c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal pripombe na: Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica


Alpe Adria Green kot organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo v zakonitem roku poslali na MOP pripombe, utemeljitve in zahteve do Osnutka DPN PVE Ojstrica (v nadaljevanju Osnutek) in Okoljskega poročila (OP) ter do drugega, v javnem naznanilu omenjenega gradiva, ki je objavljeno na spletnem portalu, na povezavi .

Povzetek za javnost (december 2022) navaja kot pripravljavca: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pobudnika: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo in kot investitorja: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

 • Alpe Adria Green (AAG) zahteva, da se postopek za DPN PVE Ojstrica (v nadaljevanju DPN) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo in nekatera področja večkrat obravnavamo v našem odzivu na gradivo.
 • Naprošamo pripravljavca MOP, da nam čimprej pošlje v gradivu navedene podlage, stran 222 Okoljskega poročila, ki niso del objavljenega gradiva:

Strokovne podlage glede hrupa vetrne elektrarne na lokaciji Ojstrica nad Dravogradom, št. poročila: Aprojekt_15/2020, datum: November 2020, izdela: A-PROJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor.

Pridržujemo si pravico, da pošljemo morebitne pripombe na te strokovne podlage tudi po roku.

 • Investitor nima nobenega racionalnega razloga, da načrtuje VE na Košenjaku. Ima hidroelektrarne, ki so dokaj stabilen (24/7) obnovljiv vir elektrike, umešča na brežine še sončne elektrarne, pa kaj še hoče. Očitno je zadaj nek velik dobiček. Ne razumemo, kako lahko ministrstva in vlada sploh podpreta tak projekt, s katerim bi uničili življenje prebivalcem pod Košenjakom. Ali je življenje prebivalcev tako malo vredno?
 • Ali ste vsi skupaj premalo razgledani po svetu, kjer množično poročajo o zdravju škodljivem hrupu VE? Dajte že vendar upoštevati odzive prebivalcev, ki živijo in trpijo, lahko tudi nekaj kilometrov stran od VE. V Sloveniji, v razpršeni poselitvi bi bilo tega še več. Ali vam ni dovolj trpljenje prebivalcev pod VE Dolenja vas?

Zakaj zavestno negirate to, saj ste dobili vendar že dovolj pritožb, tudi od AAG, pa intervjujev na TV in objav v medijih?

 • Zahtevamo objavo finančne konstrukcije načrta VE in dobo odplačevanja investicije ter pogodbene pogoje.
 • Zahtevamo tudi objavo alternativnih možnosti za doseganje odstotkov obnovljivih virov, namesto VE. Teh je veliko in AAG jih je že predlagal, ministrstva pa ignorirala.
 • Obenem pozivamo MOP, da nam odgovori na točke naših navedb, argumentov  in dokazov, tako, kot so mnenje-dajalci dobili odgovore. S tem, da AAG zastopa bistveno širšo javnost po Aarhuški konvenciji. Doslej  je MOP ignoriral naše že poslane pripombe o VE Ojstrica.
 • Iz vrste zahtev in pripomb, ki smo jih navedli, izhaja tudi naše stališče do Uredbe o DPN za VE Ojstrica, ki je povsem nesprejemljiva, saj manjkajo ključni podatki o objektih in vplivih.
 • Javnost je v izrazito neenakopravnem položaju pri obravnavi tega in podobnih projektov. Za  izdelavo stotin strani dokumentacije so avtorji plačani, javnost si pa ne more privoščiti neodvisnih študij po Aarhuški konvenciji. In ne dobimo odgovorov niti na skromno število strani pripomb s strani naših prostovoljcev, tudi strokovnjakov, ki morajo predelati ogromno gradiva. Kljub temu so bili različni strokovnjaki pripravljeni izdelati pripombe in predloge, gradivo je strokovno in terjamo strokovne odgovore.
 • Vetrna elektrarna (VE) je zelo velik industrijski objekt, vse tri VE s pripadajočimi posegi v prostor tvorijo industrijsko cono.  Tako mora biti tudi prostorsko obravnavana, kar sedaj ni.
 • VE kot objekt, ki gre po postopku  pridobivanja gradbenega dovoljenja, ne sme biti nedefiniran, niti dimenzijsko, niti brez  nekaterih drugih tehničnih podatkov, ker bi šlo za kršenje predpisov. Od teh podatkov so namreč znatno odvisni vplivi treh VE na okolje in na zdravje ljudi. Predstavljeno gradivo je v tem pogledu pomanjkljivo in daje javnosti in mnenje-dajalcem tudi napačne podatke, zato ni primerno za nadaljnjo obravnavo
 • Poglejte si 25.člen Gradbenega zakona (GZ) ! VE so zahteven objekt in gradbeno tehnični objekt, ki mora biti definiran po zakonu, kar v razgrnjenem gradivu NI ! Zato gradivo ni primerno za nadaljnjo obravnavo.
 • Prav tako gradivo ne upošteva Uredbe o razvrščanju objektov, na primer 7.člena o tem, kakšne podatke mora vsebovati gradivo.
 • Kršenje gradbene zakonodaje je že v Povzetku za javnost, december 2022. O dimenzijah je predstavljen podatek, da naj bi bil stolp visok od 120 do 155 m. Ni podatka kakšno višino dosega celotna posamezna VE. Ta podatek je obvezen ne samo po Gradbenem zakonu, ampak tudi zaradi vpliva na okolje in zdravje ljudi. Na primer: škodljiv hrup VE se širi dalj, čim višja je VE.

Ne pristajamo na možno namero, da se brez prisotnosti javnosti ključni podatki kasneje spreminjajo.

 •  Drug pomemben podatek, ki manjka, je moč posamezne VE. Na primer: škodljiv hrup VE je odvisen tudi od moči VE. Naveden je le podatek o zgornji meji moči vseh treh VE, ki je 17 MW.
 • Manjka tudi podatek o teži generatorja in kril VE, kar je pomembno za statiko v primeru izjemnega neurja in možni porušitvi in kotaljenja več deset ton težkega generatorja po pobočju ter o premeru rotorja.
 • Znane so tudi poškodbe kril oziroma krakov vetrnice, katerih kosi lahko letijo zelo daleč. Država Bavarska v Nemčiji je sprejela predpis prav iz tega razloga, da mora biti VE oddaljena od bivališč in objektov z ljudmi vsaj 10H, H je višina VE, ki se meri, ko je krak v zgornji legi. Pri 200 metrih višine VE je minimalna razdalja 2 kilometra. V gradivu tega vpliva na okolje in ljudi ni najti. Lahko vam pošljemo gradivo o 10H.
 • Bili smo tako prisiljeni sami poiskati možne podatke glede na podane robne pogoje v Povzetku za javnost. Ker je trend razvoja VE povečevanje višine VE zaradi zajemanja vetra večjih hitrosti in s tem pridobivanja več elektrike, smo upoštevali maksimalne robne pogoje.
 • Omejitev moči na 17 MW nam da podatek za eno VE okrog 5,5 MW. Proizvajalci VE imajo na razpolago določene tipe in ne kakršne koli VE. Tako smo našli primer take VE:

Enercon proizvaja tip E-160 EP5, z dvema variantama:

E2    5,5 MW (nazivna moč), višina stolpa  120/140/166 m,  premer rotorja 160 m 

E3    5,56 MW  (nazivna moč),  višina stolpa  99/120/166 m, premer rotorja 160 m  

Skupna nazivna, skoraj nikoli dosežena, moč vseh treh VE je v primeru E2 =  16,5 MW, v primeru E3 pa 16,7 MW. Ti megavati nimajo karakteristike 24/7 in so popolnoma podrejeni kaotičnemu vetru in predstavljajo problem za omrežje ter dvigajo stroške. Slovenija potrebuje stabilne vire elektrike. Kar berite fiasko z vetrnicami v Nemčiji. Zdaj odpirajo nazaj termoelektrarne na premog in jedrske. Človek ima občutek, da v ministrstvih nimajo pojma o tehniki. Druga možnost je pa visoko korupcijsko tveganje. Samo za oceno: če 3,5 MW VE stane okrog 3 mio evrov in je provizija 10 %, je to 300.000 evrov. Proizvajalcem se znižujejo naročila, zato je ocena primerna.

Dokaz za zablodo Nemčije:

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/01/Vahrenholt-Energiewende.pd 

Tudi naši strokovnjaki so to zablodo že kritično obravnavali.

Primer leta 2020 v Nemčiji: Ne prvič je bil nemški elektroenergetski sistem pred razpadom. Ni bilo vetra. Vir: Finance 18.9.2020

https://oe.finance.si/8965937/Zakaj-je-bil-nemski-elektroenergetski-sistem-pred-razpadom-in-kako-je-pomagala-Slovenija??src=ArtTop

Izpadlo jim je za 20.000 MW vetrnih elektrarn. S svojo rezervo je pomagala reševati nemški elektro sistem tudi Slovenija. Vetra pa ni bilo kaj več niti v sosednjih državah: Avstriji, Franciji, Danski in Veliki Britaniji.

Nemčija je bila zaradi pomanjkanja vetra že večkrat na robu zloma. Poljska in Češka pa sta se zavarovali pred nenadnimi sunki vetrne elektrike iz Nemčije s prečnimi transformatorji.

Kaj gre narobe? Politika ignorira naravno zakonitost, da s seštevanjem naključnih, kaotičnih pojavov kot so lokalni vetrovi, ne moremo dobiti stalnega vira, torej stacionarnega stanja. Z vetrnimi elektrarnami ne moremo zamenjati jedrske elektrarne (24/7 vir) pa obe ne spuščata CO2, če že gre za ta cilj, da izjemno velike razlike v gostoti energije niti ne omenjamo.

 • Zahtevamo, da se iz strokovnih razlogov v gradivu izloči zavajanje javnosti, da gre pri VE Ojstrica za strateško in obratovalno zanesljivost. Obe lastnosti imajo jedrska, premogova in plinska elektrarna, v večji meri tudi hidroelektrarne. VE pa ne. Povzetek za javnost namreč navaja:

»Temeljni cilji vetrne elektrarne Ojstrica so:

 • izgradnja vetrnih elektrarn, ki bodo imele najmanjše možne vplive na okolje in na obstoječo infrastrukturo in s tem povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo;«

Iz Okoljskega poročila sledi, da je v VE transformator in ni navedena shramba elektrike v akumulatorju. Tako se nihanje moči po vetru neposredno prenaša v omrežje. Obratovalne zanesljivosti NI, niti strateške zanesljivosti NI. Kdo je tako zavajanje spravil v tekst, ne vemo. Dejstvo pa je, da se nahaja tudi v Okoljskem poročilu.

Zahtevamo, da izdelovalec Okoljskega poročila utemelji te navedbe!

Zakaj je to zavajanje tako škodljivo? Ker večina prebivalcev s tem smatra, da lahko vetrnice nadomestijo TEŠ6 ali celo JEK, samo dosti jih mora biti….gre za ustvarjanje škodljivega javnega mnenja.

V naših pripombah in zahtevah dokazujemo, da navedba, da bodo VE imele »najmanjše možne vplive« vseeno v praksi pomeni, da so ti vplivi preveliki in  je treba načrtovanje VE takoj ustaviti! 

 • Gradivo v javni razpravi pa vsebuje podatek za posamezno VE 3,5 MW. Torej napačno prikazuje vse vplive na okolje, zavedel pa je tudi mnenje-dajalce. Zahtevamo, da mnenje-dajalci ponovno obravnavajo gradiva s pravimi podatki.  V resnici bi bila moč lahko za 64 % večja in s tem močnejši vplivi na okolje, predvsem hrup, na zdravje ljudi, na zdravje domačih živali in na naravo oziroma na prostoživeče živali. Bistvena sprememba pa tako ne bi bila več v javni razpravi, kar bi bilo kršenje Aarhuške konvencije.
 • Če investitor izbere E2 in višino stolpa 140 m, bi bila celotna višina objekta s konico rotorja na 220 m. Če izbere E3 pa pri višini stolpa 120 m doseže 200 m. Lahko pa se zgodi, da bi hotel preseči omejitev na 155 m s kakšnim izgovorom in izbral 166 m. V tem primeru pa dobimo  246 m pri obeh tipih.
 • Seveda je znano po podatkih VE pri Dolenji vasi, da nazivne moči skoraj nikoli ne dosega in dela v povprečju na 1 MW, čeprav ima nazivno moč 2,3 MW. Izkoristek pa je med 14 in 20 %, torej povsem nekoristna VE, z izjemno nestalnim obratovanjem. Z nizkofrekvenčnim hrupom in infrazvokom pa na 850 m od prebivalcev izjemno škoduje njihovemu zdravju in počutju. Inšpekcija ne ukrepa, ker trdi, da ni ustreznih predpisov, ki jih še danes ni. Ljudje živijo v brezpravju. In v tako brezpravje nameravata poriniti prebivalce investitor s PVE Ojstrica in vlada z DPN, čemur ostro nasprotujemo. Načrt PVE Ojstrica grobo krši mednarodno definicijo pravice do zdravja, ki je opredeljeno v Ustanovni listini WHO:  »Zdravje je stanje popolnega fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja in ne le odsotnost bolezni ali slabosti.«

Zaradi pomembnosti te definicije navajamo še originalni stavek: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

Z eno besedo, po WHO imamo pravico do kvalitetnega bivanja. In ta spada med osnovne človekove pravice, kar je tudi poudarjeno v ustanovni listini. Načrt PVE Ojstrica pomeni oboje: škodovanje zdravju in uničenje kvalitetnega bivanja v času življenjske dobe VE. Ta se navaja kot 20 – 25 let.

 • Znanstveno dokazan škodljiv vpliv hrupa na zdravje ljudi in domačih živali je dejstvo. Pri tem ni pomembno, če so vlade doslej ignorirale znanost in stroko, tako medicinsko kot akustično in niso hotele izdelati ustreznih predpisov. Gradivo mora upoštevati znanost in stroko ter izkušnje z VE Dolenja vas.

Tako, da utemeljevanje hrupa VE v gradivu z obstoječimi predpisi, ki ignorira znanstvena dejstva, ki ignorira obstoječa dejstva, ki jih sporočajo prebivalci pod VE Dolenja vas, ni primerno za javno razpravo in zahtevamo, da se umakne kot neprimerno.

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadaljevanju Pobudnik, gradivo Orbis) nadaljuje z nesprejemljivim vsiljevanjem novih vetrnih elektrarn, čeprav EU direktiva o obnovljivih virih elektrike oziroma energije (OVE) teh ne zahteva. Odstotke je mogoče doseči na več načinov, kar prepušča državam, saj imajo zelo različne geografske in druge okoljske razmere.
 • Pobuda ne opisuje alternativ namesto VE Ojstrica oziroma PVE Ojstrica, tudi zato je nesprejemljiva. Zahtevamo alternativne rešitve, ki ne posegajo v prostor narave. Narava je kapital Slovenije za druge gospodarske dejavnosti, kot je na primer turizem. Iz tuje prakse povzemamo, da vetrne elektrarne (VE) dokazano odganjajo turiste. Tu je prisoten konflikt uporabe prostora. Turizem je za prebivalce življenjskega pomena, VE Ojstrica nima nikakršnega pomena, ne za njih, ne za državo. Prinaša samo dodatne stroške, izvoz podpor proizvajalcu vetrnic, krepitev njihovih delovnih mest in uvajanje dražje elektrike, povrh še izjemno nekvalitetne, pač po vetru, v primerjavi s hidro-elektriko na Dravi, katere cena je pod 30 evrov/MWh.  
 • PVE Ojstrica je načrtovan gospodarski kriminal, kriminal nad prebivalci in naravo.
 • Podeljevanje energetskih dovoljenj za vetrne elektrarne (VE) je potrebno prekiniti in že izdana zadržati oziroma proglasiti za neveljavna iz razloga, ker za VE ni ustrezne zakonodaje. VE so v pravni praznini oziroma brez pravne podlage. AAG zahteva tudi zato ustavitev postopka DPN.
 • Prav tako so prebivalci, ki bi jim VE, še posebno več VE  povzročala slabšanje zdravja, v brezpravnem položaju, saj vplivi VE na ljudi niso s predpisi opredeljeni. Tako ni predpisa o dovoljenem hrupu na mejah parcel, na katerih so stanovanjske enote ali šole in vrtci, turistična naselja ter podobno. Poleg tega noben pravni akt oziroma predpis ne zajema celotnega spektra hrupa VE, ampak samo del v dB(A), kar je popolnoma napačno, ker je glavni škodljiv vpliv za zdravje v nizkofrekvenčnem hrupu in infrazvoku.
 • Obenem gre tudi za poseben pulzni hrup, ki VE bistveno loči od drugih virov hrupa. In ne samo to, ta hrup resonira v sobah in se še ojača, gre skozi zaprta okna. Teh meritev ni v nobenem predpisu. Posledice pravne praznine na tem področju občutijo prebivalci pod VE Dolenja vas, saj ko so klicali inšpekcije, so ugotovili, da te nimajo pravne podlage niti za meritve niti za parametre zgoraj omenjenih karakteristik VE. In ne samo to, v primeru več VE se ti efekti mestoma še ojačajo, pri čemer za skupino VE tudi ni predpisov. Zato je treba postopek DPN takoj ustaviti. Še posebej DPN odklanjamo, ker gre za 20-25 letno obdobje delovanja VE, kar prinese dejansko, po izkušnjah iz tujine, veliko oškodovanje zdravja (možnost infarktov).
 • Protest prebivalcev Dolenje vasi, občina Divača:

Nad Dolenjo vasjo v KS Senožeče, občina Divača, 850 m od prvih hiš, obratuje vetrna elektrarna z nazivno (teoretično) močjo 2,3 megavata (MW), ki običajno dela z močjo 1 MW, saj v Sloveniji, tudi na Primorskem nimamo stalnih močnejših vetrov.

Prebivalci so bili sprva naklonjeni njeni postavitvi, že po dobrem letu obratovanja vetrnice pa so odločno proti. Tudi z referendumom leta 2014 v KS Senožeče, katerega rezultat je tudi občinski svet občine Divača sprejel.

28. februarja 2014 pa so poslali ministru za infrastrukturo in prostor Samu Omerzelu pismo, v katerem opisujejo tudi vpliv tega hrupa na spanje:

Ko so vremenski pogoji za delovanje vetrnice ugodni, človek težko normalno funkcionira. Ponoči, ko bi človek potreboval mir in tišino, da se naspi in odpočije za naslednji delovni dan, je to žal nemogoče. Če nam že uspe nekako zaspati, nas zbudi sredi noči in od spanja se lahko poslovimo. Kako je drugi dan, pa si lahko predstavljate – kot po prekrokani noči. In to je dan na dan, noč za nočjo. In tako nas je situacija privedla do tega, da smo začeli preko spleta “izobraževanje” o vetrnicah, in med drugim ugotovili, da poleg fascinantnega slišnega hrupa, oddaja še nizkofrekvenčne zvoke, ki so zelo nevarni za zdravje ljudi – pa nam tudi tega ni nihče predstavil!”

Od takrat se ni nič spremenilo. Zasebni lastnik vetrnice je niti ponoči noče ustaviti. Pomembnejši mu je dobiček. Prijave inšpektorjem niso dale rezultatov, saj so izjavljali, da za hrup vetrnih elektrarn ni predpisov. In teh še danes ni. Politika v navezavi s kapitalom jih noče sprejeti, kljub mnogim protestom in predlogom nevladnih organizacij in civilnih iniciativ.

 • Kot že povedano, VE močno onesnažujejo okolje s posebnim hrupom, ki je zdravju škodljiv in katerega vir je v vrtenju krakov. Prebivalcem sta najbolj nevarna nizkofrekvenčni hrup (pod 200 Hz) in infrazvok (pod 20 Hz) ter še posebej njuna pulzna, sunkovita značilnost. Kot bi kapljala voda na čelo. Ta vpliv spada na področje, ki obravnava mučenje, ki je mednarodno prepovedano. Pulzi dosežejo visok in nesprejemljiv nivo hrupa, prodirajo skozi zaprta okna in se ojačajo v notranjih prostorih (odboji od sten, resonanca). Merjenje hrupa vetrnih elektrarn samo v enotah dBA je nepravilno, ker s filtrom A izločamo zdravju škodljiv hrup vetrnic. Glej tudi predavanje dr. Pereire.
 • Poglejmo, zakaj filter A bistveno zmanjša in odstrani škodljiv hrup VE, katerega škodljivost z  leti obratovanja samo še narašča in se nanj ne da navaditi. V svetu o tem ni nobenega dvoma, pravilnih meritev in študij ter pritožb je zelo veliko. Predpisi, ki zahtevajo merjenje hrupa VE samo v dBA, so zato za prebivalce škodljivi. Značilnost filtra A najdemo na spletu, npr. pod Hyperphysics (Georgia State University, ZDA).
 • Diagram filtra A nam pove, da filter omeji zaznavo hrupa VE pod 200 Hz (nizkofrekvenčni hrup), skoraj povsem pa ignorira infrazvok (pod 20 Hz). Filter A je namreč prilagojen našemu ušesu, ki manj zaznava frekvence hrupa pod 200 Hz, infrazvoka pa ne zaznava. Seveda pa ta hrup vseeno obstaja, čeprav ga naša ušesa manj ali nič ne slišijo, kar seveda ni merilo za hrup, saj nas hrup vseeno zadene kot vibracije, ki škodujejo našemu zdravju, notranjim organom (nekateri imajo lastno frekvenco v tem območju) in se pulzi v sobah še okrepijo (infrazvok prodre skozi zaprta okna). Pulzni hrup, merjen v decibelih dB brez filtra A, doseže visok nivo, tudi 100 dB.
 • Neuradno, a strokovno je bil izmerjen hrup VE Dolenja vas brez filtra A, ki je dosegel 70 dB v infra območju !!!

Škodljiv vpliv hrupa vetrnih elektrarn na zdravje prebivalcev je bil dokazan že v 80-tih letih prejšnjega stoletja. Ministrstvo za energijo (DOE) v ZDA je že leta 1985 financiralo raziskave vpliva hrupa vetrnih elektrarn na ljudi. Vključenih je bilo več raziskovalnih inštitucij in NASA (tudi že 1982). Dr. Kelley, Solar Energy Research Institute, Wind Energy Section, ZDA, je v več člankih podrobno predstavil meritve zunaj in v prostorih domov prebivalcev in dokazal škodljiv vpliv hrupa vetrnih elektrarn na človeka. Modernejše turbine večjih moči in višin oddajajo še bolj zdravju škodljiv hrup kot vetrne elektrarne starejšega tipa.

 • Kljub temu so že leta 1979 pri dvokrilni vetrni elektrarni (2 MW MOD-1) dobili vrsto pritožb zaradi hrupa in vibracij v razdalji do 3 km. Prav tako so ugotovili odboje in s tem ojačenja vibracij v notranjih prostorih. Vse to imamo še danes, s pojavom višjih in močnejših vetrnih elektrarn še toliko bolj. Že takratna vetrna elektrarna je oddajala najbolj škodljiv pulzni hrup. Na spodnji sliki je prikaz tega hrupa, kjer se vidi, da pulzi dosežejo nivo preko 100 dB. Zato so pulzi tako nevarni. Na sliki so štirje pulzi, ki so nastali, ko je krak vetrnice šel mimo stebra.
 • Druga pravna praznina oziroma odsotnost predpisov je v odsotnosti predpisane minimalne oddaljenosti VE od meja parcel, bivalnih prostorov, šol, vrtcev in podobno, kjer se zadržujejo ljudje pod Košenjakom. Poleg tega ni predpisov o oddaljenosti, če gre za več VE.  Tudi zato je nujno postopek DPN ustaviti.
 • Nadalje je vsakršno načrtovanje VE in tudi  PVE Ojstrica takoj treba ustaviti, saj gre za nesorazmerno veliko degradacijo naravnega okolja. Umeščanje VE in še posebej več VE pomeni uvajanje več industrijskih con v naravno okolje, kar je povsem nesprejemljivo, saj je Slovenija znana po svojem naravnem okolju in je tu njen  turistično gospodarski potencial, ne pa v VE.  Gre za izkrčenje oziroma posek na golo velikih površin gozda, ki absorbira CO2.
 • In ne samo to, potrebna je obsežna izravnava hribovitega terena zaradi dvigal in odlaganja velikih kosov delov VE na vsakem stojišču (velikost nogometnega igrišča) ter ograditev cone, kar delno lahko vidimo na primeru VE Dolenja vas. Poleg tega gre za razširitve gozdnih vlak in cest zaradi velikega transporta, izrednega transporta velikih, dolgih in več deset ton težkih kosov VE. Prav tako tras za kable in podobne napeljave. Spet močna degradacija gozda in krajine ter narave na sploh. Pridobljena nekvalitetna elektrika, pač po vetru, ne odtehta vseh teh degradacij.
 • Močni negativni vplivi VE Dolenja vas na krajane in krajino so bili v medijih dovolj prepoznavno večkrat obravnavani, zato je postavljanje novih vetrnih elektrarn nesprejemljivo in VE Ojstrica prav tako, saj ignorira že pridobljene izkušnje, ko omenjeni hrup škoduje zdravju in kvaliteti bivanja dela prebivalstva. Imamo primere v tujini, ko so se prebivalci prisiljeni odseliti. Bomo zdaj priča selitvam še pri nas. Zato  AAG uporablja  previdnostno načelo in odklanja VE Ojstrica, dokler je še čas. Po toči zvoniti je prepozno, so vedeli že v srednjem veku. Življenjska doba VE je od 20 – 25 let. Že po dosti krajšem času pridejo do izraza vse škodljivosti hrupa VE.
 • Obtožujemo Ministrstvo za infrastrukturo in Direktorat za energijo, da zavestno eksperimentira s krajani in krši 72.člen Ustave RS, ko vsiljuje VE, češ, pa naj se post festum pritožijo, pri tem pa pravnih osnov država noče sprejeti, so v brezpravnem položaju.
 • V NEPN 2020 piše na strani 227, da: za vetrne elektrarne nad 3 MW  mora do sprejetja novih zakonskih določil investitor izkazati, da vplivi na zdravje in počutje ljudi ne bodo bistveni.

Tega izkaza v gradivu NI, še posebej, ker smo obrazložili za kakšne vplive gre, zato je gradivo neprimerno za nadaljnjo razpravo, saj je zdravje pomembnejše od nekvalitetne elektrike.

 • AAG zahteva, da se investitor, ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za infrastrukturo opredelijo do ekspertnega mnenja  gospe Sarah  Elisabeth Laurie in tam navedeno literaturo in do dokazov, ki jih  je podala za načrtovano industrijsko cono 41 vetrnih turbin imenovano Stony Gap Wind Farm, Avstralija (turbine Vestas, 3 MW nazivne moči vsaka, na 80 m stolpih) v zadevi hrup vetrnih elektrarn in nujna oddaljenost – v tem primeru 10 km, zaradi škodovanja zdravju prebivalcev.

Povezava: https://docs.wind-watch.org/Stony-Gap-Expert-Opinion-Laurie.pdf  

Gradivo, ki vsebuje vrsto zadevnih strokovnih prispevkov, ki so uporabni tudi za VE Ojstrica, dajemo kot dokaz, izgradnja VE zdravju močno škodljiva.

 • Posebej opozarjamo, da bi PVE Ojstrica  povzročila tudi padec vrednosti zgradb, kjer se zadržujejo ljudje (stanovanja, turistična naselja, ipd.) in nasploh vrednost celotnih nepremičnin (posesti).
 • Zahtevamo, da se investitor, ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za infrastrukturo opredelijo do dokaznega materiala, ki ga prilagamo v obliki povezave na znanstveno predavanje dr. Pereire in gradivo o vplivu hrupa VE  na ljudi in živali: INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE – Ljubljana 2018
 • V dokazni material prilagamo še pregleden znanstveni recenziran članek predavateljice iz zgornje povezave, prof. dr. Mariana Alves-Pereira, ki že več kot 30 let s kolegi raziskuje posledice omenjenega hrupa, na povezavi:

 http://www.na-paw.org/VAD-2007-Prog-Biophys-Mol-Biol.pdf    (2007) in tudi za ta članek zahtevamo, da se do njega opredelite. Dokazuje bolezenske spremembe organizma zaradi infra in nizkofrekvenčnega hrupa in utemeljuje vibroakustično bolezen (VAD) kot posledico hrupa VE. Namreč, če na znanstveni članek nimate strokovnih pripomb, potem ga pač upoštevajte pri DPN PVE Ojstrica.

 • Kot nadaljnji dokaz, da bi PVE Ojstrica  ogrožala zdravje v času življenjske dobe VE in kot večletno posledico tudi življenja prebivalcev, navajamo še znanstveno-strokovni članek Aleca N. Salta, profesorja otolaringologije na Washington univerzi, na povezavi:

https://docs.wind-watch.org/How-Does-Wind-Turbine-Noise-Affect-People.pdf   (2014)

zahtevamo, da se tudi do tega članka opredelite: investitor, ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za infrastrukturo.

 • Da naštejemo samo nekaj za organizem lahko usodnih sprememb zaradi omenjenega hrupa, ki izhajajo iz zgornjih znanstvenih ugotovitev: zadebelitev sten ožilja, zadebelitev povrhnjice srca, zlepljenje dlačic notranjega ušesa, itd., itd., kar lahko privede do kapi, itd. (našteto v dokaznem materialu).
 • Tudi s tem strokovnim in znanstvenim materialom AAG utemeljuje zahtevo za takojšnjo prekinitev postopka sprejemanja DPN.
 • Z ozirom na to, da velja biološka raznovrstnost tudi pri ljudeh, so pomembne znanstvene empirične študije posameznih primerov (Case Studies). Pionirsko delo na tem področju je opravila zdravnica dr. Nina Pierpont, ki je posamezne primere z opisi tudi objavila in sicer za zdravstvene strokovnjake in za širšo javnost v knjigi: Wind Turbine Syndrome (2009). Tudi to strokovno literaturo navajamo v dokaz, da VE zelo škodujejo zdravju.
 • AAG opozarja in ugotavlja, da gradivo NE dokazuje, da zaradi delovanja PVE Ojstrica ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev! Ni predložil nobenega dokaza in nobenih zagotovil ! Projekt ne vsebuje nobenih odgovornosti vpletenih oseb oziroma organov, tako ministrstva za infrastrukturo, MOP in investitorja.
 • Treba je poudariti, da se ocene najmanjše razdalje do stanovanj na osnovi hrupa VE, kar razberemo iz študij primerov (Case Studies) gibljejo preko 3 km, tudi do 5 in 10 km, kar je odvisno, če je VE nameščena v hribovju, kar je tudi pri VE Ojstrica primer, še posebej, če je več vetrnih turbin. PVE Ojstrica nima mesta v tem predlaganem okolju zaradi prebivalcev pa tudi narave v celoti. Take degradacije hribovite narave v Sloveniji še nismo doživeli, kot bi sledilo iz realizacije teh načrtov.
 • PROBLEMATIKA DIVJEGA PETELINA:

Lokacije vetrnic, ki so bile odobrene v ornitološkem poročilu Jančar in Mihelič (2016), (VA1, V3 in V4), ki ga je naročil sam projektant, niso enake lokacijam vetrnic, za katere trdi Okoljsko poročilo da so primerne (VA-1, VA-2, VA-3). Zahtevamo novo ornitološko študijo.

 • Nova študija je nujna tudi zaradi novega velikega posega, ki NI bil predviden v času izdelovanja ornitološke študije, to je cesta za velike in težke tovore iz avstrijske strani, z dodatnim krčenjem gozda in drugimi zemeljskimi deli ter ropotom. Načrtovano je, da cesta ostane kot stalen poseg v zavarovano območje.
 • Od lokacij iz ornitološka poročila izstopa predvsem VA-3, ki je popolnoma nova lokacija in se nahaja v neposredni bližini lokacije V2 iz ornitološkega poročila za katero sta strokovnjaka podala mnenje (Stran 20.), da bi prekomerno prizadela populacijo divjega petelina. Za lokacijo VA-3 sam izvajalec na strani 92. Okoljskega poročila priznava, da se nahaja v neposredni bližini (oz. manj kot 500m) območja zabeležene aktivnosti divjega petelina na Košenjaku, po Jančar in Mihelič (2016).
 • Dodatno je tudi vprašljiva lokacija VA-2, ki jo je projektant v primerjavi z odobreno lokacijo (V3) postavil rahlo bolj severno in po analizi slike sodeč tudi na območju znotraj 500m radija od zabeležene aktivnosti divjega petelina.
 • Lokacija VA-3, ki je opredeljena v okoljskem poročilu da se nahaja na razdalji manjši od 500m od območja zabeležene aktivnosti divjega petelina, po strokovnem mnenju ornitološkega poročila »predstavljala resno grožnjo poslabšanju ohranitvenega stanja vrste na območju« in je bila tudi pogoj za izključitev 9 od 12 prvotno načrtovanih vetrnic v letu 2016, VA2 do VA8 in V1 do V2. Vendar projektant vprašljive ornitološke strokovnosti v okoljskem poročilu na strani 92 trdi, da ne bo bistveno vplivala na številčnost divjega petelina na območju Košenjaka, priznava pa, da je po novih študijah predviden negativen vpliv na divjega petelina še bolj izrazit kot sta to predvidevala Jančar in Mihelič (2016), in sicer 650m (Coppes et al. 2020) in 865 metrov (Taubmann et al. 2021).
 • Ker je projektant v okoljskem poročilu in javnih razgrnitvah turbini VA-2 in VA-3 zavestno umeščal v območje, ki je po strokovnem mnenju avtorjevJančar in Mihelič (2016b) neprimerno za izgradnjo vetrnih elektrarn »na razdalji manjši od 500 m (glej rdeči krog na sliki) od območja zabeleženih aktivnosti divjega petelina in bi predstavljala resno grožnjo poslabšanju ohranitvenega stanja vrste na območju«, ampak je hkrati v okoljskem poročilu upošteval priporočilo »da bi postavitev vetrne elektrarne na razdalji manjši kot 1000 m (glej rumeni krog na sliki) od rastišča divjega petelina predstavljala resno grožnjo poslabšanju ohranitvenega stanja vrste na območju«, ki po mnenju strokovnjakov nosi enako uničujoč vpliv.  Tukaj gre za zelo selektivno navajanje priporočil strokovnjakov in za utemeljeni sum zavajanja javnosti in prirejanja javnih listin. Na račun omenjenega je tudi pod vprašajem osnutek DPN PVE Ojstrica, ki je bil sprejet pod zavajajočimi dejstvi.
 • Pripombe na podane ocene v Okoljskem poročilu:

Pri ocenah vpliva na okolje v poglavju Narava, je bila opažena izrazita neusklajenost med podanimi ocenami in izjavami strokovnjakov v študiji Jančar in Mihelič (2016). Na strani 95. Okoljskega poročila, je izvajalec v Preglednici 8. podal ocene vplivov načrtovanega posega.  Za vpliv vetrnice VA-3 so podane ocene B (nebistven vpliv) in C (nebistven vpliv, z izvedbo omilitvenih ukrepov).

Ponovno citiramo strokovna avtorja Jančar in Mihelič (2016), stran 19.:

»ocenjujemo, da bi postavitev vetrne elektrarne na razdalji manjši od 500 m od območja zabeleženih aktivnosti divjega petelina predstavljala resno grožnjo poslabšanju ohranitvenega stanja vrste na območju;«

 • Ob dejstvu, da se tako vetrnici VA-2 in VA-3 nahajata znotraj 500m območja zabeležene aktivnosti divjega petelina po strokovni študiji Jančar in Mihelič (2016). Se ponovno sprašujemo ali gre tukaj za zavestno zavajanje javnosti in javnih ustanov na račun popolnega neupoštevanja strokovnega mnenja.
 • Po metodologiji, ki si jo pripisuje samo Okoljsko poročilo, je ob upoštevanju mnenja strokovnjakov potrebna ocena D, morda celo E.

D – bistven vpliv: Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst, katerih populacije se zaradi plana zmanjšajo, fragmentacija oz. zmanjšanje površin redkih, ogroženih in prednostnih habitatov, prekinitev migracijskih poti. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso možni.

Ali celo E- uničujoč vpliv.

 • Opozarjamo še na status parcel, na katerih naj bi se VE gradile. Po naših informacijah so določene parcele v zasebni lastnini in naj bi lastnik prejemal najemnino. Za škodljive vplive, ki sežejo izven meja njegovih parcel odgovarja lastnik parcel, ki se verjetno tega ne zaveda. Zahtevamo, da se to vprašanje razčisti, kdo je odgovoren za škodljive vplive VE na zdravje ljudi, na domače živali in na naravo.
 • Zahtevamo tudi, da se načrt VE Ojstrica ne izvede tudi zaradi zaščite vodnih virov. Ne samo za mesto Dravograd, obstajajo tudi vodni viri pitne vode za posamezne kmetije in bivališča. Ocene v Okoljskem poročilu, češ, da bi vseeno izvedli zemeljska dela, niso realne, pridobiti moramo neodvisno oceno, kar pa presega čas javne razprave. Zato zahtevamo, da dobimo možnost pridobitve neodvisne strokovne ocene tudi po tem roku.
 • Nadalje je načrt treh VE nesprejemljiv, saj so stanovanjski objekti že na razdalji 500 m in manj.
 • V gradivu ni obdelana problematika odpadkov po zaključeni življenjski dobi VE, kot tudi ne izkop betonskih temeljev in restavracija narave.
 • Dovolj je že dejstvo, da je Košenjak vrednota in tu nima industrijska cona VE kaj iskati. Imamo tudi EPO območje in Naturo 2000.  PVE Ojstrica bi ogrožala prebivalce z vrsto oškodovanj. Sicer je bilo veliko nasprotovanj izpostavljenih tudi na javni razpravi v Dravogradu. Že iz protestov je jasno, da načrt VE ni sprejemljiv in v tem AAG podpira prebivalce, ki bi jim grozila:

– slabša kakovost življenja (hrup)

– znižanje vrednosti nepremičnin

– ogrožanje lastnih vodnih virov

– zaradi poseka gozda v namen vetrnice bi bil gozd izpostavljen neugodnim razmeram (možnost vetroloma) 

– škodljiv vpliv na habitatne tipe, rastline in živali

– v primeru morebitnega požara ali kakršne koli tehnične okvare pri postavitvi ali ob samem obratovanju je dolga intervencijska pot (kljub temu da so jih na načrtu predstavili kot kratke), ogrožen bi bil gozd in ljudje.

 • Gradivo za PVE Ojstrica omenja Strategijo prostorskega razvoja, pri čemer izpušča glavno strategijo, ki je v naslednjem:

      I IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

 • Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. Regionalne posebnosti so osnova za doseganje lokalne, regionalne in mednarodne prepoznavnosti.

Pobuda z načrtovanjem PVE Ojstrica grobo krši to izhodišče in cilj  prostorskega razvoja Slovenije, saj bi  v primeru uresničitve močno degradiral naravno kakovost in krajinsko pestrost. Vetrna elektrarna je škodljiv industrijski tujek v tem prostoru.

 • Prostorska strategija upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja.

Pobudakrši to izhodišče, saj ruši tako ohranjanje narave, kot prostorsko identiteto pa tudi poslabšuje kvaliteto bivalnega okolja,  kot temeljne razvojne zahteve.

 • Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je del evropskih prostorsko-razvojnih procesov. Slovenija sprejema in upošteva usmeritve širše družbene skupnosti za vzdržni prostorski razvoj.

Pobuda krši načelo vzdržnega prostorskega razvoja z namero po postavitvi

vetrne elektrarne v neurbaniziran, nedegradiran prostor narave in kulturne  

krajine, z namero, da ga degradira. Obenem DPN postavlja osebni, ozek interes  investitorja pred javnega, kar je nesprejemljivo in škoduje tudi prihodnjim generacijam. Tudi zato je potrebno DPN umakniti iz postopka.

 • V  gradivu je tudi termin ” najmanjše možne vplive na okolje”. Pri VE in še posebej pri PVE so namreč tudi najmanjši možni vplivi izjemno zdravju škodljivi, saj jih ne more nihče odpraviti, ker so lastnost tehnike. Nobena modernizacija VE doslej tega ni uspela odpraviti. In gradivo tudi ne daje nobenega dokaza za to, medtem, ko naše utemeljitve vsebujejo dokaze za naše trditve. Obenem pomeni umeščanje PVE v naravo dobesedno njeno hudo degradacijo, kar je v nasprotju s trajnostnim razvojem Slovenije.
 • V gradivu ni nobenih alternativ VE oziroma PVE, saj se da odstotke dosegati na druge načine, ne ravno z VE, še posebej tako, da se količino domnevno proizvedene elektrike  privarčuje, kar je bistveno ceneje od nove investicije. VE ne potrebujemo. Gradnja VE v hribih krši zakonodajo, ki postavlja vzdržen razvoj na prvo mesto. Z njimi ne moremo nadomestiti nobene premogove, plinske ali jedrske elektrarne. Ni treba, da zablodo Nemčije v tej smeri izvajamo še pri nas. Strokovnih kritičnih študij nemškega Energiewende je več, na primer: http://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/01/Vahrenholt-Energiewende.pdf 
 • Zahtevamo tudi, da investitor, ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z ARSO in ministrstvo za infrastrukturo odgovorijo na vprašanje kateri CO2 bi PVE Ojstrica zmanjšale. Konkretno ! Znano je, da se poraba in proizvodnja večinoma usklajujeta s hidroelektrarnami (bistveno cenejša elektrika), ne pa, da bi TEŠ6 nihal gor in dol zaradi VE (bistveno dražja elektrika).
 • Tudi požari na vetrnih elektrarnah niso redki. Posledice so gozdni požari. Investitor ne zagotavlja, da jih pri VE Ojstrica ne bo. Primere najdemo na spletu, ali kot vest:

https://renews.biz/48524/enercon-investigates-nacelle-blaze/    15.10.2018   ali fotografije oziroma video posnetke.  

 • Investitor, ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z ARSO in ministrstvo za infrastrukturo so  konkretni ljudje in bodo morali odgovarjali za tako degradacijo čudovitega območja Slovenije in škodovanje  tamkajšnjim prebivalcem in vsem državljanom. Naj se vprašajo s kakšno moralo uničujejo Slovenijo za današnjo generacijo in za naše naslednike s takimi zgrešenimi načrti.

ZA ZAČETEK DRUGAČNEGA RAZMIŠLJANJA

 • “Alternativna proizvodnja energije je nesmiselna, če uniči točno tisto, kar z njo pravzaprav želite ohraniti!” Reinhold Messner, alpinist
 • ”Ne uničujmo narave, da bi reševali okolje”, sporočajo iz Norveške ob načrtih za VE.
 • Zdravje in dobro počutje ljudi je človekova pravica in ekonomska korist za državo in prebivalce, kar bomo skupaj branili.

Povezava: DPN PVE Ojstrica objavljen na povezavi .

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: