c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

APETITI PO PLINSKEM TERMINALU V KOPRU


V Primorskem Dnevniku je bil 24. feb. 2022  objavljen članek z naslovom :

»Trst ni bil primeren, Koper pa sedaj prioriteta«

Ob vojni v Ukrajini Slovenija konkretno razmišlja o svojem plinskem terminalu

Slovenija tudi spričo vojne v Ukrajini razmišlja o plinskem terminalu na svojem ozemlju, potem ko je odločno nasprotovala terminalu v Tržaškem zalivu, ki ga je nameravala zgraditi španska družba Gas Natural. Načrt za terminal je povzročal napetosti med Rimom in Ljubljano. Za energetsko neodvisnost in odpornost je za Slovenijo po oceni ministra za infrastukturo Jerneja Vrtovca ključna nujna diverzifikacija dobave plina. »Gradnja plinskega LNG-terminala mora biti prioriteta,« je dodal minister, ki tudi podpira gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem.

Pred nekaj več kot desetletjem se je družba TGE Gas Engineering v Kopru prizadevala postaviti terminal za utekočinjeni zemeljski plin in ob njem elektrarno, za projekt pridobila tudi energetsko dovoljenje, a se njeni načrti niso uresničili. Najbližja Sloveniji sta trenutno plinska terminala na otoku Krku in v kraju Porto Levante med Benetkami in Ravenno.

Uvedba trgovinskih sankcij proti Rusiji bi po mnenju nekaterih analitikov bolj prizadela rusko gospodarstvo, ekonomska škoda za Evropsko unijo pa bi bila manjša. Unija vsekakor pospešeno išče alternative za ruski plin, Italija si prizadeva za večji uvoz plina iz severne Afrike, posebno iz Alžirije.

Zaradi takega razmišljanja politike in kapitala naj spomnimo, da je prav zaradi groženj izgradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, šest okoljevarstvenih organizacij iz Slovenije, Italije in Hrvaške (GREENSLO; DVO Koper, Društvo za varstvo okolja Sežana, okoljevarstveni organizaciji Green Action Transinternational iz Trsta, Društvo za zaščito Tržaškega zaliva – Trst in hrvaški Eko Kvarner).je v soboto 2.02.2008 v Sežani, podpisalo dogovor o ustanovitvi nove mednarodne okoljske organizacije Alpe-Adria Green – AAG, ki bo opozarjala na okoljske probleme tega območja. To jedro AAG še vedno obstaja in bomo storili vse, da ne pride do izgradnje plinskega terminala v severnem Jadranju.

AAG ŠE VEDNO ZAGOVARJA SMERNICE, KI SO BILE SPREJETE  NA PROBLEMSKI  KONFERENCI O PLINSKIH TERMINALIH V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠČINI  21.01.2009.  KONFERREANCA JE BILA V LJUBLJANI V DVORANI SLOVENSKEGA SVETOVNEGA KONGRESA

Na podlagi razprave na problemski konferenci AAG meni, da bi za razrešitev okoljevarstvenega spora glede predvidene gradnje plinskih terminalov bilo potrebno razmišljati o skupni energetski politiki med državami, ki si delijo isto morje ( Slovenija, Hrvaška, Italija).

Da bi preprečili sedanje in bodoče medsebojne spore pri uporabi energetskih virov v občutljivem Jadranskem zalivu, AAG meni, da bi bilo potrebno upoštevati naslednje prednostne točke:

  1. Da bi vse tri obmejne države v najkrajšem možnem času sprejele državne energetske načrte na osnovi katerih bi se lahko načrtovalo skupno energetsko porabo za naslednjih dvajset do trideset let. Glavni del energetskih načrtov mora postati dogovor o izvedbi omrežij in napeljav za dostavo in oskrbo goriva (plin in nafta).
  2. Eventualna rešitev, ki bi jo lahko predstavljali plinski terminali v Jadranskem morju, naj bi samo za določen čas zadovoljila potrebe po plinu do zaključka del na trans evropskem omrežju plinovoda. Še v letu 2009 bo Italija imela svoj plinski terminal v Porto Tolle (izliv reke Pad), ki bo imel zmogljivost 8 milijard m3 plina na leto, Hrvaška pa namerava zgraditi podoben plinski terminal na otoku Krku, ki je lokacijsko zelo neprimeren.
  3. Da bi se izognili povečanju števila plinskih terminalov v ozkem in plitvem zalivu severnega Jadrana in s tem tveganju za varnost in okolje, ki bi jo le-ti predstavljali, je potrebno priti do sporazuma med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Na osnovi tega se odloči, samo če je  zares potrebna, gradnja še  enega terminala, ki pa naj bi bila predvidena vsaj 15 km oddaljena od obal vseh treh obal (smatra se, da sta terminala v Porto Tolle in na Krku več kot dovolj, da zagotovita trenutne potrebe severne Italije, Slovenije in Hrvaške).
  4. Potrebno je povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov (fotovoltaika, biomasa) in to vključiti v državne energetske načrte vseh treh držav tako, da bi dosegle do leta 2020 20% celotne porabe kot to določa zakonodaja EU.
  5. Obnovljivi viri energije morajo v celoti nadomestiti jedrsko energijo in odgovarjajoče razvojne programe (IT-SLO).
  6. Da bi čimbolj ohranili naravo je potrebno dosledno upoštevati EU direktive. Ohranjevanje biotske raznovrstnosti, zaščita pokrajinskih vrednot itd. , kar je osnova za delovna mesta v integralnem turizmu, ki eden redkih lahko ublaži odpuščanja v tej krizi.
  7.  Prav tako je pomembno uresničiti dobre programe, ki bi omejili in zmanjšali  obstoječo že nedopustno porabo energije.

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom politikom in razpravljavcem, ki so  sodelovali na tej konferenci in s tem pripomogli, da je konferenca v celoti uspela, čeprav brez predstavnikov ministrstev ter predstavnikov poslanskih skupin parlamentarnih strank, ki so očitno po tihem strinjajo z izgradnjo terminala v Kopru v izvedbi TGE. Z izgradnjo terminala so med drugim  tudi ogroženi krajinska parka v Sečovljah in Strunjanu ter zdravilišče Debeli rtič.

Ali jedli ribo z živim srebrom zaradi izgradnje plinskega terminala?!?

Članek: Trst ni bil primeren, Koper pa sedaj prioriteta

Spletna stran o plinskih terminalih: https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: