c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe, zahteve in predlogi AAG NA UREDBO O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2


Alpe Adria Green je v zakonskem roku oddala pripombe, zahteve in predlogi na AAG NA UREDBO O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2.

Pripombe AAG:

  • Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) ugotavlja, da je pomembna sprememba Uredbe v razpravi zgolj 14 dni. Zato zahtevamo, da se javna razprava podaljša na skupno 30 dni.
  • Iz predloga zgoraj navedene Uredbe, je razvidno, da gre že v zasnovi za neskladje z Uredbo (ES) 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Na tem mestu ne komentiramo Uredbe (ES) 2019/1009 (citirano) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu.

  • Uredba (ES) 1069/2009 jasno odreja že v Splošnih določbah, v Poglavju I – Skupne določbe, Oddelek I – Vsebina, področje uporabe in opredelitev pojmov.

Ta uredba določa pravila v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali za živalske stranske proizvode (ŽSP) in pridobljene proizvode, da se preprečijo in zmanjšajo na minimum tveganja v zvezi z zdravjem ljudi in živali, ki jih povzročajo ti proizvodi, ter zlasti zaščiti varnost prehranske in krmne verige, kar je v tesni povezavi z varovanjem narave in okolja.

  • V osnutku zgoraj citirane Uredbe se pojavijo anomalije razlage izrazov za uporabo te uredbe, ki imajo drugačen pomen kot uredba EU. Moteče je, da ni opredeljena kategorizacija ŽSPjev kategorije 1 in 2 ter začetna točka v proizvodni verigi in obveznosti povzročiteljev ŽSP, prav tako ni opredeljena končna točka v proizvodni verigi ŽSP (kam bodo šli in na kakšen način). Nikjer niso opredeljene snovi kategorije I, ki zajemajo tudi specifično rizične materiale (SRM) (»nore krave«, tuberkulozne spremembe, ehinokokoza, ostala rezidua in onesnaževala iz okolja ter zdravila…),  Uredba 1069/2009 je jasna o omejitvah odstranjevanja in uporabe snovi kategorije I.

 Na primer med drugim:

  1. ŽSP kat. 1 in 2 ne upoštevajo gnoja in vsebine vampa oz.  prebavnega trakta zaklanih živali (kaj če so v njih paraziti, zdravila ali celo prenašalci kužnih bolezni ali zoonoz)
  2. «kot neustrezno pripravljeni ŽSP za prevzem«, so opredeljeni ŽSP, ki vsebujejo različne tujke (kovine, kemikalije, plastiko), razen trupel  poginulih živali, ki so gnili oz. razkrojeni do take stopnje, da otežujejo nadaljnjo predelavo in negativno vplivajo na proces predelave in kvaliteto pridobljenih proizvodov. Potem takem jih je treba pustiti kar na licu mesta pogina, gnitja in razkrajanja, seveda v nekem naravnem okolju, brez upoštevanja bio varnostnih parametrov za ogrožanje zdravja ljudi in živali ter potencialnega širjenja kužnih bolezni – v tem trenutku aviarna influenca (ptičja gripa), atipična prašičja kuga in celo trihina
  3. opredelitev »ŽSP iz proizvodnje živil za lastne potrebe« ni jasna nikomur!
  4.  kako naj ravnamo, ko nam pogine »hišni ljubljenček«?
  5. nikomur ni razumljiva navedba o zagotavljanju oddaje predelanih ŽSPjev v nadaljnjo uporabo oz. zagotavljanje oz. odstranjevanje s sežigom ali so-sežigom oz. uporabe živalskih masti in olj kot gorivo za lastno uporabo. Kaj bodo sežigalnice v vsaki občini, kraju, zaselku, kot ste opredelili v 7. členi, da so izvajalci tega občinske komunalne službe ali lokalne skupnosti, na območju katere nastajajo ŽSPji zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (ali je to vsako gospodinjstvo posebej in vsak zakol prašiča na gospodarstvu za domače potrebe).  8. člen se navezuje na prejšnjo navedbo o »vaških sežigalnicah oz. predelovalnih obrati ŽSP«, ki govori o tem, da mora imeti koncesionar (kdor koli že bo) ob sklenitvi koncesijske pogodbe zagotovljeno predelavo, najmanj 15.000 ton ŽSPjev letno na področju RS, to je 1250 ton/leto ozieoma 65 »šleperjev« z zmogljivostjo 20 ton itd, itd…

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da bi bila izdaja in potrditev nestrokovno pripravljene Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2 skrajno škodljiva za zdravje in življenje ljudi in živali, ter grožnja za naravo in okolje, za mater zemljo, ki je naš edini dom.

Skupini, odgovorni za strokovno pripravo in usklajenost gradiva, predlagamo, da se za presojo posledic takšne odločitve obrnejo tudi na našo organizacijo.

Povezava:UREDBA O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
%d bloggers like this: