c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov”


Od torka, 11. 10. 2022 smo prejeli v naši mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green več pritožb krajanov Rateč o uničevanju kmetijskih zemljišč na območju Rateč, zato smo v petek 14.10.2022 opravili EKO PATRULJO AAG.

EKO PATRULJO AAG je ugotovila da se da se na najboljših kmetijskih zemljiščih, kar je razvidno  iz katastra parcel, in sicer na  parc. št. 1243/2, 1244/2, 339/5, 340/1 in 342 vse k.o. Rateče odstranjuje travna ruša. Po javno dostopnih podatkih je parcela št: 342 naravna vrednota ( Planica – morena);  parceli št: 339/5, 340/1 in 342 pa so navedene kot območja za kmetijstvo in predelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS ( ožje izravnave ) ter vodovarstvena območja!  

Po poizvedovanju smo zaključili, da se bodo tam zgradila parkirišča za potrebe Nordijski center Planica in sicer za izvedbo svetovnega prvenstva. Zvedeli smo tudi da se namerava tudi  na področju » ledin«, ki naj bi bilo zaščiteno mokrišče in vodovarstveno območje,  zgraditi še eno parkirišče. V Sloveniji se je množično infrastrukturna  uporaba prvovrstnih kmetijskih in  zemljišč v ravnini. Zemlja v ravnini je dosti rodovitnejša kot v hribovitem terenu in tudi dosti varnejša in enostavnejša za strojno obdelavo. Hektarski donos je v ravnini nekajkrat večji kot na hribovitem terenu, zato se ne strinjamo, da se uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča zaradi športa.

parc. št. 1243/2, 1244/2

parc. št. 1243/2, 1244/2

parc. št. 339/5, 340/1 in 342

parc. št. 339/5, 340/1 in 342

Vse foto: EKO patrulja AAG

Prijavo uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč za gradnjo parkirnih prostorov smo poslali na ministerstva, inšpekcije ter v kabinet predsednika vlade. Od naslovnikov zahtevamo, da takoj posredujejo in da naložijo izvajalcu, da zemljišča povrne v prvotna stanja, ter zaščiti tudi ostala zemljišča okoli Rateč za eventualne posege izvajalcev v naravo!

Od njih pričakujemo odgovor v zakonskem roku!

O posegih na to območje in uničevanju naravne dediščine ter ogrožanja vodnih virov zaradi izvedbe svetovnega prvestva bomo obsvetili tudi mednarodno smučarsko zvezo in javnost!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: