c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PRIPOMBE AAG NA UREDBO O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU


V mednarodnem društvu Alpe Adria Green kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo v zakonskem roku podali pripombe na predlog predpisa vlade RS: UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU.

Pripombe AAG:

 1. Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) ugotavlja, da je pomembna sprememba Uredbe v razpravi zgolj 14 dni. Zato zahtevamo, da se javna razprava podaljša na skupno 30 dni. Direktiva Komisije (EU) 2020/367 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa je bila izdana v začetku leta 2020 in beležimo zamudo z njenim prenosom v naš pravni red v velikosti nekaj manj kot dve leti. Torej ne bi smel biti  problem podaljšati javno razpravo še za 14 dni.
 2. Obenem je Uredba za javno razpravo nezadostno pripravljena. Zahteva obravnavo strokovnjaka, ki tudi potrebuje daljši čas. V Uredbi namreč ni nobenih posledic Uredbe. Ali se za prebivalce hrup z Uredbo zmanjšuje ali se povečuje!
 3. AAG že vrsto let daje pripombe in predloge v zvezi s hrupom, na javnih razpravah in tudi ločeno. Vendar ne dobiva odzivov MOP. Predlagamo, da se naše pretekle pripombe obravnavajo tudi ob tej javni razpravi in, da MOP sporoči svoja stališča do naših predlogov. Saj sicer dialog ni mogoč.
 4. Tako že vrsto let utemeljujemo zahtevo, da se v naš pravni sistem vnesejo vetrne elektrarne, ki povzročajo poseben hrup, ki je škodljiv za zdravje po vsem svetu. Dokazov je kolikor hočete in smo jih nekaj že predstavili. A odziva ni bilo.
 5. Če prav razumemo spremembo Uredbe, so merila spet samo v dBA. Fizikalno dejstvo pa je, da filter A izloči velik del nizkofrekvenčnega hrupa vetrnih elektrarn in v celoti tudi infrazvočni hrup. To pa sta glavna povzročitelja obolenj in nespečnosti prebivalstva.
 6. Obenem je hrup vetrnih elektrarn specifičen in se ne da primerjati z drugimi tudi v tem, da je najbolj zdravju škodljivi del hrupa pulzni hrup pod 200 Hz in pod 20 Hz.
 7. WHO prizna specifičnost hrupa vetrnih elektrarn (treba je prebrati ves tekst in ne samo nekaj začetnih poglavij), vendar ga še ne obravnava, saj je znano, da je WHO kot mednarodna organizacija držav vedno za dogajanji in ne pred njimi, obenem pa tudi žrtev politik držav in slabih kompromisov za ljudi. Slovenija je svobodna v tem, da glede na svoje razmere, recimo razpršene poseljenosti in naravnih danosti, sama sprejme ustrezne predpise o hrupu vetrnih elektrarn.
 8. Hkrati mora Slovenija sprejeti tudi predpis o najmanjših razdaljah med bivališči, vrtci, šolami in delovnimi mesti ter vetrnimi elektrarnami.
 9. Dokler vega naštetega ni v naši zakonodaji, so prebivalci v brezpravnem položaju, kot na primer nekaj prebivalcev Dolenje vasi, kar je bilo že dovolj objavljeno. Inšpekcije ne ukrepajo z izjavami, da ni ustreznih predpisov.
 10. Zato zahtevamo ponovno moratorij za načrtovanje in sprejemanje predlogov investitorjev za  izgradnjo industrijskih con z vetrnimi elektrarnami kot industrijskimi objekti, dokler ni ustrezne zaščite prebivalcev in dokler ni  ustreznih predpisov. Kajti po izgradnji vetrnih elektrarn je prepozno, še vedno bo situacija enaka, brez predpisov in bodo prebivalci v brezpravnem položaju, tako kot zdaj.
 11. Torej zahtevamo, da se v Uredbo dodajo potrebni členi, ki bodo omogočili obravnavo hrupa vetrnih elektrarn. To lahko naredite po istem členu ZVO, kot ste zapisali: Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju sta prvi in drugi odstavek 23. člena Zakona o varstvu okolja.

Povezava na: PREDLOG PREDPISA: UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU

AAG je na predpise o hrupu, ki so ji sprejele desno ali levo usmerjene vlade podajal pripombe in priporočila, vendar do danes od nobenega ministra za okolje in prostor ali vlade nismo prijeli odgovora, čeprav so bili predpisi škodljivi za zdravje ljudi, tudi po kriterijih WHO. Slovenske oblasti še naprej delajo po načelu: SAMO DA HRUPA NI PRED MOJIMI VRATI, PRI SOSEDU PA ME NIČ NE BRIGA!

Povezave:

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 1. del

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 2. del

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 3. del

Pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanje in urejanju hrupa v okolju

AAG PODAL NA UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU,PRITOŽBO NA USTAVNO SODIŠČE RS

Dopis državnim organom RS, poslancem RS ter drugim v zvezi z sprejemanjem nove uredbe o hrupu.

Pripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: