c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V RATEČAH bodo pričeti z gradnjo še enega parkirišča za potrebe Nordijskega centra vPlanici


Te dni nameravajo v RATEČAH pričeti z gradnjo parkirišča za potrebe Nordijskega centra v Planici, kot izhaja iz objave na portalu JN Uradni list RS – Portal javnih naročil (enarocanje.si).

Po informacijah AAG za predmetno gradnjo ni bilo izdano predpisano gradbeno dovoljenje.  V skladu z Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) so parkirišča izven vozišč ob regionalnih cestah razvrščena v enostavne, menj zahtevne ali zahtevne gradbeno inžinirske objekte, za katere je potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje.Ker ne razpolagamo z informacijo o velikosti nameravane gradnje, ne moremo niti soditi o vrsti načrtovanega objekta. Po našem mnenju glede na namembnost gradnje objekta  to ni gradnja enostavnih objektov, temveč gre za zahtevni objekt, za katerega je potrebno imeti gradbeno dovoljenje,  saj bodo morali zaradi naklona zemljišča nasuti, pri tem pa lahko pride do plazenja zemljine. Pri obravnavi in izdaji gradbenega dovoljenja na UE bi lahko sodelovali tudi zakonsko opredeljeni stranski udeleženci.

O nameravani gradnji smo obvestili tudi gradbeno inšpekcijo od katere pričakujemo, da izvede inšpekcijski pregled in po možnosti ustavi domnevno nezakonito gradnjo.

 V  zvezi z obveznostjo pridobivanja gradbenega dovoljenja v nadaljevanju sporočamo naše ugotovitve, ki smo jih uspeli ugotoviti iz okoliščin zadeve. Po Uredbi o razvrščanju objektov in lokaciji teh parcel menimo, da gre tukaj za klasifikacijo »Regionalne ceste« . Med podrobnejše klasifikacije teh objektov spadajo prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine v primeru regionalnih cest.

 Nobeno počivališče ali parkirišče, niti na regionalnih niti javnih cestah, ne spada med enostaven objekt. Počivališči s površino do 200 m2 predstavljata nezahteven objekt, tako pri regionalnih kot lokalnih cestah. Mere nam tukaj niso v celoti razvidne, glede na opažanja pa ocenjujemo, da gre za površino bistveno večjo od 200 m2 in (verjetno) manjšo od 5.000 m2. Torej gre za manj zahteven objekt.

 Po GZ (v tem delu isto določa tudi GZ-1) je za novogradnjo manj zahtevnega objekta potrebno pridobiti mnenja, gradbeno dovoljenje, izvesti zakoličbo, imenovati nadzornika, prijaviti začetek gradnje, ograditi gradbišče in postaviti tablo ter pridobiti uporabno dovoljenje.

 Glede na navedeno, je pred začetkom izvedbe celotnega projekta po našem mnenju in glede na tolmačenje razpoložljivih informacij potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Ker je projekt tudi sicer sporen iz vidika poplavne ogroženosti in varstva naravne vrednote državnega pomena (Ledine), smo o tem dali prijavo tudi na okoljsko in kmetijsko inšpekcijo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: