c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ptuj: Otvoritev umetniških lightboxov


»Slovenija in mladi skupaj z EU v boju proti podnebnim spremembam«

pod okriljem Evropskega podnebnega pakta v Sloveniji

Ptuj, 18. december 2022 – V Centru interesnih dejavnosti za mlade Ptuj je potekala otvoritev umetniških lightboxov v okviru Evropskega podnebnega pakta, na kateri so sodelovali mladi umetniki in okoljevarstveniki iz Slovenije, ki so aktualne podnebne izzive orisali skozi izvirne kulturno-umetniške prakse.

Da bi opozorili na uničujoče posledice podnebnih sprememb, so na dogodku mladi umetniki z različnimi motivi poslikali velike svetlobne škatle – umetniške lightboxe ter nato navdušili še s performansom na temo pretirane potrošnje in množičnega onesnaževanja okolja. Za umetniški spremljevalni program so poskrbeli mladi okoljevarstveniki iz organizacije Otroci narave, ki so obiskovalcem med drugim predstavili tudi domiselne načine trajnostnega prehranjevanja. Zbrane sta uvodoma nagovorili Nevenka Lukić Rojšek, koordinatorka Evropskega podnebnega pakta v Sloveniji iz WWF Adria, in Petra Filipič, koordinatorka projektov za mlade na Ptuju.

Evropski podnebni paket – vseevropsko gibanje za bolj zeleno prihodnost

Kot je uvodoma poudarila Nevenka Lukić Rojšek, se podnebne spremembe ne dogajajo nekomu drugemu, nekje daleč, v prihodnosti, temveč nam, danes in tukaj. Pri spopadanju s podnebnimi izzivi ima pomembno vlogo prav vseevropsko gibanje Evropski podnebni pakt, ki povezuje številne posameznike in organizacije, da širijo svoj glas o podnebnih ukrepih, razpravljajo o podnebni krizi, iščejo skupne rešitve ter s tem prispevajo svoj del v boju za bolj zeleno prihodnost Evrope: »Mi smo prva generacija, ki se zaveda uničujočih posledic podnebnih sprememb na obstoj življenja na našem planetu. In morda smo zadnji, ki lahko karkoli storimo. Zato je namen podnebnega pakta vsem zainteresiranim ponuditi prostor, da si izmenjujejo informacije, razpravljajo o podnebni krizi in ukrepajo v zvezi z njo ter tako prispevajo svoj delež k hitro rastočemu evropskemu podnebnemu gibanju

V boj proti podnebnim spremembam tudi z ustvarjalnostjo mladih

V prizadevanjih za bolj zeleno prihodnost prevzemajo čedalje pomembnejšo vlogo tudi mladi, zato je izjemnega pomena, da jih spodbujamo, povezujemo in vodimo skozi skupno ustvarjalno delo, da bodo še naprej kritično razmišljali o okolju v katerem živijo ter tako širili glas o podnebnih ukrepih, pa je izpostavila Petra Filipič, koordinatorka projektov za mlade na Ptuju: »Vedno sem bila in bom prepričana v to, da na mladih svet stoji. Soustvarjanje z otroki in mladostniki me napaja s pozitivno energijo in mi daje optimizem za boljši jutri. Mladi imajo izjemno dobro razvit um in empatijo do sočloveka, živali in narave, zato je pomembno, da jih na njihovi poti podpiramo in vodimo, jim omogočimo možnosti in priložnosti, da bodo še naprej sooblikovali ta svet.« 

Evropski podnebni pakt v Sloveniji v polnem teku s številnimi aktivnostmi

Pod okriljem pobude Evropski podnebni pakt so v preteklem mesecu po izbranih osnovnih šolah po Sloveniji potekale tudi izobraževalno-ozaveščevalne delavnice »Električna mobilnost za mlade« na katerih je sodelovalo več kot 230 osnovnošolcev. Na poučnih delavnicah, pod vodstvom mednarodnega društva Alpe Adria Green, so lahko številni mladi spoznali prednosti in izzive trajnostne e-mobilnosti ter sami preizkusili različna električna mobilna sredstva.

Vseevropska pobuda Evropski podnebni pakt bo skupaj s številnimi okoljevarstvenimi organizacijami, ambasadorji in ambasadorkami podnebnega pakta, mladimi in drugimi s pestrim programom poučnih in ustvarjalnih aktivnosti po Sloveniji nadaljevala tudi v prihajajočih mesecih.

Več o evropskem podnebnem paktu in evropskem zelenem dogovoru:

Podnebni pakt, ki ga je lansirala Evropska komisija, je del Evropskega zelenega dogovora, s katerim si EU prizadeva doseči zastavljeni cilj: do leta 2050 postati prvi podnebno nevtralni kontinent na svetu. S spreminjanjem podnebnih in okolijskih izzivov v priložnosti si Evropski zeleni dogovor želi, da gospodarstvo Evropske Unije postane bolj trajnostno. Tako bo prehod bolj pravičen in vključujoč za vse.

***

Motivi lightboxov: 1) otrok simbol prihajajočih generacij, 2) posledice uničevanja planeta in živih bitij

Fotografije: Nevenka Lukić Rojšek, WWF Adria in strokovna sodelavka AAG.

Kontaktna oseba za vprašanja: Nevenka Lukić Rojšek, WWF Adria, nrojsek@wwfadria.org, +386 (0)51 339 899.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: