c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

POŽAR V STRAŽIŠČU V KRANJU SPREMLJALA EKO PATRUJA AAG


Člani AAG iz Stražišča v Kranju so nas obvestili, da je v IC Laze v družbi Blisk Livarstvo d.o.o., Laze 20 28.07.2022 , izbruhnil požar, zato smo takoj opravili Eko patruljo AAG, ki je ugotovila da je zagorel del objekta in ostrešje.

Eko patrulja AAG je ugotovila, da se je iz obrata vil črn dim, ki je bil po oceni strupen, saj je znano da je Aluminij nevrotoksičen element in da sta požar in prašna eksplozija pogosta pojava za livarski postopek tlačnega litja aluminija, kar potrjujeta tudi zadnja večja požara v livarni aluminija Hidria v Spodnji Idriji septembra 2018 in požar v livarni v Kranju novembra 2018. Dim ob požaru pa vsebuje nevarne oz strupene snovi.

EU je z direktivami določila stroga pravila o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica industrijskih dejavnosti. EU si je celo v leta 2020 kot prioriteto določila varovanje okolja. Zakon o varstvu okolja je evropske direktive povzel upoštevajoč, da gre za povečano nevarnost in nepravilnost ravnanja, kar lahko povzroča trajno, nepopravljivo škodo na naravi, zdravju in življenju ljudi.

Alpe Adria Green (AAG) ob sicer pohvalno hitri intervenciji gasilcev z veliko zaskrbljenostjo spremlja pa tudi zadnjega v vrsti požarov v Lazah.

Obrat v Lazah sodi med največje tlačne livarne aluminija v zasebni lasti, z dnevno kapaciteto čez 20 t. ARSO mu je 30. 9. 2019 šele po pritožbi AAG v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja naložil presojo vplivov na okolje (odločba št. 35405-560/2017-25). Po tem bi moral pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Gre torej za IED napravo, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega. Vsaka lahkotna obravnava lahko vodi v nesluteno katastrofo, zato v AAG zahtevamo temeljito raziskavo vplivov emisij pri požaru na ljudi, stanje
vodotokov in habitate tik ob zaščitenem območju Nature 2000.

Zato predlagamo:

 1. Pristojne službe naj nemudoma ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi ob morebitnih
  manjkajočih dovoljenjih (gradbeno, uporabno, okoljevarsteno) Bliska za svoje delovanje.
 2. V omenjeni presoji bi se med drugim moralo ugotoviti, kateri (ne)nevarni odpadki sploh
  nastanejo pri termični obdelavi aluminija. Ker le- te Blisk do danes ni opravil, pozivamo
  strokovne službe, da preverijo goreče snovi ob požaru in jih klasificirajo.
 3. Strokovna podlaga za takojšnje okoljevarstveno ukrepanje je mnenje treh eminentnih
  zavodov in občasne meritve onesnaženosti zaradi delovanja obratov v IC Laze:
 • Zavod za ribištvo Slovenije je ugotovil neposredno bližino rezervata za ohranjanje
  domorodnih vrst (R3 Sorška reka s pritoki), katerih onesnaženje bi močno vplivalo na vrste;
 • Zavod za gozdove RS navaja ogroženo funkcijo biotske raznolikosti s S1 stopnjo
  ohranjenosti;
 • Zavod za varstvo narave opozarja na lego objekta na samem robu ohranitvenega območja (Gozd Kranj- Šk. Loka – Si 3000 100). V letu 2014 evidentirajo 4 točkovne izpuste iz IC Laze, dva tik pod livarno Blisk (s 15 kratno povečano sebnostjo aluminija od dovoljene). Na terenskem ogledu pa člani Zavoda 29. 1. 2018 ugotovijo, da je vodotok v neugodnem stanju ohranjenosti, zato niso sprejemljivi nikakršni izpusti. Zaradi ilovnatega terena, ki ni primeren za ponikanje, pa je poleg fekalne kanalizacije edina možnost meteorna kanalizacija za vodo s streh in manipulativnih površin.

 • Zavoljo navedenega zahtevamo v AAG takojšenj monitoring iztokov (z javnimi poročili) pod Bliskom in meritve kakovosti zraka (tudi vsebnosti kovin). Če pa se je stanje v že tako prizadetih iztokih poslabšalo pa tudi sanacijo.
  V primeru ugotovljenih nepravilnosti in/ali neodgovornega ravnanja z naravnimi viri, bomo v AAG direktorja podjetja Blisk, g. Boštjana Bašlja, kazensko ovadili.

Povezava:

SKLEP MINISTERSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR – ARSO

AAG SE JE ODZVAL NA DOPIS ARSO V ZVEZI Z INDUSTRIJSKO CONO “LAZE”

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: