c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na “Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije”


AAG je v zakonskem roku podav pripombe na “Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije”

Priipombe AAG:

1.   Pripombe na Razloge za sprejem zakona in na besedilo členov Zakona, ki se jih tičejo naše pripombe:

1.1. V razlogih niso naštete vse naprave, ki spadajo pod obnovljive vire energije (OVE). V EU direktivah so navedene tudi toplotne črpalke in druge naprave, ki jih predlog zakona ne upošteva in s tem bistveno zožuje možnosti za doseganje ciljev.

1.2. V Razlogih ni podatka na kakšen način OVE znižujejo CO2, kar naj bi bil sploh cilj uvajanja OVE.

Znano je, na primer da VE ne znižujejo CO2. Ni podatka, namreč, katera elektrarna bi zaradi VE znižala CO2. Vstop VE v mrežo, ki je izsiljen (”prednosten”) se namreč avtomatsko regulira s HE (hidroelektrarna), ki je bistveno kvalitetnejši OVE in cenejši. V čem je potem smisel VE, ki zgolj dražijo mrežo in elektriko zaradi novih napeljav in visoke cene. 3 MW VE stane najmanj okrog tri milijone evrov.

1.3. Navijanje % OVE je popolnoma napačno in škodljivo za Slovenijo. Mi nismo krivi za zgrešeno EU politiko, saj OVE ne morejo nadomestiti 24/7 elektrarn, ki pa so ključne za zanesljivo dobavo elektrike gospodarstvu  in gospodinjstvom. Predlog je povsem nestrokoven, dokaz je katastrofa Nemčije z tehničnim fiaskom, ki je bil napovedljiv, ker so se šli politiko brez znanosti. OVE so kaotične, manjka strokovna razprava o tem. Politika je doslej naredila že veliko škode s svojim zanikanjem stroke in znanosti, ni treba da jo še uzakoni.

Dokaz in utemeljitev:

naprošamo ministrstvo, da potrdi ali zanika navedbe v tem viru. Ne moremo planirat na pamet pa bo, kar bo. Že bo kako….

1.4. Izključeni so OVE kot rečeno: toplotne črpalke, ogrevanje in hlajenje na sonce, soproizvodnja, promet… Odprava kurilnega olja prinese neposredno zmanjšanje CO2. Vendar Zakon tega ne prepozna.

1.5. Predlagamo strokovno izražanje: na strani spodaj 1/2 piše: ”320 GW fotovoltaične solarne energije”. Enota GW meri moč in ne energije! Enota za energijo bi bila GWh. Naprej piše ”600 GW zmogljivosti”. Pravilno moči.

1.6. Žal nam je, da se prenašajo laži in zavajanje prebivalstva (kaznivo!) iz EU, ko piše:

EK izpostavlja, da velik potencial predstavlja tudi izgradnja vetrnih elektrarn (VE), ki zagotavljajo relativno stabilen vir energije, kar je zelo pomembno upoštevajoč nestanovitno proizvodnjo iz OVE, ki je problematična z vidika delovanja omrežja in zanesljivosti. Poleg tega se je sprejemljivost VE v javnosti zelo povečala, predvsem spričo naprednejših tehnologij in učinkovitih omilitvenih ukrepov.

VE so izjemno nestabilen, kaotičen vir elektrike. Tekst je zmeden, ko navaja ”nestanovitno proizvodnjo”, malo prej pa ”stabilno”, niti ”relativna” NI!

Ne ponavljat političnih nestrokovnih neumnosti iz EU, kar poneumlja javnost. Zakaj smo potem hodili v šole?

Ni res, da se je sprejemljivost VE v javnosti zelo povečala. Obratno je res, izjemno se je zmanjšala zaradi uničevanja gozdov, krajine in zdravja prebivalcev s specifičnim hrupom (nizkofrekvenčni hrup in infrazvok), ki sta večja, saj so današnje VE veliko preko 100 m, 130, 150 m in nazivnih moči 3 MW in več, ne pa dejanskih pri nas – dokaz: Obe obstoječi VE v SLO.  V Nemčiji je preko 1.000 civilnih iniciativ in društev, ki nasprotujejo uničevanju okolja in zdravja prebivalstva zaradi VE.

Priloga – SLO izkušnje:

https://jana.si/clanek/odklenjeno/625d5c7e18f64/resnica-o-zivljenju-ob-vetrni-elektrarni

1.7. Poglejmo razkorak dveh ministrstev: Infrastrukturno ministrstvo z VE izničuje napore MOP, na primer pri obravnavi krajine in zdravja:

https://www.gov.si/novice/2022-10-18-letosnji-sesti-mednarodni-dan-krajin-je-v-znamenju-krajine-in-zdravja/

Uničevanje krajin Slovenije je tudi kršenje Strategije prostorskega razvoja. Smo na MOP že večkrat poslali ta vidik.

1.8. Zakon uveljavlja pravno praznino, ki jo predstavlja odsotnost predpisov o določanju minimalne razdalje med VE in stanovanji, šolami, vrtci in delovnimi mesti. To je še posebej  pomembno, ko bi šlo za večje število VE.

1.9. Zakon uveljavlja pravno praznino, ki jo predstavlja odsotnost predpisov o merjenju specifičnega hrupa VE. Kot je strokovno znano po svetu, merjenje v dBA odreže zdravju škodljiv hrup.

1.10.   Krčenje gozdov je povsem nesprejemljivo. Pomeni zmanjšanje ponora CO2, uniči biotsko pestrost in še posebej je to nesprejemljivo v večjih višinah, kjer je življenje v težjih pogojih. Očitno v pripravi zakona ni bila narejena SWOT analiza za VE, ki najbolj izstopajo po škodljivost od OVE.

Industrijske cone z VE v hribih so nepovratna degradacija Slovenije in se vprašamo, katere osebe tako sovražijo Slovenijo, da sploh načrtujejo tako nepovratno uničevanje.

1.11.  Napačna je domneva, da naj bi za VE prevladal javni interes. Uničevanje Slovenije z VE ni javni interes. Pač pa zasebni interes v pričakovanju dobička. Naj se preverijo investitorji, nekateri so brez delovnih mest in seveda računajo na tuji kapital za VE, ki bi ga odplačevali s slovenskimi subvencijami.

1.12.  Znano je, da so proizvajalci VE v težavah in forsirajo izgradnjo industrijskih con z VE v mnogih državah, verjetno tudi s finančnim deležem investitorju, podobno kot se prodajajo avtomobili. Če je ”marža” samo 10 % , znese pri ceni 3 MW VE, ki je 3 mio evrov , 300.000 evrov! Do korupcije ni daleč! In zakon to podpira!!!!!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: