c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zavarovanje območja Vitranca in Ciprnika za ohranitev divjega petelina


Ob gradnji štirisedežne žičnice Vitranc 2 do vrha Vitranca, pod okriljem Rekreacijsko – turističnega centra Žičnice Kranjska Gora, se naravi dela nepopravljiva škoda. Stanje na terenu kaže, da je vpliv gradnje na ovršnem delu Vitranca in povezovalno traso gromozanski. Ko bo žičnica pričela z obratovanjem, pričakujemo izjemno množični obisk. Vitranc predstavlja tudi življenjski prostor divjega petelina (Mihelič 2015). Divji petelin bo zaradi posegov, ki se na Vitrancu izvajajo in posledičnega povečanega obiska Virtanca izginil. S tem se bo naredila nepopravljiva škoda.

Divji petelin je plašna in občutljiva vrsta. Populacija divjega petelina v Sloveniji zadnja desetletja upada, krči se razširjenost, zmanjšuje se število rastišč in število osebkov na njih (Čas 2006, Bevk in Mihelič 2019). Območje Vitranca v Sloveniji spada med pomembnejša območja za divjega petelina v Sloveniji  (Mihelič 2015) in je zato izjemnega pomena za varstvo vrste, tako na regijski kot državni ravni. Objavljeni podatki (Adamič 1986, Čas 2000, Mihelič 2015, Mihelič 2019) kažejo, da na severnem pobočju Vitranca aktivno rastišče divjega petelina obstaja, odkar se na tem področju spremlja vrsto. Širše območje predstavlja izredno ugoden habitat, z zadostnimi količinami primernega drevja in podrasti.

Divji petelin zaradi grožnje po izginotju z Vitranca nujno potrebuje učinovito zaščito, ki bo omilila negativne vplive izgradnje žičnice. V zvezi s tem je nujno, da se ukine obstoječa planinska pot iz Doma na Vitrancu proti Ciprniku, ter da se naredi obvozna pot o pobočju Vitranca pod višino 1200 m. n. v. do poti Rateče – Ciprnik. Na vstopu obstoječe planinske poti v mirno območje naj se postavi infrastruktura, ki bo fizično preprečila neposredno prehajanje pohodnikov. V najbolj obremenjenih terminih bi se moral periodično izvajati tudi dodaten fizični nadzor.

DRUŠTVO ZA NARAVO JALOVEC iz Rateč je konec oktobra naslovilo prošnjo na upravo Triglavskega Narodnega Parka, da se čimprej vzpostavi mirna cona na območju rastišča in zimovališča divjega petelina v okolici grebena Vitranc in se razglasi strogi naravni rezervat z omejenim dostopom.

Pozivali so jih tudi, da zaradi zaščite divjega petelina prepovejo ekskluzivne helikopterske prevoze iz Kranjske Gora v Planico in nazaj, za časa SP Planica 2023 in marčevskih planiških tekem, saj je to tudi dodaten vpliv na ohranitev divjega petelina na Vitrancu.

Društvo za naravo Jalovec, ki je tudi član AAG, niti po enem mesecu od poslanega dopisa od TNP ni prejelo odgovora, zato smo zaradi zaščite dijega petelina v AAG posredovali pismo vladi RS da so zaradi neodzivnost TNP oni dolžni zaščititi divjega petelina. To smo podkrepili z obrazložitvijo da je bil ustanovljen TNP z zakonom, ki določa njegovo območje, varstvena območja in območja ožjih zavarovanih območij v narodnem parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja narodnega parka, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri upravljanju narodnega parka, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranje, nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni zakona o TNP.

Povezava: Bo smučarjem z Vitranca načrte prekrižal divji petelin?

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: