c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prejeli smo: Nauki iz gradnje kanala C0


Sklic izredne seje Mestnega sveta MOL s strani dvanajstih mestnih svetnikov, potem ko ga je župan Zoran Janković obstruiral, je smiseln le v kontekstu koalicijskega sporazuma med LZJ in Gibanjem Svoboda, ki vključuje tudi absolutno rizičen povezovalnik med čistilno napravo na Brodu in Ježicami (v nadaljevanju kanal C0), ki ga MS nikoli ni sprejel z odlokom, za razliko od zbiralnika C0 od Ježic navzdol, sprejetega z OPPN leta 2008. In v kontekstu prenosa pristojnosti na tri nova ministrstva: policentrično naravnano Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, kamor sodi tudi evropska kohezijska politika; razvojno naravnano Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kamor sodi kanalizacija kot javna služba, in varstveno naravnano Ministrstvo za naravne vire in prostor, kamor sodi javna služba urejanja voda in načrtovanje prostora kot redke dobrine. Konflikt med sistemi obremenjevanja in varstva, ki smo ga leta 1993 regulirali z uvedbo presoje vplivov na okolje, je z novo vlado postal medministrsko transparenten.

Investicija se za kanal C0 čez vodonosnik Ljubljanskega polja vodi brez upoštevanja njene gospodarske, družbene in ekološke funkcije, kakor smo zapisali v ustavo leta 1991, ogroža se pravica do pitne vode, kakor si jo je vanjo leta 2016 zapisala nova generacija. Očitno je tudi javni kapital nevaren okolju, odklon od svoje družbene funkcije pa uresničuje s policijsko prisilo. Vesnina javna razprava »Okoljska demokracija, kanal CO« je pokazala le na posledice izostalosti demokracije v odločitvah Jankovićeve »družine«, in manjka pravne varnosti pred odločitvami v servilnosti izurjenih okoljskih ministrov zadnjih štirih vlad. Ob sklicu na zdravo pamet o nedopustnosti kanala C0 ni bilo slišati sklica na njegovo nepotrebnost. V medije se je vendarle prebila SKIAH-ova deklaracija o zaščiti virov pitne vode iz leta 2016. Po besedah aktivista Aleša Mrzela pa je z diletantskim vodenjem projekta župan stroki in politikom odprl časovno okno v zadnjem trenutku storiti nekaj, da kanal ne bo za vekomaj ogrožal pitno vodo za celotno Ljubljano za vse naslednje generacije.

Na Brodu je bila leta 1954 zgrajena prva slovenska čistilna naprava za industrijsko razvit SZ del Občine Šiška od Medvod do Stegen. Pod ingerenco Mesta Ljubljane je prišla z GUP-om iz leta 1966, tako zvani Ljubljana in Slovenija 2000 iz 80-ih jo ohranjata z obvezo naprave za čiščenje industrijskih odplak v Goričanah, ki do leta 1990 ni bila učinkovito izpolnjena. Nova oblast je zatekla ČN Brod razžrto, poizkus prečrpavanja v kanal na Celovški se ni posrečil, smrdela je cela Šiška. Odplake so spuščali tudi v Soro in po incidentu na SP v slalomu na divjih vodah v Tacnu junija 1991 smo z vodnim inšpektoratom ukinili dejavnost obrata celuloze, da so se Medvode lahko prevezale na Celovško. Danes Papirnica Goričane deluje v visoko specializiranem segmentu izredno kakovostnih papirjev. Od takrat je edina determinanta razmišljanj v internih komunalnih krogih in pri predlagateljih raznih propadlih alternativ, da je desno brežni povezovalni kanal cenejši od nadgradnje ČN Brod.

Opustitev ČN Brod in izgradnja kanala CO z direktnim iztekom po Nemški cesti se prvič pojavita v Prostorski zasnovi leta 2002, v leta 2010 sprejetem OPN MOL pa kot odločitev »v proučevanju«, kanal C0 s cik/cak iztekom po poljskih poteh v lasti MOL. S pogodbo v juliju 2011 vključijo trije župani prispevno območje Vodic v projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL«. Od takrat se projekt vodi izključno  znotraj Holdinga Ljubljana, vseskozi s presedani gotovih dejstev. Primarni kanal do meje z Vodicami ter načrtovani status kanala C0 sta se naknadno opredelila šele z OPN MOL leta 2022. K obstoječi ČN Brod je dopustna gradnja samo objektov kanalizacije, do izgradnje kanala C0 pa tudi objekta 22232 Čistilne naprave. Lanska odločitev z med vrsticami dopuščajočo opustitev kanala C0, za prostrano enoto urejanja prostora ŠE-259, kjer je zadrževalnik že zgrajen, zagotavlja vse osnove za nadgradnjo obstoječe ČN Brod in s tem za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v občinah Medvode in Vodice.

Druge alternative so brezpredmetne, pa tudi neuresničljive. Disperzija izgradnje manjših samostojnih čistilnih naprav še tudi v Medvodah in Vodicah nima prostorskih možnosti, tehnološko pa je rizična. Medijski naslov Trasa naj poteka ob Celovški najbrž ne pomeni alternativne rešitve izvedbe kanala C0 ob Celovški. Pomeni pa nesmisel, da bi medvoške, stanežiške, šentviške in vodiške odplake v bodoče dodatno in trajno bremenile obstoječi kanal na cca 20 kilometrov dolgi trasi skozi Šentvid, Dravlje, Šiško, Bežigrad, Center, Fužine in Polje do Zaloga, ob večjih deževjih z efekti vezne posode in razbremenilniki pa poplavljale obvoznico, podvoze, kleti.

Naslovnika realne zahteve po opustitvi izgradnje kanala C0 in dogradnji ČN Brod sta z vidika demokratičnega odločanja in nadzora nasedlega projekta MS in NO MOL, pri čemer se bo treba zanašati na prosvetljenost in odgovornost svetnikov in nadzornikov mestne koalicije. Naslovniki iste zahteve pa so pristojna ministrstva, vsako na svojem upravnem področju tudi z obveznostjo upravnega nadzora za nazaj: MOPE za utemeljenost dogradnje ČN Brod in izostalost presoje vplivov na okolje za ves čas in vso traso od Vodic do Črnuč; MNVP za nujnost opustitve kanala C0, ustavitev gradnje zaradi izostalosti več kot 20 % zadevnih pravic in analizo vseh gradbenih in upravnih dovoljen, izdanih kos po kos za funkcionalno, tehnološko in tehnično ne zaokrožene posege;  MKRR z zahtevo za notranjo prerazporeditev kohezijskih sredstev iz evropskega proračuna, pri čemer bi moral biti mestni svetnik Marko Koprivc, istočasno državni sekretar, ministru prej v pomoč kot ne.

Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor v prvih treh Vladah RS

Povezave:

Kanal C0: ministrstvo bo odločilo do konca marca, gradnja se nadaljuje?!?

V Ljubljani na gradbišču kanala C0 zopet posredovala policija!

Upravno sodišče je po dveh letih razodilo v primeru C0 kanala

EKO PATRULJA AAG PREGLEDALA USTREZNOST MATELIALOV ZA C0 KANAL

UO AAG IZBRAL ZMAGOVALCA ČRNE LISTE ZA LETO 2022

Poziv AGG Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k izvedbi preverjanja operacije na kraju samem v zvezi z kanalom C0

Policija zopet s silo nad lastnike zemljišč na območju C0!

Kanal C0 ali s policijo nad lastnike, 3.

V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala C0 na policijo

“Zdrav razum pove, da fekalij ne boš peljal čez pitno vodo”

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: