni razlog za udeležbo v postopku so pobude krajanov, ki so organizirani v civilni iniciativi in tudi izražajo javni interes, da se AAG, kot organizacija z uradno potrjenim javnim interesom na področju okolja in narave, vključi v postopke, ki obravnavajo Kemis in jih zastopa.

2. Javni interes krajanov je jasno izražen v zahtevi, da se Kemis s to dejavnostjo izseli iz občine Vrhnika in se z GRADNJO ne strinjajo, prav tako se z njo ne strinja AAG.

3. Dokaz: Javni interes občanov je bil potrjen tudi na Občinskem svetu občine Vrhnika maja 2017, po katastrofalnem požaru v Kemisu, s tem, ko je bil soglasno sprejel sklep, naj se Kemis preseli na drugo lokacijo zunaj Občine Vrhnika in, ki je še vedno v veljavi.

4. Udeležbo v postopku zahtevamo tudi zato, ker Kemis ne obvladuje tehnologije obdelave odpadkov. Dokaz za to ni samo omenjeni katastrofalni požar 15.maja 2017, ampak vrsta požarov pred tem, kar je razvidno iz poročil Kemisa, ki so obvezna po protokolu EMAS, ki ga ima Kemis. Kot udeleženec v postopku bomo ustrezne dokumente tudi predložili.

5. AAG zahteva tudi, da se certifikat EMAS Kemisu odvzame, ker je povzročil omenjeni požar in s tem ne izpolnjuje več kriterijev za EMAS.

6. Del krivde za katastrofalni požar je tudi v okoljevarstvenih dovoljenjih (OVD). Zato prioritetno zahtevamo odvzem OVD-jev po 79.členu ZVO-1.

ARSO je Kemisu d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika izdal Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št. 35407-62/2011-23 z dne 7.6.2013, poleg tega pa še dve spremembi OVD:

– najprej z Odločbo št. 35406-52/2015-10 z dne 15.2.2016

– nato še z Odločbo št. 35407-8/2015-8 z dne 27.10.2016

Ta dovoljenja niso vsebovala ukrepov, katerih odsotnost je botrovala požaru in tudi požarom pred tem. Prav tako je potrebno preverjanje zaradi izpolnjevanja BAT tehnik. Namreč, karkoli Kemis poskuša zdaj, po požaru, popravljati, ni vsebovano v OVD, ki je edini uradni dokument, ki obvezuje izvajanje ukrepov. Do katastrofalnega požara je po policijskem zapisniku prišlo zaradi samovžiga odpadkov. Samovžigi pa nastanejo, če podjetje ne obvladuje tehnologije ravnanja z odpadki. Preprečitev takega požara mora biti zakoličena v OVD, kar pa v tem primeru ni bila, zato je odvzem neustreznega OVD nujno potreben, saj po obstoječih OVD vse usodne pomanjkljivosti ostanejo in je Kemis nevaren za okolico. S tem pa je tudi GRADNJA, ki verjetno (naprošamo za dokumentacijo GRADNJE) sloni na obstoječih OVD, nesprejemljiva.

7. Obenem se je izkazalo, da je obseg vplivov na okolje zaradi delovanja podjetja Kemis v OVD napačno ocenjen, saj je v njem obseg omejen na prostor znotraj ograje Kemisa. Izkazalo se je namreč, da je zaradi obratovanja Kemisa prišlo do katastrofalnega požara, katerega škodljiv vpliv je šel nekaj kilometrov izven ograje podjetja. Tudi zato odvzem OVD-jev nujno potreben, saj po njih Kemis ne more varno opravljati dejavnosti obdelave nevarnih in nenevarnih odpadkov. V bližnji okolici Kemisa so stanovanjska naselja, kar zahteva preselitev tako nevarne tehnologije drugam. Obstoječi OVD-ji ne zagotavljajo varne tehnologije.

8. Kemis bi, nadalje, morali obravnavati tudi kot podjetje, ki mora delovati v skladu s SEVESO predpisi, kar sedaj ni primer.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: