c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Italijanska agencija za okolje je potrdila trditve CI Vrtojba in AAG da smrad v Štandrež prihaja iz asfaltne baze v Vrtojbi


Agencija Arpa iz dežele – furlanija julijska krajina v Italiji zbrala opažanja prebivalcev Štandreža in podatke o smeri vetrov ter ugotovila da smrad prihaja iz asfaltne baze v Vrtojbi in da smrad posledica čezmejnega onesnaževanja

CI VRTOJBA in Alpe Adria Green sta od leta 2019 nenehno opozarjala   pristojne, da je asfaltna vzrok za neznosen smrad v Vrtojbi, vendar so se  pristojni nenehno izgovarjali, ne da bi ukrepali. Prav tako smo ugotovili da naprava obratuje brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega dovoljenja vendar pristojni v RS niso ukrepali.

Na inšpekcijo za okolje in prostor smo poslali iz Alpe Adria Green dve prijavi. Do danes nismo dobili nobenega odgovora, razen od inšpektorata RS za okolje in prostor “kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov določi IRSOP”. Kljub našim urgencam uradnega odgovora o izvršenem inšpekcijskem pregledu do danes NI.

Naše trditve da prihaja smrad iz asfaltne baze je bil utemeljen. Agencija Arpa iz dežele – furlanija julijska krajina v Italiji je potrdila, da smrad, s katerim se že nekaj let soočajo tudi v Štandrežu v Italiji, izvira iz asfaltne baze v Vrtojbi iz Slovenije, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG. Ugotovitev je posledica analize podatkov o neprijetnih vonjavah, ki jih je agencija Arpa zbrala v okviru trimesečnega preverjanja, izvedenega s pomočjo osemnajstih prebivalcev raznih predelov v čezmejnem Štandrežu. Od 4. oktobra 2021 do 9. januarja 2022 so sodelujoči domačini morali na polo zapisovati, kdaj so bili doma in kdaj so zaznavali smrad; pripisati so morali tudi značilnosti neprijetne vonjave. Njihova opažanja je agencija Arpa analizirala in pri tem upoštevala tudi vetrove in vremenske razmere. Marca in zatem še junija je agencija Arpa izdala dve poročili ob zaključku preverjanja podatkov, iz katerih izhaja, da v Štandrežu smrdi zlasti po bitumnu in katranu, kar vodi do asfaltne baze ob robu Vrtojbe.

Iz agencije Arpa poudarjajo, da bi veljalo raziskavo dopolniti s podatki, ki bi jih zbrali na slovenski strani meje, saj je kakorkoli jasno, da je izvor smradu v Sloveniji. Po naših podatkih pa v Sloveniji s strani inšpekcije ali ARSO niso bile izvedene take preiskave.

Alpe Adria Green se že več kot deset let prizadeva, da bi bil v Sloveniji sprejeta ” ZAKONODAJA O SMRADU”, ki ima podlago v 72. členu Ustave RS, ki pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo.

Ne zagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo.

Ker v Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala področje  obvladovanja vonja (smradu) v okolju nimamo, država krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, zato v Alpe Adria Green še vedno zahtevamo takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje.

Zaradi neurejene zakonodaje s področja vonjav (smradu) v okolju, se inšpekcije za okolje in prostor izgovarjajo da ne morejo v takih primerih ukrepati. Takih primerov kot je v Vrtojbi jih je v Sloveniji več. V kolikor bi bila urejena zakonodaja iz tega področja bi se tudi podjetja in ostali onesnaževalci morali prilagoditi zakonodaji!  

Zadnji nedokončani osnutek »zakona o smradu« je bil pripravljen s strani takratnega Ministrstva za okolje in prostor leta 2020, vendar ni ugledal »luči sveta« verjetno zaradi lobijskih interesov po čim večjih zaslužkih ravno v dejavnostih kjer nastaja smrad. Vse vlade odnosno MOP po letu 2009 so pričele pripravljati svoj zakon o smradu, vendar zaradi lobijev nikoli ni nobeden zagledal luč sveta Ne vlad RS ne državnega zbora RS ni zanimalo, da na »osmrajenih« področjih živijo prebivalci, ki bi morali biti zakonsko zaščiteni, temveč je za tovrstne dejavnosti podeljevala še nepovratna sredstva in subvencije dejavnostmi, ki povzročajo smrad.

Povzročitelji smradu niso samo zgoraj oporečne naprave temveč je virov smradu lahko mnogo več: odlagališča odpadkov, neurejene kanalizacije, farme živali, klavnice, čistilne naprave, asfaltne baze, razlita hlevska gnojevka in gnojevka iz bioplinarn  po poljih in travnikih, kafilerije, kompostarne, da ne govorimo o bioplinarnah, kjer se predelujejo tudi živalski stranski proizvodi. Prav pri predelavi slednjih na nestrokoven in nevesten način lahko pride tudi do mikrobiološkega onesnaženja zraka, ki ga dihamo (salmonele, listerije…). Patogeni mikroorganizmi so povzročitelji mnogih bolezni pri ljudeh in živalih, lahko so celo smrtonosni.

Običajno smrad spremljajo tudi velike količine rakotvornega formaldehida, dušikovih oksidov, benzena in drugih plinov, pa vendarle se dopušča obratovanje zgoraj navedenih onesnaževalcev za kovanje dobička s pomočjo zaostale zakonodaje na račun zdravja ljudi.

EU Direktive s tega področja se praktično ne izvajajo, saj dopuščajo prosto interpretacijo merilnih poročil uporabnikovih pooblaščencev, kakor ustreza tako inšpekcijam kot tudi onesnaževalcem. Meritve okolijskih organizacij ali pa tujih neodvisnih laboratorijev se ne upoštevajo. Pridobitev ustrezne merilne akreditacije za neposvečene je postala nedosegljivo, navkljub ustrezno izobraženemu kadru in EU definiranim merilnim metodam in inštrumentariju. Tudi na področju akreditacije, bi morali v Sloveniji spremeniti zakonodajo, saj je tehnika z računalniško obdelavo podatkov šla naprej ( ne živimo več v srednjem veku) in za odčitavanje podatkov iz računalnika ni potreben visoko strokoven kader.

Če Slovenija ne premore strokovnjakov, ki bi pripravili funkcionalno, strokovno in predvsem do prebivalcev prijazno zakonodajo, bi se lahko vsaj uprli na primere dobrih praks v tujini, kot je zgoraj omenjena, ki jo je izvedla italijanska agencija za okolje. V nekaterih državah zakonodaja dopušča tudi neodvisne laboratorije za zračne vire onesnaževanja in natančno določeno tehnično metodologijo meritev z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednje je pri nas dovoljeno opravljati samo skrbno prebranim institucijam in meritve neodvisnih laboratorijev so praktično nedopustne in nesprejemljive.

Ker smo Slovenci tudi Evropejci še vedno v AAG zahtevamo od Vlade RS in Državnega zbora RS izpolnjevanje evropske zakonodaje z področja obvladovanja vonja (smradu) tudi na domačih tleh, da bomo lahko živeli v prijaznem in zdravem okolju! To je naša pravica in pravica naših zanamcev! Pustimo materi naravi, katere del smo vsa živa bitja, vsaj malo dostojanstva!

Povezave:

V Štandrežu iščejo prostovoljce z dobrim nosom

AAG zaključila projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«

PISMO CIVILNE INICIATIVE “VRTOJBA”

EKO PATRULJA AAG–PARKIRIŠČE KAMIONOV V ASFALTNI BAZI VRTOJBA

CI VRTOJBA POSLALA DOPIS V ZVEZI Z ASFALTNO BAZO MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR

OSNUTEK PREDPISA O “SMRADU” VERJETNO ŽE LETOS

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: