c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na postavitev PVE Griže Veliko polje


V Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) smo bili povabljeni na obravnavo PVE Griže Veliko polje na sedežu KS Vrabče. Obravnave se bo udeležil predstavnik AAG

Pripombe ki jih bomo izpostavili:

  1. Vsa leta po postavitvi VE Dolenja vas spremljamo obratovanje te vetrne elektrarne in ugotavljamo odsotnost predpisov za vetrne elektrarne še po toliko letih.

Vmes smo naslavljali Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, da izdela predpise za zdravju  škodljiv hrup vetrnih elektrarn in za najmanjšo razdaljo posamezne vetrne elektrarne do prebivalcev, vrtcev, šol in delovnih mest.

  • Vendar niti po 10 letih prizadevanj teh predpisov ni. Še več, pritožbe krajanov Dolenje vasi na inšpekcijo, da jim ta hrup škoduje in, da pogosto ne morejo spat, kljub zaprtim oknom, niso bile uspešne, ker so inšpektorji izjavljali, da ne morejo ukrepat, ker ni predpisov. Prebivalci so dejansko v brezpravnem položaju.
  • Da se to ne bi ponovilo pri načrtih za PVE Griže Veliko polje, je najbolje uporabiti Zakon o varstvu okolja, ki omogoča zavrnitev načrtov zaradi odsotnosti predpisov oziroma z uporabo načela preventive in načela previdnosti po tem zakonu:

ZAKON o varstvu okolja (ZVO-1) (neuradno prečiščeno besedilo št. 19)

7. člen

(načelo preventive)

(1) Mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja morajo biti zasnovani, vsak poseg v okolje pa načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

8. člen

(načelo previdnosti)

(1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi.

  • Gre tudi za uničevanje turističnega razvoja prebivalcev, ki je njihova ekonomska priložnost ter za zmanjševanje vrednosti njihovih nepremičnin, obenem pa tudi degradacijo pokrajine in gozdov.
  • Pripravljeni smo predložiti potrebno dokumentacijo za potrditev nakazanih negativnih vplivov načrtovanih vetrnih elektrarn.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: