c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V AAG prejeli odgovor inšpekcije za okolje in prostor glede onesnaženja Rižane zaradi graditve drugega tira


V petek 15.04 2022 smo bili obveščeni, da je prišlo med vrtanjem dekanskega predora železniške proge do ekološko nesprejemljivega dogodka, zato smo na kraj dogodka poslali EKO PATRULJO ta je ugotovila, da so delavci naleteli na vodno žilo. Vodo pomešano s snovjo za hlajenje svedrov, cementom in laporjem so preusmerili iz predora v sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko Rižano.

17.04.2022 smo prijavili onesnaženje in pogin rib inšpektoratu za okolje in prostor od katerega smo zahtevali da ukrepajo nad odgovornimi, od njih smo 29.09.2022 prejeli odgovor v katerem navajajo, da je inšpektor za okolje po uradni dolžnosti obravnaval in tudi opravil nadzor na kraju samem. V skladu s prvim odstavkom 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št.43/07 – ZINUPB1 s spremembami), sporočamo naslednje:
V postopku je bila ugotovljena nepravilnost glede odvajanja odpadne vode z območja gradbišča izhodnega portala tunela T8 (smer Koper). Na podlagi ugotovitev opravljenega inšpekcijskega nadzora, je bila zavezancu (investitorju), družbi 2TDK d.o.o. izdana ureditvena odločba za odpravo nepravilnosti glede odvajanja odpadne vode. Zavezanec je nepravilnost v roku odpravil in v ta namen namestil objekt za zajemanje in čiščenje odpadne vode, ki nastajajo na celotnem območju gradbišča.
Ker je zavezanec odrejeno obveznost v določenem roku izpolnil, ni bilo formalnih razlogov za nadaljevanje postopka in uvedbo izvršilnega postopka. Postopek, ki se je vodil pod opr. št. 06182- 1111/2022, se je tako zaključil.

Povezava: EKO Patrulja AAG raziskala onesnaženje Rižane zaradi graditve drugega tira


NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: