c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pismo predsedniku vlade RS: PRELEPA MOJA KOROŠKA


V mednarodnega društva za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, smo prejeli pismo naše članice,namenjeno predsedniku vlade RS. Pismo smo 17.06.2022 posredovali na naslov predsednika vlade RS.

Obvajamo celotno pismo, brez popravkov:

Pišem v svojem imenu, ker sem Korošica. Moj dom je sedaj drugje, moja domovina bo pa za zmeraj Koroška. V moji domovini domujejo pošteni, delovni, ponosni ljudje. Moja Koroška je prelepa dežela, zato ni sprejemljivo, kako krivično jo tepe sedaj še dogodek s SADRO.

Ne bom razlagala podrobnosti, kako je do tega nedopustnega dejanja sploh prišlo, ker o tem veliko govore mediji, veliko podrobnosti je znanih, samo ena ne! Kljub vsem možnim inštitucijam na terenu in v uradniških pisarnah se ne ve kdo je onesnaževalec! Zato bo kaznovan kmet, pridelovalec hrane, ki jo jemo. Za trdo delo in skrb bo dobil (če je že ni) ureditveno odločbo o odstranitvi strupene snovi SADRE na svoj račun, brez jasnih navodil ali smernic nadzornih organov, kako in na kakšen način naj to stori. Proti kmetu se bodo vodili prekrškovni postopki o uničenju živil in krme, ki jih je pridelal ali pa so še na poljih in njivah, vrtovih, paša in krma na pašnikih in travnikih. Kriv bo za onesnaženje pitne vode (podtalnice) in kriv bo za rezidualne ostanke težkih kovin v zemlji še dolga desetletja, lahko tudi stoletje. Korošce je svinec že tepel v prejšnjem stoletju, mrtva reka Meža, dolina smrti Žerjav in celotna Koroška smo bili obremenjeni z emisijami svinca v zemljo, vodo, zrak in v naša telesa iz Rudnika svinca in topilnice Mežica. Še sedaj imajo koroški otroci povečano vsebnost svinca v krvi. Pri starejših, še živečih, se te analize ne opravljajo.

Na zgoraj opisano žalostno zgodbo bi opozorila na nedosledno uporabo načela

“ONESNAŽEVALEC PLAČA”

Načelo “onesnaževalec plača” je eno ključnih načel, na katerih temelji okoljska politika Evropske Unije (EU). V skladu s tem načelom mora onesnaževalec plačati stroške onesnaženja, ki ga povzroči, vključno s stroški ukrepov za preprečevanje, nadzor in sanacijo onesnaženja ter stroški za družbo. To načelo se uporablja v okviru štirih področij okoljske politike EU: industrijsko onesnaževanje, odpadki, voda in tla. Na ta način se zaščiti proračun EU in posameznih članic pred tem, da bi se uporabil za kritje stroškov, ki bi jih morali plačati onesnaževalci. Onesnaževanje je velik strošek za družbo in tako je načelo “onesnaževalec plača” eno od ključnih orodij za učinkovito in pošteno doseganje okoljskih ciljev. Nacionalne zakonodaje bi morale implementirati vključevanje tega načela v prihodnjo okoljsko zakonodajo. Cilj okoljske politike EU je zagotoviti, da vsi državljani EU živijo v zdravem okolju, v katerem se naravni viri uporabljajo trajnostno in se varuje biotska raznovrstnost.

Stroške, ki nastanejo zaradi onesnaževanja mora kriti onesnaževalec, ne glede na to, ali je bilo onesnaženje, ki je povzročilo škodo, pod zakonskimi mejnimi vrednostmi (t.i. dopustno preostalo onesnaženje) ali nenamerno in ne davkoplačevalci. V ekonomiji se to imenuje “internalizacija negativnih zunanjih učinkov na okolje”.

Načelo “onesnaževalec plača” je temelj okoljske politike EU. V členu 191(2) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) iz leta 2007 je navedeno: “Okoljska politika Unije temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.”

Ali v tej majhni deželi Sloveniji in še manjši regiji Koroški vsi živimo v temi ali pa z zaprtimi očmi, da nihče nič ne vidi, nič ne ve in nič ne sliši? Vendar je nekdo videl, nekdo je slišal in nekdo bo moral spregovoriti in odgovarjati!

PUSTIMO MATERI NARAVI VSAJ ŠE MALO DOSTOJANSTVA!

Pripis AAG: Pismo naše članice podpiramo, zato smo ga tudi po e-pošti poslali predsedniku vlade RS. Od njega pričakujemo ne le odgovor temveč konkretna dejanja.

V AAG močno upamo, da bo ta vlada drugačna in ne bo ščitila neodgovornih proizvajalcev raznih gnojiv, ki uničuje tako okolje, naravo in ogroža zdravje ljudi predvsem otrok, da nam ne bo potrebno vlagati tožbe proti državi. Žal smo navajeni da se predvolilne obljube stank v zvezi z okoljem in narave skoraj nikoli ne uresničijo in da moramo kot nevladna organizacija, ki ne more stavkati zaradi skoraj vedno napačnih odločitev državnih služb, vlade in parlamenta stvari reševati na sodiščih. NVO ni financirana iz davkoplačevalskega denarja, čeprav nenehno dobivamo te očitke, moramo stroške plačali iz svojih žepov in sredstev, ki smo jih pridobili preko donacij.

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: