c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ODGOVOR INŠPECIJE ZA OKOLJE NA : Komu manjka soli v Kopru?


Foto: AAG 2019

AAG je 21.08.2019 opravil na tej lokaciji EKO PATRULJO ter ugotovil, da je območje spremenjeno v servisno delavnico in deponijo pnevmatik za tovornjake. Dobršen del uravnave obsega »hrib«, nekaj tisoč ton kuhinjske soli. Ni položen na neprepustno podlago, še manj je zaščiteno spiranje slane vode v enega od razbremenilnikov reke Rižane, uporabljenim tudi za namakanje. Sodeč po posnetku z Google-zemlja in ostankih soli med gramozom, je bil obseg deponije mnogo večji, kot je znašal ob ogledu AAG-patrulje.

Ker ni dvoma, da ima to odprto skladiščenje in dejavnosti na platoju vsa okoljska, gradbena in drugačna soglasja, saj je vidno z avtoceste, če se že inšpekcijske služne ne vozijo z vlakom, ne skrbi toliko brezbrižnost do vode in življenja v njej, kolikor prepričanost uradnih oseb, da »cilj posvečuje sredstvo«, da je škoda denarja za urejeno spravišče- skladišče

Na podlagi opažanj je AAG podal prijavo inšpekcijskim službam, odgovor pa smo prejeli po treh letih!

Foto: AAG 2019

V dopisu odgovarjajo da je Inšpektor za okolje je v okviru opravljenega inšpekcijskega nadzora zaradi prijave AAG ugotovil dejansko stanje na kraju samem. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti sta bila vodena dva inšpekcijska postopka, in sicer glede nezakonito odložene soli za posipanje cest in nezakonito odloženih gradbenih odpadkov (ki so bili prav tako ugotovljeni pri nadzoru) ter glede neustreznega odvajanja odpadnih vod nastalih na zemljišču, kjer se je izvajala dejavnost parkiranja in popravil tovornih vozil, saj ni bilo zagotovljeno izvajanje navedenih aktivnosti na utrjeni podlagi in čiščenje nastalih odpadnih vod preko lovilnikov olj pred izpustom v okolje. V postopku v zvezi z nezakonito odloženo soljo za posipanje cest in odloženimi gradbenimi odpadki, ki se je vodil zoper povzročitelja in lastnika zemljišča, podjetje PORTVAL d.o.o., je bila nepravilnost odpravljene šele v izvršilnem postopku.
V postopku v zvezi z neustreznim odvajanjem odpadnih vod na zemljišču, kjer se je izvajala dejavnost parkiranja in popravila tovornih vozil, ki se je prav tako vodil zoper lastnika zemljišča, podjetje PORTVAL d.o.o, je bila nepravilnost odpravljena še pred izdajo inšpekcijske odločbe (zavezanec je nepravilnost odpravil po prejemu ugotovitvenega zapisnika in očistil zadevno
zemljišče ter prenehal z dejavnostjo popravila vozil).
Ker je zavezanec nepravilnosti odpravil, je inšpektor za okolje oba postopka po treh letih ustavil oziroma zaključil.


NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: