c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO PATRULJA AAG ODKRILA ONESNAŽEVANJE HUDOURNIKA PODRAVJA


Eko patrulja AAG mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green je že v začetku meseca november najprej opazila belo vodo v hudournikih Podravja.

Eko patrulja AAG je ugotovila da se je v času najmanj od 1. novembra 2022 pa do danes, to je do 22.12.2022 nekontrolirano spuščalo v prostor neznano snov (v nadaljevanju emisije[1]), iz gradbišča drugega tira. Na platoju T2 in na platoju T3 zahodna stran  in T4 vzhodna stran (nastanjena je betonarna) so mešali z vodo in jo spuščali mimo usedalnikov za kontrolirano zbiranje in odvajanja odpadnih vod (v naravi ne obstajajo) v hudournik Podravja. Mulj oziroma neraztopljene snovi so se tako nekontrolirano nalagale v hudourniku Podravja v Osapski dolini v bližini vasi Gabrovica (Nova Gabrovica), to je na jugozahodni strani vasi. Posebno je vidna voda bela barve v hudournikih Zajurkovec, katera prihaja od betonarne, to je platoja T3-T4 proti Gabrovici in naprej v reko Osp. Iz platoja T2 prihaja prav tako voda bele barve in gre mimo cerkve sv. Mihaela, to je na severovzhodni strani vasi Gabrovice (Stara Gabrovica) po začetku hudournika Podravje.

Voda bele barve  je lahko zelo škodljiva za organizme, ki živijo v potoku, iz več razlogov:

• mulj (zgoščena emisija) lahko zamaši dihalne poti makro nevretenčarjem (raki, žuželke, polži, školjke), ki živijo v potoku, zaradi česar se zadušijo in poginejo.

• Mulj, suspendiran v vodi, vpliva na to, koliko sončne svetlobe lahko prodre v vodo. Vodne rastline potrebujejo sončno svetlobo za fotosintezo, ki proizvaja hrano za rastline (ki so nato hrana za ribe, makro nevretenčarje, vodne ptice itd.) in kisik (ki je ključnega pomena tudi za druge organizme, ki živijo v potoku).

• v omenjenih hudournikih in zadrževalnikih le teh, pije divjad vodo in menimo, da ni potrebno razlagati, kaj pomenijo neznane emisije v vodi za živelj.

Člani Eko patrulje AAG so zadevo spremljali in o tem najprej obvestili odgovornega  na 2TDK, to je samostojnega strokovnega sodelavca. Rezultat obvestila je bil ta, da so delavci omenjenih podjetij v začetku meseca december mulj spravili v bele vreče in jih deponirali na obrežju  hudournika Zajurkovec približno na točki N45.55672 E 1396020 (na sliki označeno z rdečo piko)

Na sliki ji viden izhod iz avtoceste za Črni Kal. Desno v naravi cca 100m je portal med predoroma T3 in T4, kjer je betonarna in  kraj, kjer je začetek onesnaževanja. Od samega začetka do rdeče pike in še naprej je hudournik obarvan v belo snov, kjer je trdno zasidrana na tla samega hudournika. Največja količina  vreč je na poziciji rdeče pike v naravi cca od 200 m do 300 m od začetka hudournika.

Na zgornji sliki prikazuje mesto začetka hudournika Podravje (Povlečena svetlejša črta čez avtocesto blizu cerkve sv. Mihaela.

Člani Eko patrulje AAG so dne 22. decembra 2022 od 08.00 ure do 10.00 ure ponovno opravili ogled hudournika Podravje z pritokom Zajurkovec in ugotovili nespremenjeno stanje tako, kot je na vidno na slikah od 1 do 8.

Poudarjamo, da vreče nismo odpirali in ugotavljali vsebino. Ampak iz delno odprtih vreč se je videlo, da je v notranjosti vreč bel mulj. Vreče pred obvestilom odgovornim 2TDK niso bile v hudourniku Zajurkovec.

Na podlagi vsebine  »Okoljskega poročila za drugi tir železniške proge Divača Koper na vpliv okolja« izdelano leta 2012 tako početje v samem dokumentu ni predvideno, saj zapoveduje ukrepe za zaščito okoljskih vod kot so usedalniki odpadnih vod. To lahko zasledimo tudi v veljavnem gradbenem dovoljenju. Navsezadnje so izvajalci podpisali tudi pogodbo z družbo 2TDK o načinu in seznanitvami z vsemi okoljevarstvenimi dokumenti in spoštovanju le teh.

Izpuste v hudournik Podravje smo prijavili na INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR – Območna enota Koper


[1] Emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) ali organizmov ali mikroorganizmov iz posameznega vira ali razpršenih virov v okolje. ZVO – 2 točka 4.3 3.člena

Vse slike: foto EKO PATRULJA AAG

ODGOVOR INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR – Območna enota Koper za medije:

Na inšpektoratu so avgusta ob podobni prijavi vdora mulja pojasnili, da ne utegnejo obravnavati vsakega takšnega primera, saj prejmejo več pobud za izvedbo nadzorov, kot jih lahko tekoče obravnavajo. Poudarili so, da ne obravnavajo prijav, ampak ob kršitvah ukrepajo po uradni dolžnosti. Primeri onesnaženja vode, ki ne ogrožajo življenj, pa na inšpektoratu niso najvišje prioritete, so še pojasnili. 

TAGEGA INŠPEKTORATA V RS NE POTREBUJEMO SAJ SAMO Z IZJAVAMI DAJE ZAGON ONASNAŽEVALCEM DA ŠE NAPREJ ONESNAŽUJEJO OKOLJE IN NARAVO ALI PA IMA TA PRIMER DRUGAČNO OZADJE, KOT TO KROŽI MED TAKAŠNIMI PREBIVALCI:

DRUGI TIR IMA PRIORITETO IN GA BODO ZGRADILI NE GLEDE NA UNIČENO OKOLJE IN NARAVO, SAJ IZVAJALCE DEL ŠČITI VLADA IN VSA PRISTOJNA MINISTRSTVA!!!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: