c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zdrav zrak, zdrav planet


Tema leta 2021 za Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo je »Zdrav zrak, zdrav planet«, ki poudarja zdravstvene vidike onesnaženosti zraka, zlasti glede na pandemijo COVID-19 . Letošnji poudarek je na tem, da se daje prednost potrebi po zdravem zraku za vse, obenem pa naj bo pogovor dovolj širok, da bo zajel tudi druga kritična vprašanja, kot so podnebne spremembe, zdravje ljudi in planetov ter cilji trajnostnega razvoja . Ta dan je skupen poziv k ukrepanju, da uskladimo naša prizadevanja in zahtevamo našo pravico do čistega zraka.

Meritve kakovosti zraka. ki jo je AAG izvedel za učence osnovne šole iz Vižmar

Dvojna težava:

1) Vpliv na zdravje : drobni, nevidni delci onesnaženja prodrejo globoko v pljuča, krvni obtok in telo. Ta onesnaževala so odgovorna za približno tretjino smrti zaradi možganske kapi, kronične bolezni dihal in pljučnega raka ter za četrtino smrti zaradi srčnega napada. Prizemni ozon, ki nastane pri interakciji številnih različnih onesnaževal na sončni svetlobi, je tudi vzrok za astmo in kronične bolezni dihal.

2) Vpliv na podnebje : kratkotrajna podnebna onesnaževala (SLCP) so med onesnaževali, ki so najbolj povezana tako z učinki na zdravje kot s kratkoročnim segrevanjem planeta. V ozračju vztrajajo le nekaj dni ali do nekaj desetletij, zato ima lahko njihovo zmanjšanje skoraj takojšnje koristi za zdravje in podnebje za tiste, ki živijo v krajih, kjer ravni padajo.

Preprečevanje in zmanjševanje onesnaženosti zraka za izboljšanje kakovosti zraka po vsem svetu

Onesnaževanje zraka je največje okoljsko tveganje za zdravje ljudi in eden glavnih vzrokov smrti in bolezni, ki se mu je mogoče izogniti po vsem svetu, pri čemer je približno 6,5 milijona prezgodnjih smrti (2016) po vsem svetu pripisanih onesnaženju zraka v zaprtih prostorih in na prostem. Zlasti v državah v razvoju onesnaževanje zraka nesorazmerno prizadene ženske, otroke in starejše, zlasti pri prebivalstvu z nizkimi dohodki, saj so pogosto izpostavljeni visoki stopnji onesnaženosti zunanjega zraka in onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih zaradi kuhanja in ogrevanja na lesno gorivo in nafto.

Onesnaževanje zraka je globalni problem z daljnosežnimi posledicami zaradi prevoza na dolge razdalje. Če ni agresivnega posredovanja, se bo po ocenah število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka v zraku povečalo za več kot 50 odstotkov do leta 2050.

Družba nosi visoke stroške onesnaževanja zraka, med drugim zaradi negativnih vplivov na gospodarstvo, produktivnost dela, stroške zdravstvenega varstva in turizem. Zato ekonomskih koristi vlaganja v nadzor nad onesnaževanjem zraka ni mogoče preceniti in razumeti je treba, da obstaja tudi ekonomska utemeljitev za ukrepanje in da obstajajo stroškovno učinkovite rešitve za odpravo onesnaženosti zraka.

Slaba kakovost zraka je izziv v okviru trajnostnega razvoja za vse države, zlasti v mestih in mestnih območjih v državah v razvoju, pri čemer je raven onesnaženosti zraka višja od meja, določenih v smernicah Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka .

Nekatera onesnaževala zraka, kot so črni ogljik, metan in prizemni ozon, so tudi kratkotrajna onesnaževala podnebja in so odgovorna za pomemben del smrti, povezanih z onesnaževanjem zraka, pa tudi za vplive na pridelke in s tem na varnost preskrbe s hrano, zato Zmanjšanje vpliva na podnebje.

Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo

Države članice ZN priznavajo, da je treba do leta 2030 bistveno zmanjšati število smrtnih primerov in bolezni zaradi nevarnih kemikalij ter onesnaževanja in onesnaženja zraka, vode in tal ter zmanjšati škodljiv vpliv mest na okolje na prebivalca, tudi s posebno pozornostjo kakovosti zraka ter ravnanja z komunalnimi in drugimi odpadki do leta 2030.

Čist zrak je pomemben za zdravje in vsakodnevno življenje ljudi, onesnaženost zraka pa je največje okoljsko tveganje za zdravje ljudi in eden glavnih svetovnih vzrokov smrti in bolezni, ki se jim je mogoče izogniti. Onesnaževanje zraka nesorazmerno prizadene ženske, otroke in starejše ljudi, negativno pa vpliva tudi na ekosisteme.

Danes mednarodna skupnost priznava, da lahko izboljšanje kakovosti zraka izboljša blaženje podnebnih sprememb in da lahko prizadevanja za ublažitev podnebnih sprememb izboljšajo kakovost zraka.

Navdušena nad naraščajočim zanimanjem mednarodne skupnosti za čist zrak in poudarjanjem, da si je treba še naprej prizadevati za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z zmanjšanjem onesnaženosti zraka, za zaščito zdravja ljudi, se je Generalna skupščina odločila,  da bo 7. september razglasila za mednarodni dan čistega zraka Zrak za modro nebo.

Čisti zrak in cilji trajnostnega razvoja

V zaključnem dokumentu konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju z naslovom ” Prihodnost, ki si jo želimo ” so se države zavezale, da bodo spodbujale politike trajnostnega razvoja, ki podpirajo zdravo kakovost zraka v kontekstu trajnostnih mest in naselij. Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 , ki opisuje časovni načrt za doseganje trajnostnega razvoja, varstva okolja in blaginje za vse, priznava, da je zmanjšanje onesnaženosti zraka pomembno za dosego ciljev trajnostnega razvoja.

.. če se nam danes pridružujete ali nam dodirate. Veliko ljudi nam je zaupalo odkar smo začeli objavljati pred 20 leti, in se obrnili na nas v trenutkih krize, negotovosti, solidarnosti in upanja. Vse več bralcev je pred kratkim naredilo korak, da nas finančno podpre – tako, da smo odprti za vse in ostro neodvisni.

Brez delničarjev ali lastnikov lahko sami določimo svoje delovanje in zagotovimo zaupanja vredno organizacijo, ki je brez komercialnega in političnega vpliva, kar ponuja protiutež širjenju dezinformacij. 

Za razliko od mnogih drugih je organizacija AAG na voljo vsem, ne glede na to, koliko si lahko privoščijo. To počnemo, ker verjamemo v enakost ljudi. Večje število ljudi lahko spremlja globalne dogodke, razume njihov vpliv na ljudi in skupnosti ter dobi navdih za smiselno ukrepanje, vendar je veliko večja moč če so med seboj povezani.

Našim članom in bralcem želimo ponuditi celovit mednarodni pogled na kritične dogodke, ki oblikujejo naš svet – od narave, okolja in počasnega izhoda iz svetovne pandemije. Zavezani smo, da bomo ohranili svoj ugled nujnega in učinkovitega poročanja o podnebnih razmerah, zato smo sprejeli odločitev, da zavrnemo oglaševanje podjetij iz tega področja ter se zavežemo k doseganju čistih nič emisij do leta 2030.

Če je bil kdaj čas, da se nam pridružite, je zdaj. Vsak prispevek, naj bo velik ali majhen, poganja naše delo za prihodnost naših otrok. Podprite AAG že s 5. evri – traja le minuto. Če je mogoče, nas prosimo, da nas vsak mesec podprete z rednim zneskom. Hvala vam.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: