c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Odgovor AAG na članek Sežigalnica na Jesenicah? , objavljenim dne 16.2.2022 v Gorenjskem glasu


Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave (AAG), s sedežem na Jesenicah, podaja naslednje mnenje in odziv na članek z naslovom Sežigalnica na Jesenicah? , objavljenim dne 16.2.2022 v Gorenjskem glasu:

  • AAG daje konceptu sežiga ali so-sežiga odpadkov zadnje mesto na lestvici izkoriščanja odpadkov za alternativne oblike energentov. Zavedamo se, da smo v Sloveniji kljub trudu pri uvajanju sistemskega zmanjšanja odpadkov priča vedno večjem količinam odpada, ki se odraža na kopičenju odpada pri pooblaščenih upravljalcih z odpadom. Temu smo nenazadnje priča tudi na Jesenicah. Jeseniška deponija na Mali Mežaklji  ima namreč izven urejenega prostora za zbiranje odpada deponiramo ogromno količino baliranih odpadkov lahke frakcije, ki že več let čaka na odvoz v specializirane predelovalnice bodisi v Slovenijo ali tujino.  Vplivi na okolje zaradi vremenskih vplivov na neprimerno skladiščenje odpadkov ( celo na zemljiščih v lasti občine Jesenice) zagotovo niso zanemarljivi ( žal meritve niso opravljene) , predvsem v obliki izpustov v podzemne vode ter smradu, o čemer pričajo tudi zadnje ugotovitve, da ta odpad zaradi izgube kalorične vrednosti  ni več primeren za sežig/so-sežig. Zato se je upravljalec odločil, da bo kot rešitev uporabil najslabšo možnost – mletje lahke frakcije v manjše granulate in zakop na obstoječi deponiji. To kaže na pomanjkanje strategije ravnanja z odpadki ter intervencijsko logiko.
Foto: AAG

Glavni problem , ki ga v AAG vidimo pri konceptu sežiga /so-sežiga smeti je predvsem v ostankih po sežigu , ki se rezultirajo v izpustih v zrak ter posledično v usedlinah v zemlji in vodi, oz. v normativih najvišjih dovoljenih koncentracij posameznih elementov v izpustih.  Le te so po trenutno veljavni zakonodaji primerljivo višji kot to velja v EU.

Vir:https://www.delo.si/novice/slovenija/sezig-odpadkov-naj-bo-skrajna-izbira/, 7.1.2022

Poleg tega je sporno tudi ločevanje med sežigom in so-sežigom v področni zakonodaji, s katerim se uvajajo tudi različne mejne vrednosti pri izpustih ( višje pri so-sežigu) ter tudi pri različni obravnavi uveljavitve koncepta uporabe najboljše razpoložljive tehnologije ( BAT). So-sežig se namreč v veliki meri izvaja v že obstoječih industrijskih objektih, namenjenih drugim primarnim dejavnostim ( cementarne, elektrarne, železarne itd.) , ki se za izvajane so-sežiga odpadkov nadgrajuje s tehnologijami za višjo učinkovitost izrabe goriva  ter manjših izpustov v okolje. Le to je seveda povezano z visokimi stroški in vprašanjem rentabilnosti, kar lahko postane glavno vprašanje pri trenutni ureditvi tega vprašanja.

  • Izredno pomembno je vprašanje varovanje zdravja ljudi, predvsem tistih, ki so v bližini objektov  za sežig/so-sežig odpadkov. Še tako nizke mejne vrednosti  namreč ne zagotavljajo negativnega vpliva na zdravje ljudi, kar se odraža predvsem v težkih boleznih dihal in na kar opozarjajo tudi strokovna združenja s področja javnega zdravja in medicine. To dokazuje zadnje tudi poročilo WHO, ko je znižala svoje priporočene omejitve za onesnaževanje zraka in pozvala narode za reševanje umazanega zraka in s tem ohranitev milijone življenj. Več na: WHO zmanjšuje smernice za dovoljene vrednosti onesnaženosti zraka iz fosilnih goriv ter na VARNE STOPNJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA NI!!!
  • AAG pozdravlja napore Občine Jesenice, da aktivno rešuje odpravo nakopičenih odpadkov poleg deponije Mežaklja. Absolutno se strinjamo, a je ena izmed rešitev tudi termična obdelava odpadkov, ki nam lahko da več pozitivnih rešitev. V naši organizacijo kot eno izmed rešitev za nakopičene kupe odpadkov zagovarjamo uvajanje tehnologije uplinjenja odpadkov, ki poleg zmanjšanja odpada, manjših oz. ničelnih izpustov zagotovi tudi čistejši energent v obliki sintetičnega plina. Več na: PREDNOST PROCESA UPLINJANJA PRI TERMIČNI OBDELAVI TRDNIH ODPADKOV – END-OF-WASTE TEHNOLOGIJA

Verjamemo, da bi tudi na Jesenicah lahko s tako tehnologijo preprečili dodatno obremenjevanje okolja z izpusti, tako iz industrijskih obratov kot tudi gospodinjskih kurilnih naprav in že sedaj predstavljajo v največji meri razlog za onesnažen zrak, s čimer se soočajo predvsem krajani Koroške Bele in Slovenskega Javornika. Prav tako bi poleg odprave nakopičenih odpadkov s tem reševali tudi vprašanje cenejšega daljinskega ogrevanja za občane Jesenic.

Sežigalnica na Jesenicah?

Kaj bi postavitev sežigalnice pomenila za zdravje Jeseničanov? Na Občini Jesenice poudarjajo, da bi gradnjo dopustili le, če bi objekt izpolnjeval vse okoljevarstvene zahteve. / Foto: Nik Bertoncelj

Besedilo: Urša Peternel – Gorenjski Glas
Kategorija: Jesenice / sreda, 16. februar 2022 / 08:59  

Možna lokacija za izgradnjo objekta za termično obdelavo odpadkov je območje podjetja SIJ Acroni, kjer je že objekt za proizvodnjo toplotne energije, so povedali na Občini Jesenice, a poudarili, da so zemljišča v lasti koncerna SIJ, ne občine.

»Koristi za naše občane vidimo predvsem v tem, da bi na ta način dokončno rešili problematiko kopičenja lahke frakcije na območju CERO Mala Mežakla ter v znižanju stroškov daljinskega ogrevanja,« so povedali na Občini Jesenice.

Jesenice – Država bo še letos podelila koncesije za grad­njo štirih novih sežigalnic komunalnih odpadkov. Uredbo o tem naj bi vlada sprejela v kratkem. Med občinami, ki naj bi se zanimale za postavitev, se je v preteklosti omenjala tudi Občina Jesenice. Pa so na Jesenicah še vedno zainteresirani za gradnjo sežigalnice?

Kot izhaja iz odgovora, ki smo ga dobili v kabinetu župana Blaža Račiča, odločitve o tem še niso sprejeli. So pa že pred časom izrazili načelno pripravljenost, da se o zamisli začnejo pogovarjati s pristojnimi službami.

Na Jesenicah imajo že dalj časa težave s kopičenjem lahke frakcije v CERO Mala Mežakla, obenem pa bi s postavitvijo sežigalnice lahko znižali stroške daljinskega ogrevanja za jeseniška gospodinjstva, ki se v letošnji zimi soočajo z visokimi podražitvami.

»Koristi za naše občane v primeru postavitve sežigalnice na območju občine Jesenice vidimo predvsem v tem, da bi na ta način dokončno rešili problematiko kopičenja lahke frakcije na območju CERO Mala Mežakla (nakopičeno lahko frakcijo koncesionar v zadnjem obdobju sicer odvaža) ter v posledičnem znižanju stroškov daljinskega ogrevanja za jeseniška gospodinjstva,« so povedali na Občini Jesenice.

A kot so poudarili, gre pri sežigalnici za državno gospodarsko javno službo, za njeno izvajanje pa je pristojna država.

»Občina Jesenice kot lokalna skupnost nima izdelane nobene projektne dokumentacije in nobenih lastnih izračunov, nima zagotovljenih nobenih zemljišč v svoji lasti in tudi nobene pristojnosti izvajanja gospodarske javne službe sežiganja odpadkov,« so opozorili.

O možnosti postavitve sežigalnice so sicer govorili na eni od sej občinskega sveta, takrat so državi ponudili sprejemljivost gradnje sežigalnice na Jesenicah, če bi objekt izpolnjeval vse okoljevarstvene zahteve.

Prav na okoljevarstveni vidik postavljanja sežigalnic pa javno opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije. Trenutno besedilo predloga uredbe namreč omogoča podeljevanje koncesij za vsaj trideset let, in to brez presoje vplivov sežigalnic na okolje in zdravje prebivalcev, so poudarili zdravniki, zbrani v delovni skupini za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje. Pri umeščanju sežigalnic v prostor je zato nujno treba upoštevati vremenske značilnosti območja, pomen kmetijskih zemljišč, vodnih virov in poseljenosti, opozarjajo zdravniki, obenem pa je treba opraviti oceno potencialnih vplivov na zdravje okoliškega prebivalstva.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: