c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Vladna rešitev za vodni vir za Istro po mnenju AAG ni dobra


Vlada je 19. 8. 2021 sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo, kateremu v AAG močno nasprotujemo.

suhorca1

Osnovni cilji ureditve novega vodnega vira za oskrbo pitne vode slovenske Istre in kraškega zaledja so:

  • zagotoviti nov neodvisni nadomestni oziroma dodatni vodni vir, ki bo zagotavljal potrebne količine pitne vode za prebivalce slovenske Istre, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod Koper;
  • zagotoviti rezervni vodni vir za prebivalce kraškega zaledja, ki jih z vodo oskrbuje Kraški vodovod Sežana in Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, po možnosti pa tudi zagotoviti rezervni vir vodovodnega sistema za območje občine Pivka (vodovod Postojna-Pivka z vodnim virom Malni);
  • zagotoviti ustrezne količine vode ustrezne kakovosti za vodooskrbo prebivalstva s pitno vodo dolgoročno za obdobje vsaj 50 let, ob hkratnem upoštevanju podnebnih sprememb;
  • načrtovati vodni vir z upoštevanjem racionalne rabe in stalnega izboljševanja vodooskrbnih sistemov;
  • zagotoviti najmanjši možni potencial ogroženosti vodnega vira tako glede količin kot tudi kakovosti vode;
  • upoštevati hidrografske značilnosti in druge omejitve, pri čemer naj se tako vodni vir in njegova vodovarstvena območja ter vsi ostali pripadajoči objekti nahajajo na teritoriju Republike Slovenije;
  • glede na veljavni Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 zagotoviti vse vodne količine za potrebe zagotavljanja oskrbe s pitno vodo znotraj povodja Jadranskega morja;
  • dolgoročno zagotoviti pitno vodo za prebivalce slovenske Istre in kraškega zaledja v kontekstu podnebnih sprememb.

Načrtovane prostorske ureditve se nahajajo na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka in obsegajo pregrado in akumulacijo na vodotoku Suhorca, črpališče z dodatnim jezom in vodnim zajetjem na vodotoku Padež, čistilno napravo za osnovno čiščenje vode iz akumulacije Suhorca ter povezovalni transportni vodovod od Padeža do Rodika s pripadajočimi objekti (vodohrana v naseljih Barka in Rodik), s katerim se navezuje na obstoječi sistem oskrbe s pitno vodo.Novo Bohinjsko jezero bi potopilo dolino

Vrednost projektne, prostorske in investicijske dokumentacije po pogodbi znaša dobrih 6 milijonov evrov, vrednost celotnega projekta, ki se bo financiral iz proračunskih virov, Sklada za vode in Kohezijskega sklada, znaša skoraj 134 milijonov evrov in se bo zaključil predvidoma konec leta 2027.

voda-1_thumb.jpg

Odzvala se je že Civilna iniciativa Ohranimo Brkine. Zapisala je, da sta Vlada in Ministrstvo RS za okolje in prostor pokazala, da jima je vseeno, kaj meni več tisoč lokalnih prebivalcev, vsi kraško-brkinski župani in občinski sveti, lokalni vodovodi, večji del stroke, Javni zavod Park Škocjanske jame in UNESCO.  “Gre za predlog projekta, ki je predrag, popolnoma zgrešen, strokovno neutemeljen, še posebej zato, ker na drugi strani obstaja strokovno utemeljena rešitev, ki je okoljsko vzdržnejša, dvakrat  cenejša, hitrejša, predvsem pa zagotavlja čisto pitno vodo in s tem varno oskrbo s pitno vodo za celo obalno-kraško regijo – to je rešitev povezave vseh, že obstoječih vodovodov,” so zapisala v iniciativi. Zato so se  21.08.2021 ob 9. uri srečali na protestnem pohodu po dolini Suhorce. Napovedujejo, da bodo naredili vse in uporabili vsa sredstva, da se ta projekt ustavi in da se preusmerijo vse dosedanje aktivnosti vlade in ministrstva v povezavo vseh vodovodov, ki je najboljša rešitev, ki bo dobra za vse. Protesta so se udeležili tudi  predstavniki AAG. Franc Malečkar član AAG pa je v izjavi za medije med drugim povedal, da smo v AAG veseli, da so se domačini iz Brkinov uprli proti izgradnji tega jezu.

Povezave:

Nad DPN Suhorca ogorčeni domačini in velik del strokovne javnosti

Novo Bohinjsko jezero bi potopilo dolino

Vizjak: Za projekt dodatnega vodnega vira nujno soglasje stroke in lokalne skupnosti

Je država v množici rešitev izbrala najdražjo in najbolj škodljivo za okolje?

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: