c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG pridobil biltem firme Danieli za nameravano gradnjo vroče valjarne v Orehu/Noghere 1,4 od slovenske meje


Zaradi namere izgradnje valjarne v Orehu/Noghere, okoli 1,4 km od slovenske meje z Italijo, smo v AAG pridobili promocijski biltem firme Danieli. Ker se MOP sprenevedajo, da ne vejo ni o tem smo ministru za okolje in prostor in na Sektor za strateško presojo vplivov na okolje 25.08.2021 poslali dopis, v katerim jih “seznanjamo” z to gradnjo ter v podkrepitev naših trditev priložili tudi biltem firme Danieli.

image

Za ogled biltema klikni na sliko!

V AAG že nekaj časa spremljamo načrte, da bi na območju nekdanjega begunskega taborišča in rafinerije in, z industrijskim blatom zasutih, solin na izlivu Osapske reke v morje v Orehu/Noghere, niti ne 1405 m od mejnega prehoda Škofije/Rabuiese, zgradili vročo valjarno na območju 480.000 kvadratnih metrov, za proizvodnjo 4 milijonov ton končnih izdelkov na leto iz valjanega jekla s preoblikovanjem jeklenih plošč v vroče valjane jeklenih trakov z uporabo plina metana (predvideno v prihodnosti, če bo na voljo, tudi uporaba vodika) za ogrevanje Bram in vode za hlajenje, pričakovana poraba pri polni zmogljivosti 420 m3 / uro.

Vroča valjarna bi bila zgrajena 10 m od prvih stanovanjskih stavb, za kar bi bilo potrebna izdelava presoje vplivov na okolje in študijo o vplivu škodljivih izpustov na zdravje prebivalcev. Zaradi bližine Slovenske meje, bi morali izdelati tudi študijo čezmejnih vplivov na okolje. V kolikor že od samega začetka niso vključeni mejaši in NVO v vse postopke pridobivanja dovoljen je to kršitev aarhuške konvencije. Naj kot prvi primer navedemo, da je bil glede tega je bil sprejet 14. maja 2021 dogovor med Deželo Furlanijo-Julijsko krajino in investitorjema Danieli in Metinvest, ki zavezuje sopodpisnike k zaupnosti (tajnosti) o dokumentaciji, katere del je tudi kopanje v deponijah strupenih snovi kot v morskih usedlinah ( med drugim Hg) za novi pomol in poglabljanje, na enakih pogojih, ko je bilo nameravano za žaveljski uplinjevalnik.

Že lani smo v AAG svarili ob pretiranem navdušenju in zmagi zapiranja škedenjske železarne; izkazalo se je še slabše, kot smo napovedali; ne samo, je samo manever, za sprostitev obale za donosnejše posle in pridobitev novega območja za zagon novega onesnaževalca.

Iz bilnema je razvidno, da bodo surovine in izdelke prevažali tudi z ladjami, kako velike ladje bodo tam pristajale še ni jasno, jasno pa je da je možnost da bodo dvignile živo srebro iz mulja na dnu Tržaškega zaliva zelo velika, ki bi potecialno onesnažilo tudi piranski zaliv. Prav tako obstaja velika možnost čez mejnega onesnaževanja zraka.

Zaradi vsega zgoraj navedenega pričakujemo od Ministrstva za okolje in prostor RS, da takoj zahtevo za čezmejno presojo vplivov na okolje in jo tudi izvede.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: