c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

SEPTEMBER POMENI OSREDOTOČANJE NA MOBILNOST


Evropska unija (EU) od 16. do 22. septembra praznuje Evropski teden mobilnosti, da bi poudarila potrebo po novem modelu mobilnosti v mestih. Letošnja tema je »Boljše povezave«, ki spodbuja večjo ozaveščenost in sodelovanje za doseganje trajnostne mobilnosti v mestih. Doseganje boljših povezav je v samem središču tega, kar počne AAG. Geslo ‘ Povezovanje pik’ podpira poslanstvo Evropskega tedna mobilnosti, da spodbuja sodelujoča mesta in mesta k spodbujanju sinergij med ljudmi in kraji z ozaveščanjem o trajnostni mobilnosti in spodbujanjem vedenjskih sprememb v korist aktivnih, čistih mobilnostnih rešitev. 

S svojim premišljenim vodstvom AAG podpira interese javnih in zasebnih deležnikov z izmenjavo znanja in premoščanjem vrzeli med njimi. Medtem ko ima edinstven položaj na tem področju, si AAG prizadeva “povezati točke” z zbiranjem različnih akterjev iz vseh sektorjev za ustvarjanje varnejših, pametnejših in čistejših storitev in omrežij mobilnosti za vse. 

Uvajanje izobraževanj je osrednjega pomena pri delu AAG, da naredi mobilnost pametnejšo, varnejšo in čistejšo, pri čemer sodeluje s partnerstvom na osrednjih področjih mobilnosti. Vsako fokusno področje je enako pomembno za celoten ekosistem. Čista in ekološka mobilnost je neposredno povezana s poslanstvom Evropskega tedna mobilnosti.

Čista in ekološka mobilnost: Zmanjšanje vpliva na okolje

Lansko leto je eden glavnih prometnih ciljev konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) v Glasgowu pokazal, da je prehod na tehnologijo cestnega prometa brez emisij dosegel prelomno točko. Ta postopna sprememba v smeri čiste mobilnosti na množičnem trgu se bo osredotočila na električna vozila, potrebno infrastrukturo ter večjo multimodalnost in ekosistem skupne mobilnosti. To je veljalo za pomemben prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru. AAG si prizadeva za dosego teh ciljev z uvajanjenimi rešitevami, ki lahko pomagajo zmanjšati ogljični odtis in emisije tako, da uporabnikom in ponudnikom prevoza pomagajo sprejemati pametnejše odločitve. Inovativne tehnologije, povezljivost in avtomatizacija lahko spodbujajo razogljičenje prometa, izboljšajo uporabo čistejših tehnologij za boljšo kakovost zraka in odpravijo zastoje.

AAG dejavno sodeluje s svojimi partnerji in jih podpira pri razvoju okolju prijaznejših storitev in izdelkov ter ocenjevanju vpliva na okolje za olajšanje učinkovite uporabe teh rešitev. AAG se ukvarja z razvojem elektromobilnosti in povezanih storitev, kot je interoperabilno polnjenje električnih vozil. Sofinanciran projekt,  projekt E-POL “razvoj in izdelava pilotnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehniških poklicnih šol” , je primer kako si lahko polnilnico dijaki izdelajo sami. 

Urbana mobilnost: Zagotavljanje nemotene mobilnosti za vse

V mestih in urbanih območjih se tehnologije vozil, prometni in transportni sistemi ter internetne aplikacije združujejo v hitro rastoči ekosistem novih storitev „povezane mobilnosti“ za popotnike in uporabnike prevoza. Prihodnje prometne politike, vključno z načeli trajnostne in pametne mobilnosti, bodo bolj neposredno povezane z demografskimi spremembami v mestih in podeželju. Čeprav so ljudje v samem središču Evropskega tedna mobilnosti že več kot 20 let, ima bolj vključujoč in celovit proces odločanja potencial za podporo glasu ljudi, vedar brez podore države se bo potencial prostovoljstva ustavil. Država Slovenija že dve leti ni preko razpisov vpodbudila NVO, da se aktivno vključijo v izobraževanje predvsem mladih na področju mobilnosti. Ignoriranje NVO, s strani države, ki delujejemo na tem področju pa bo dolgoročno škodila tudi napredku razumevanja tranostne mobilnosti predvsem med mladimi.

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: