c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Inšpektorat pozval k boljšemu čiščenju površin ob gradbišču drugega tira


STA

Okoljski inšpektorat je po opravljenem nadzoru zaradi obvestil o domnevnem onesnaženju vodotokov pod gradbiščem drugega tira opozoril družbo 2TDK, da mora zagotoviti dodatno čiščenje površin, s katerih lahko padavine spirajo prah v okolje. Onesnaženja Rižane ali Osapske reke sicer med ogledi nista ugotovila niti inšpektor niti VGP Drava Ptuj.

Foto ekopatrulja AAG: Reka Rižana februar 2023

KOPER > Na kalno vodo v potokih pod gradbiščem železniškega predora T8 je v zadnjem letu večkrat opozorila organizacija Alpe Adria Green, ki je ob tem opozarjala tudi na domnevno neodzivnost pristojnih državnih služb.

“Ni bilo opaziti vidnega onesnaženja”

Inšpektor inšpektorata za okolje in energijo je v začetku marca opravil nadzor vode v melioracijskih kanalih pod deloviščem železniškega predora T8 na trasi drugega tira Koper-Divača. Ogledal si je vodo ob izlivu pretoka Sekolovec v Mlinščico, v prepustu pod železniško progo, v potoku ob cesti, ki vodi do vhoda v predor, in v meteornih kanalih ob lokalni cesti v Bertoke, so pojasnili na inšpektoratu.

“V kanalih kljub minimalni količini vode ni bilo opaziti vidnega onesnaženja. Nekoliko motna je bila voda v prepustu pod železniško progo in izpustu iz čistilne naprave na gradbišču, domnevno kot ostanek preteklih dogodkov, saj se zaradi majhnih pretokov posamezna zajetja najverjetneje niso še uspela očistiti,” so zapisali.

Osapska reka februar 2023

Treba je zagotoviti še dodatno čiščenje robov utrjenih in ostalih površin

Nadzirajo tudi druga gradbišča. Doslej so ugotovili, da se laporni prah, ki nastaja zaradi kopanja predora, ob padavinah in večjih vdorih vode izpira v okolico. Zato so na inšpektoratu izdali opozorilo, da je treba kljub rednemu čiščenju dovoznih cest in preostalih utrjenih površin “zagotoviti še dodatno čiščenje robov utrjenih in ostalih površin, s katerih se lahko ob padavinah in vdorih zalednih vod prah spira v okolje”.

Ugotovitveni postopek še ni zaključen. Če inšpekcijska zavezanka, projektna družba 2TDK, oziroma izvajalec del ne bosta izvršila odrejenega, bo inšpektor za okolje ukrepal v skladu z zakonom in pooblastili, so napovedali.

Konec februarja, po opozorilu regijskega centra za obveščanje, si je območje ogledal tudi predstavnik podjetja VGP Drava Ptuj, ki mora v skladu s koncesijo skrbeti za preprečevanje onesnaženja voda, so pojasnili na Direkciji RS za vode.

Ugotovil je, da je v obcestnih melioracijskih jarkih, ki sicer niso v lasti in upravljanju direkcije, voda rahlo motna zaradi finih delcev. Opazil je tudi, da so bili jarki ponekod že očiščeni usedlin. Do onesnaženja reke Rižane in Osapske reke pri tem ni prišlo, je ocenil.

Glede na ugotovljeno stanje koncesionarju VGP Drava Ptuj ni bilo treba izvajati posebnih ukrepov, so pojasnili na direkciji.

Tako na inšpektoratu kot na direkciji poudarjajo, da niso pristojni za nujne ukrepe ob morebitnem onesnaženju, ampak je treba ob takšnem dogodku poklicati 112, da lahko civilna zaščita ukrepa v skladu z načrti.

Pripis AAG: URADNEGA ODGOVORA INŠPEKTORATA V AAG, ČEPRAV SMO GA ZAHTEVALI, NISMO PREJELI. MENIMO DA TA ODGOVOR INŠPEKTORATA SODI V RUBRIKO “PRVO APRILSKE NOVICE”!!!

Povezave:

Na Osapski reki se je pojavila pena – primorski dnevnik 24. feb. 2023

EKO PATRULJA AAG ODKRILA ONESNAŽEVANJE REKE RIŽANE

EKO PATRULJA AAG ODKRILA ONESNAŽEVANJE HUDOURNIKA PODRAVJA

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: