c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Emisije iz cestnega prometa in ogrevanja v gospodinjstvih so posledica kršitev standardov kakovosti zraka EU v Evropi


Kršitve mejnih vrednosti EU za kakovost zraka za dušikov dioksid po Evropi so bile večinoma posledica cestnega prometa, medtem ko je ogrevanje v gospodinjstvih zaostajalo za večino preseganj za trdne delce, glede na danes objavljeno oceno Evropske agencije za okolje (EEA) o načrtih za kakovost zraka.

V obdobju od 2014 do 2020 je EGP poročalo o 944 načrtih za kakovost zraka v skladu z brifingom „ Upravljanje kakovosti zraka v Evropi “.

BRIFING Upravljanje kakovosti zraka v Evropi. Organi v državah članicah morajo pripraviti načrte za kakovost zraka za zmanjšanje onesnaženosti zraka na območjih, kjer so standardi kakovosti zraka EU preseženi, ter zaščititi javno zdravje in ekosisteme. Večina načrtov za kakovost zraka se osredotoča na zmanjšanje ravni dušikovega dioksida (NO 2 ) in trdnih delcev s premerom 10 µm ali manj (PM 10 ).

Od leta 2014 do 2020 sta bili slabi dve tretjini vseh prijavljenih preseganj standardov kakovosti zraka povezanih z gostim prometom v mestnih središčih in bližino glavnih cest, predvsem zaradi emisij dušikovih oksidov (NO x ). Cestni promet je bil ključni vir onesnaženja zraka v zahodni in severni Evropi, saj je šest držav, in sicer Avstrija, Danska, Finska, Nizozemska, Portugalska in Združeno kraljestvo,…Slovenija,… * , poročalo o cestnem prometu kot edinem viru preseganj.

Nasprotno pa je bilo v južni in vzhodni Evropi ogrevanje gospodinjstev pomemben vir, ki spodbuja preseganje standardov za PM 10 . Države, ki so ogrevanje gospodinjstev poročale kot pomemben dejavnik preseganj, so Hrvaška, Ciper, Bolgarija, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.   

Kar zadeva ukrepe za zmanjšanje emisij v okviru načrtov za kakovost zraka, sta se dve tretjini osredotočili na zmanjšanje emisij NO x iz prometnega sektorja, medtem ko se je le 12 % osredotočilo na ogrevanje hiš in 4 % na kmetijski sektor, pri čemer sta zadnji dve pomembni. viri trdnih delcev.

Glede na poročilo EEA „ Kakovost zraka v Evropi 2021 “,

OBJAVA Kakovost zraka v Evropi 2021izpostavljenost onesnaženemu zraku je leta 2019 povzročila veliko breme prezgodnje smrti in bolezni v 27 državah članicah EU, pri čemer je bilo 307 000 prezgodnjih smrti posledica drobnih delcev in 40 400 NO 2 . 

Evropska komisija je v okviru akcijskega načrta o ničelnem onesnaževanju evropskega zelenega dogovora  določila  cilj do leta 2030 zmanjšati število prezgodnjih smrti  zaradi PM 2,5  za vsaj 55 % v primerjavi s ravnmi iz leta 2005. V ta namen se je Evropska komisija zavezala k reviziji ustreznih politik, ki zmanjšujejo emisije onesnaževal zraka pri viru, na primer iz cestnega prometa in zgradb. Komisija prav tako revidira  direktive o kakovosti zunanjega zraka , da bi bolj uskladila standarde kakovosti zraka EU z   novimi smernicami SZO o kakovosti zraka  , objavljenimi septembra 2021.

Ozadje načrtov za kakovost zraka

Direktive EU o kakovosti zunanjega zraka določajo standarde kakovosti zraka za nekatera onesnaževala v zunanjem zraku za zaščito zdravja ljudi in okolja. Če so te vrednosti presežene, morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe za zmanjšanje koncentracij onesnaževal zraka in pripraviti načrt kakovosti zraka, ki določa ustrezne ukrepe. Cilj je, da je obdobje preseganja čim krajše.

Povezava: PRAVICO IMAMO DO ČISTEGA ZRAKA

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: