c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Konferenca ZN o oceanih 2022


Hudo zdravstveno stanje oceanov je naletelo na val obljub na konferenci ZN o oceanih, saj Lizbonska deklaracija odpira novo poglavje za ukrepanje na oceanu

Lizbona, Portugalska, 1. julij – Petdnevna konferenca ZN o oceanih se je danes končala z več kot 150 državami, ki so se skupaj strinjale, da bodo povečale znanstveno utemeljene in inovativne ukrepe za reševanje izrednih razmer v oceanih. Ta sporazum, skupaj s pogumnimi zavezami vseh sektorjev družbe – mladih, civilne družbe, podjetij in znanstvene skupnosti – jasno kaže osrednjo vlogo varnega, zdravega in produktivnega oceana za prehransko varnost, preživetje in varen planet.

“Konferenca je bila izjemen uspeh,” je v svojih zaključnih besedah ​​izjavil generalni podsekretar za pravne zadeve in pravni svetovalec Združenih narodov Miguel de Serpa Soares. »To nam je dalo priložnost, da izpostavimo kritična vprašanja ter ustvarimo nove zamisli in zaveze. Osvetlil pa je tudi delo, ki je še ostalo, in potrebo po povečanju obsega tega dela ter povečanju ambicij za obnovo našega oceana.«

Konference se je udeležilo več kot 6000 udeležencev, vključno s 24 voditelji držav in vlad ter več kot 2000 predstavnikov civilne družbe, ki so se zavzemali za nujne in konkretne ukrepe za reševanje oceanske krize. Od dviga morske gladine in onesnaževanja morja do zakisljevanja oceanov in izgube habitata, največji rezervoar biotske raznovrstnosti na planetu je v nevarnosti, kar grozi, da bo iztirilo napredek pri doseganju cilja trajnostnega razvoja 14 , ki je ključni časovni načrt za globalno ukrepanje glede življenja pod vodo. Poleg tega bodo kumulativni človeški vplivi na oceane – pljuča našega planeta –, če jih ne bomo omejili, še poslabšali podnebne razmere in ovirali težnje Pariškega sporazuma.

Tudi gospodarstva, ki temeljijo na oceanih, je močno prizadela pandemija COVID-19, pri upravljanju oceanov, spremljanju in znanosti pa je bilo veliko nazadovanja. Večdimenzionalna prehranska, energetska in finančna kriza še poslabšuje posledice in slabi sposobnost ljudi za obvladovanje.

Toda obnovitev zdravja našega oceana je lahko del rešitve. Odporni in zdravi oceani so temelj podnebne ureditve in trajnostnega razvoja, s potencialom za proizvodnjo hrane in energije za milijarde.

Na konferenci so slišali tudi številne zgodbe o uspehu s številnimi predstavljenimi pobudami, ki prikazujejo, kako se lahko zainteresirane strani združijo pri prehodu na trajnostno oceansko gospodarstvo in posledično izboljšajo biotsko raznovrstnost, preživetje skupnosti in odpornost na podnebje.

Poleg tega je konferenci uspelo ideje prevesti v dejanja s številnimi novimi zavezami, ki so jih sprejele številne države in zainteresirane strani (glej posnetek spodaj). Registriranih je bilo skoraj 700 zavez, kar je dodatek k znatnim zavezam, sprejetim na konferenci ZN o oceanih leta 2017. Te zaveze kažejo nujno potrebo po inovacijah in znanosti za oživitev oceana.

2022 – Super leto za Ocean

Leto 2022 je postalo tudi super leto za ocean s številnimi ključnimi preboji s konferenco o oceanih, ki uvaja novo poglavje o delovanju na oceanih. Skupščina ZN za okolje se je marca soglasno strinjala, da začne pogajanja za zavezujočo globalno pogodbo za odpravo onesnaževanja s plastiko. Prejšnji mesec pa je Svetovni trgovinski organizaciji uspelo doseči splošno soglasje o prepovedi škodljivih ribiških subvencij. Letošnja medvladna konferenca o morski biotski raznovrstnosti območij izven nacionalne jurisdikcije bi lahko vodila tudi h krepitvi upravljanja odprtega morja. Konec tega leta bo konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15)je priložnost za dosego novega cilja za zaščito 30 odstotkov kopnega in morja planeta do leta 2030. Konferenca UNFCCC COP 27 , ki bo potekala novembra, bo osredotočena na ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in financiranje, potrebno za izgradnjo odpornosti oceanov.

 Politična deklaracija

Na konferenci je bila tudi soglasno sprejeta Lizbonska deklaracija , niz znanstveno utemeljenih in inovativnih ukrepov, ki upoštevajo izzive glede zmogljivosti, s katerimi se soočajo države v razvoju, zlasti majhne otoške države v razvoju in najmanj razvite države, ki so na prvi črti uničujočega posledice izrednih razmer v oceanu.

Države so se dogovorile o ukrepih, ki segajo od krepitve zbiranja podatkov, priznavanja vloge domorodnih prebivalcev pri izmenjavi inovacij in praks do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega pomorskega prometa, zlasti ladijskega prometa. Strinjali so se tudi, da bodo spodbujali inovativne rešitve financiranja za doseganje trajnostnih gospodarstev, ki temeljijo na oceanih, in spodbujali pomembno sodelovanje žensk in deklet v gospodarstvu, ki temelji na oceanih.

 »V prihodnje bo pomembno, da se znova osredotočimo na oceansko ukrepanje. To moramo storiti tako, da se osredotočimo na izboljšanje znanstvene podlage za naše odločitve, z izboljšanjem vmesnika med znanostjo in politiko ter z vključevanjem v znanstvena partnerstva, ki krepijo zmogljivosti z vzajemnim učenjem,« je dejal generalni podsekretar ZN za ekonomske in socialne zadeve. in generalni sekretar konference Liu Zhenmin.

 V razpravah na konferenci je bilo opazno smiselno angažiranje vseh segmentov družbe. Predstavniki civilne družbe so skupaj z voditelji podjetij, znanstveniki in drugimi partnerji izpostavili izzive, skupne pobude in priporočila na številnih področjih, vključno z onesnaževanjem morja, zakisanostjo oceanov in ohranjanjem obalnih in morskih sistemov.

Posnetek prostovoljnih obveznosti

Naložbe

 • Izziv Protecting Our Planet Challenge bo do leta 2030 vložil najmanj 1 milijardo USD v podporo oblikovanju, širitvi in ​​upravljanju zaščitenih morskih območij ter domorodnih in lokalno upravljanih morskih in obalnih območij.
 • Evropska investicijska banka bo v okviru pobude za čiste oceane namenila dodatnih 150 milijonov EUR za celotno karibsko regijo za izboljšanje odpornosti proti podnebnim spremembam, upravljanja z vodo in ravnanja s trdnimi odpadki.
 • Globalni sklad za okolje je odobril nepovratna sredstva v višini 25 milijonov dolarjev za zaščitena morska območja Kolumbije.
 • Razvojna banka Latinske Amerike je objavila prostovoljno zavezo v višini 1,2 milijarde USD za podporo projektom v korist oceanov v regiji.
 • Ocean Risk and Resilience Action Alliance je objavilo večmilijonsko globalno iskanje naslednje generacije projektov za izgradnjo odpornosti obalnih skupnosti in financiranje prek finančnih in zavarovalniških produktov.

 Zaščitena morska območja in onesnaževanje

 • Portugalska se je zavezala, da bo zagotovila, da bo 100 % morskega območja pod portugalsko suverenostjo ali jurisdikcijo ocenjeno kot v dobrem okoljskem stanju, in da bo do leta 2030 klasificirala 30 % nacionalnih morskih območij.
 • Kenija trenutno razvija nacionalni strateški načrt za modro gospodarstvo, vključujoč in usmerjen k več deležnikom. Kenija se je tudi zavezala, da bo razvila nacionalni akcijski načrt o plastičnih odpadkih iz morja.
 • Indija se je zavezala kampanji za čista obalna morja in si bo prizadevala za prepoved plastike za enkratno uporabo, začenši s plastičnimi vrečkami.

Znanost in inovacije

 • Švedska bo podprla okrepljeno znanstveno sodelovanje, vključno z zagotavljanjem 400 000 USD leta 2022 IOC UNESCO za Desetletje znanosti o oceanu ZN za trajnostni razvoj v podporo delu na cilj 3 SDG 14.
 • Zavezništvo majhnih otoških držav v razvoju je izdalo Deklaracijo za krepitev morskega znanstvenega znanja, raziskovalnih zmogljivosti in prenosa pomorske tehnologije v majhne otoške države v razvoju.

Podnebne akcije

 • ZDA in Norveška sta za COP 27 objavili Green Shipping Challenge.
 • Singapur se zavzema tudi za zeleni ladijski promet, spodbuja obračunavanje ogljika s strani ladijskih družb in raziskave nizkoogljičnih goriv za pomorski promet.
 • Čile sodeluje s specializiranimi centri za razvoj mreže zelenih koridorjev za pomorski promet, da bi dosegli ničelni ladijski promet.

 Ključne povezave UN Ocean Conference:

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: