c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Onesnaženost z živim srebrom: “analizirali lase prostovoljcev, ki živijo ob Tržaški obali”


V italijji je bila objavljena pilotna študija UniTS in ASUGI v kateri nosečnicam svetujejo, da omejijo uživanje lokalnih rib na samo en obrok na teden.

Koncentracija živega srebra v laseh prebivalcev Tržaškega zaliva je pod mejami, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija : zaznane sledi so povezane s količino zaužitih rib v prehrani in so v skladu s podatki, s poročenimi na drugih obalnih območjih, v Italiji in po svetu.

To so rezultati pilotne študije, ki jo je v Environmental Science Pollution Research International pravkar objavila “Operativna klinična enota medicine dela” v sodelovanju z ASUGI in Mercurylab Oddelka za matematiko in geoznanosti Univerze v Trstu .

Cilj je bil oceniti kronično izpostavljenost živemu srebru pri prebivalstvu na območju, ki je bilo v preteklosti ogroženo. Tržaški zaliv ( tudi v Sloveniji) je namreč obalno območje Sredozemskega morja, ki je najbolj onesnaženo z živim srebrom zaradi izpustov v reko Sočo, ki so več kot 500 let rudarili in pridobivali cinabarit v idrijskem rudarskem okolišu.

Študija Univerze v Trstu, ki so jo izvedli Luca Cegolon, Francesca Larese in Elisa Papassissa (Klinična enota za medicino dela) ob podpori Stefana Covellija, Elise Petranich, Elana Pavonija, Federica Floreanija (Oddelek za matematiko in geoznanosti) in Nicolòja Barago (Oddelek za znanosti o življenju) je raziskal koncentracijo živega srebra v vzorcih las, odvzetih 301 ljudem (119 moškim in 182 ženskam), temleji na prostovolcih, ki so bili izbrani septembra 2021. Količino približno 100 mg las je “daroval” vsak prostovoljec, ki so ga tudi prosili, da izpolni vprašalnik o sociodemografskih podatkih in informacijah o življenjskem slogu.

Povprečna ugotovljena koncentracija živega srebra je bila 1,63 mg/kg, kar je nekoliko nad priporočenim pragom WHO 1,0 mg/kg za nosečnice in otroke, čeprav precej pod pragom toksičnosti za človeka (NOAEL), ki znaša 10 mg/kg. Vendar pa je imelo 55,6 % anketirancev koncentracijo živega srebra v laseh večjo od 1 mg/kg, 22,9 % večjo od 2 mg/kg in 2 subjekta je presegla 10 mg/kg.

Glavni dejavnik tveganja, povezan s kopičenjem kovin, je količina zaužitih rib na teden . Predvsem je vsebnost živega srebra v lasu bistveno višja v primerjavi z uživanjem rakov/mehkužcev, medtem ko je nižja pri uživanju zamrznjenih rib. Na te rezultate vpliva tudi dejstvo, da je bil na obalah Furlanije Julijske krajine prepovedan ribolov velikih rib (kot je tun). Te vrste rib ponavadi kopičijo večjo količino živega srebra kot manjše ribe. Čeprav izpostavljenost okolja živemu srebru pri obalnih prebivalcih FVG ni kritična, je še vedno priporočljivo, da nosečnice omejijo uživanje lokalnih rib na samo en obrok na teden. Po drugi strani pa lahko tune in ribe iz drugih morij uživamo bolj prosto.

VIR: Telefriuli – l’emittente televisiva del Friuli Venezia Giulia

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: