c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG EKO-PATRULJA JE IZVEDLA 01.09.2021 EKO PATRULJO NA OBMOČJU OREHKA.


Naši člani živeči na področju Ohreka so nas opozorili da se na tem področju izvajajo škodljivi posegi v naravo in okolja, ki so v nasprotju z sedaj veljavnim občinskim prostorskim načrtom na zemljiščih in delih zemljišč s parc. št.: 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3072/4, 3072/5, 3072/6, 3072/7, 3072/8 in 3072/9, vse k.o. Orehek«.

Po pregledu smo ugotovili je omenjeno območje z veljavnim občinskim prostorskim načrtom opredeljeno kot stanovanjske površine za posebne namene. Po informacijah, ki smo jih pridobili naj bi občinski svet Postojna, šele razpravljal o lokacijski preveritvi na tem območju, s čimer bi se izognili dopolnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tej podlagi bi nato lahko investitor tudi zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja kjer, namerava, če bo šlo “po njihovih načrtih”, jeseni postaviti začasni kampus za turške delavce, ki kot podizvajalci sodelujejo pri gradnji drugega tira. Po naših informacijah pa temu nasprotujejo krajani Krajevne skupnosti Orehek.

image4

V svojih dopisih so nas opozorili na naslednje nepravilnosti:

– popolnoma nepravilna demontaža azbestne kritine. Potrebno jo je spuščati z dvigalom. Delavci jo mečejo na tla da se razbije!!
– kritino je potrebno oviti z folijo. Tega nikoli niso počeli. Prilagam Foto iz prejšnjega tedna kjer je razvidno da ni ovita h folijo.
– v neposredni bližini par sto metrov je vodni vir Korotan ki napaja 20%
Postojne.
– pojavlja se vprašanje kam odvažajo azbest
Glede na onesnaževanje z azbestom v neposredni bližini vodnega zajetja vas prosimo da prijavite na ustrezne inšpekcijske službe ki naj bi varovale okolje in prostor. Mogoče bi bilo smiselno opozoriti Kovod.
Glede na „nedeljsko delo „ domnevam da delavci nimajo papirjev. Delo na črno. Nimajo na voljo osnovnih po zakonu predpisanih zaščitnih sredstev za delo z azbestom.

Da bi se sami prepričali v njihove navedbe smo 01. 09.2021 opravili Ekološko patruljo AAG na parcelah s parc. št.: 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3072/4, 3072/5, 3072/6, 3072/7, 3072/8 in 3072/9, vse k.o. Orehek (2486). Ekološka patrulja je ugotovila:

1) Zemljišča so brez ustrezne Infrastrukture in brez kanalizacije

infrastrukturno neurejeno območje

2) Zemljišča se nahaja se nekaj sto metrov od črpališča pitne vode Korotan, ki je edini vodni vir na tem območju. Po trditvi prič je bil vodni vir zaradi nepravilne odstranitve azbestne kritine že onesnažen z azbestom.

3) Na sami lokaciji smo opazili drobce azbestne kritine, ko so rušili stari hlev. Kaj se je dogajalo med samim odstranjevanjem kritine in koliko azbestnega prahu, ki je rakotvoren, so vdihavali delavci in krajani pa lahko samo ugibamo.

4) Območje je v Naturi 2000, posebej opredeljeno kot ekološko pomembno in pomembno za ptice.
ptice - natura 200

5) Na gradbišču se izvajajo izkopi in nasutja čeprav imajo dovoljenje samo za odstranitev obstoječih objektov.

image2image1

Na podlagi ugotovljenega in izjav prič bomo poslali prijave inšpekcijskim službam.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: