c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG – CI Griža podala predlog za ukinitev koncesije ter dokončno sanacijokamnoloma Griža pri Rižani 


Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP), Sektor za rudarstvo, je v teku obravnava vloge za podaljšanje koncesijske pogodbe za izkoriščanje apnenca v kamnolomu Griža pri Rižani. Vlagatelj je podjetje VOC Ekologija d.o.o., ki je koncesijo pridobilo 14. 4. 2021, s pogodbo št. 0141-7/2020-16 (pogodba o prenosu). Koncesijska pogodba je bila podaljšana z
aneksom, Dodatek št. 1, dne 11. 01. 2022 in veljavnostjo do 21. 7. 2023.
Ker obstaja močan javni interes in vrsta zakonsko utemeljenih razlogov za dokončno zaprtje kamnoloma, je zato AAG – CI kamnolom Griža pri Rižani v ponedeljek 08.05.2023 podala pobudo, da pristojno ministrstvo MNVP ne podaljša koncesijske pogodbe, ampak s podjetjem sklene samo pogodbo za dokončno sanacijo, ki bo usklajena z bodočo kmetijsko, rekreacijsko in turistično rabo območja – kot jo zahtevajo krajani vasi Kubed, Kortine, Žgani in Predloka, krajevni skupnosti Gračišče in Črni Kal ter občanke in občani v CI kamnolom Griža pri Rižani – in je predvidena v javno obravnavanem dopolnjenem osnutku OPN Mestne občine Koper.
Od obeh ministrstev pričakujemo temeljito in odgovorno obravnavo vseh, v nadaljevanju predstavljenih dejstev. Od organov lokalne samouprave pa aktivno podporo.

Podporo pobudi CI Griža lahko podaste tudi posamezniki preko povezave:

https://sites.google.com/view/vrt-istre/pobuda-2023, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Celotno pobudo si lahko preberete na povezavi:

POBUDA

Fotogalerija:

1. POSEK in GRADNJA – posegi v Žaneštro – p.š. 3881 – naravno vodno Javno Dobro

2. ODSTRANITEV SEPARACIJE – na parcelah v lasti VOC Ekologija – zaračunano kot “sanacija”

3. CESTA na TUJIH PARCELAH – REKONSTRUKCIJA – širitev, spreminjanje višin, gradnja v Žaneštro 3851 – Javno Dobro

4. protizakonito ODLAGANJE Gr. ODPADKI – FLIŠ s plastič. vlakni (2T) 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: