c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Slovenija je prejela kar tri opomine zaradi neprenosa evropskih direktiv v državno zakonodajo. Med njimi je tudi Direktiva o pitni vodi.


Slovenija je pred kratkim prejela tri opomine zaradi neprenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Med njimi je tudi Direktiva o pitni vodi, ki med drugim vključuje posodobljene varnostne standarde in uvaja metodologijo za upravljanje tveganj na področju kakovosti v celotni verigi zagotavljanja vode. Poleg tega ta direktiva ureja tudi področje uhajanja vode in vsebuje določbe za izboljšanje dostopa do pitne vode za vse.

Rok za implementacijo Direktive o pitni vodi v nacionalno zakonodajo se je iztekel 12. januarja2023. 

Kratek pregled direktive

Visoka kakovost, varna in zadostna pitna voda je bistvenega pomena za javno zdravje in dobro počutje. Poleg porabe ga uporabljamo tudi za številne druge namene, kot so pranje, čiščenje, higiena ali zalivanje naših rastlin. 

Večina ljudi, ki živijo v EU, že ima zelo dober dostop do visokokakovostne pitne vode, deloma zahvaljujoč več kot 30-letni politiki EU o kakovosti pitne vode. Ta politika zagotavlja varno porabo vode, namenjene za prehrano ljudi, kar vodi do visoke ravni varovanja zdravja.

Cilji

Glavni stebri politike EU za pitno vodo so:

 • varovanje zdravja ljudi z zagotavljanjem kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
 • zagotoviti, da se kakovost pitne vode nadzoruje s standardi, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih dokazih;
 • zagotavljanje učinkovitega in uspešnega spremljanja, ocenjevanja in uveljavljanja kakovosti pitne vode
 • zagotavljanje ustreznih, pravočasnih in ustreznih informacij Evropejcem;
 • ter izboljšanje dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi

Zakon

Prenovljena direktiva o pitni vodi je glavna zakonodaja EU o pitni vodi. Nanaša se na dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi, in njeno kakovost za varovanje zdravja ljudi.

EU je decembra 2020 sprejela prenovljeno direktivo o pitni vodi, direktiva pa je začela veljati januarja 2021. Države članice morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo in jo uskladiti z njenimi določbami do 12. januarja 2023. Prenovljena direktiva o pitni vodi bo dodatno varovala zdravje ljudi zaradi posodobljenih standardov kakovosti vode, obravnavala problematična onesnaževala, kot so endokrini motilci in mikroplastika, ter privedla do še čistejše vode iz pipe za vse.

Direktiva se uporablja za

 • vse vode, bodisi v prvotnem stanju bodisi po obdelavi, namenjene pitju, kuhanju, pripravi hrane ali v druge domače namene v javnih in zasebnih prostorih, ne glede na izvor in ne glede na to, ali se dobavljajo iz distribucijskega omrežja, dobavljajo iz cisterne ali dajo v steklenice ali posode, vključno z izvirskimi vodami;vse vode, ki se uporabljajo v kateri koli živilski dejavnosti za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi.

Glavne značilnosti revidirane direktive so:

 • okrepljeni standardi kakovosti vode v skladu ali v nekaterih primerih celo strožji od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)
 • boj proti nastajajočim onesnaževalom, kot so endokrini motilci in PFA, pa tudi mikroplastika
 • preventivni pristop, ki daje prednost ukrepom za zmanjšanje onesnaževanja pri viru z uvedbo pristopa, ki temelji na tveganju
 • ukrepi za zagotovitev boljšega dostopa do vode, zlasti za ranljive in marginalizirane skupine
 • ukrepi za spodbujanje vode iz pipe, tudi na javnih mestih in v restavracijah, za zmanjšanje porabe plastenk (plastičnih)
 • uskladitev standardov kakovosti za materiale in proizvode, ki so v stiku z vodo
 • ukrepi za zmanjšanje uhajanja vode in povečanje preglednosti sektorja

Seznam za spremljanje pitne vode

19. januarja 2022 je bil sprejet prvi nadzorni seznam. To pomeni, da bo treba pitno vodo po vsej EU natančneje spremljati glede morebitne prisotnosti dveh endokrinih motilcev (beta-estradiola in nonilfenola) v celotni verigi oskrbe z vodo. Spojine, ki povzročajo endokrine motnje, so mešana skupina kemikalij različnih struktur, ki lahko vplivajo na fiziološke in biokemične procese v človeškem telesu.

Poročanje

Države članice morajo določiti podatkovne nize za

 • kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, in njihovo letno posodabljanje
 • informacije v zvezi z oceno tveganja in obvladovanjem tveganja prispevnih območij za odvzemne točke ter oceno tveganja sistemov za distribucijo gospodinjstev in njihovo posodabljanje vsakih šest let
 • informacije o ukrepih, sprejetih za izboljšanje dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, in spodbujanje njene uporabe ter njihovo posodabljanje vsakih šest let

Države članice morajo zagotoviti, da imajo Komisija, EEA in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni dostop do teh podatkovnih nizov. Agencija EEA redno ali na zahtevo Komisije objavi in posodablja pregled na ravni Unije na podlagi podatkov, ki jih zbirajo države članice.

Odstopanja

V utemeljenih okoliščinah lahko države članice določijo odstopanja, kar pomeni, da bodo določile manj strogo vrednost od vrednosti parametra, določene v delu B Priloge I prenovljene direktive o pitni vodi, do najvišje vrednosti, ki jo določijo. Takšna odstopanja ne bi smela predstavljati potencialne nevarnosti za zdravje ljudi in oskrbe z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, na zadevnem območju ni mogoče ohranjati na noben drug razumen način.

Študije in publikacije

V AAG menimo, da je ignorantski odnos ministerstva, ki bi moralo implementirati to direktivo v našo zakonodajo neodgovorno dejanje, kot so vsa druga dejanja tega ministrstva v zvezi z vodnimi viri in pitno vodo v Sloveniji.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: