c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Predsednica lahko zakonito ustavi kanal C0


Župan Ljubljane trdi, da projekta, mišljen je kanal C0, nihče ne more zakonito zaustaviti. Predsednica države pa da zganja populizem (Dnevnik, 16. 5. 2023) z zahtevo o začasni ustavitvi gradnje kanala C0, zaradi bojazni o ogrožanju pitne vode, kar je utemeljila z dokumenti v svojem pismu.

Predsednica lahko zakonito ustavi gradnjo kanala C0. Kanal poteka po vodonosniku, ki ima status kritične infrastrukture. To pomeni, da je treba odpravljati vsa neposredna tveganja za onesnaževanje pitne vode za 300.000 prebivalcev in še 100.000 dnevnih obiskov. Ne pa tveganj povečevati s kanalom C0.

Funkcija predsednice vsebuje tudi skrb za nacionalno varnost, ki vsebuje tudi zdravje in kritično infrastrukturo. Pitna voda kot kritična infrastruktura po zakonu o kritični infrastrukturi in ustrezni evropski direktivi ji daje pravno podlago za zaustavitev gradnje. Obenem je pitna voda zavarovana z ustavo v 70.a členu ter je zato v javnem interesu, medtem ko kanala C0 ni v ustavi.

Nobeno od gradbenih dovoljenj ne zagotavlja, da kanal C0 ne bo puščal. To je ugotovila revizija postopkov in dokumentacije, kar omenja tudi predsednica.

Na to je bil župan pravočasno opozorjen že leta 2016, ko je opozicija dosegla posebno točko dnevnega reda, a je župan in njegovi svetniki diskusijo onemogočil z uveljavitvijo 106. člena poslovnika mestnega sveta (MS). Česa se je bal? Prav tako je opozicija v MS leta 2019 dosegla izredno sejo o kanalu C0. Seja je bila nesklepčna zaradi pobega županovih svetnikov pred odgovornostjo za čisto pitno vodo Ljubljane. Vse to jasno vzbuja upravičen sum, da je s projektom kanala C0 nekaj hudo narobe. Tudi leta 2023 je opozicija dosegla izredno sejo in spet sta županova lista pa še Svoboda zraven pobegnili od strahu pred obravnavo o kanalu C0, ker se zavedajo, da kanal predstavlja vedno večje ogrožanje pitne vode.

Županova izjava, da prevzema odgovornost za zdravje občanov, na sodišču pa tudi sicer ne velja nič, ker je ekonomist. Ne more si prilastiti pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je opozoril, da bi bilo tveganje za onesnaženje pitne vode s časom vedno večje in je proti kanalu. Prav tako je kompetentna hidrogeološka stroka, ki je tudi opozorila na ogrožanje pitne vode. Tudi več deset zdravnikov, ki se spoznajo na zdravje in zastrupitve z onesnaženo vodo, so proti kanalu C0. To so strokovna mnenja, kajti gre za pitno vodo, ne za gradbeno stroko. V Sloveniji smo že imeli zastrupitve, npr. v žalski občini in pa v Cerknem.

Kinete predstavljajo še poslabšanje situacije za kanal v primeru potresa, ker bi sile potresa delovale na večjo površino in pretrgale kanal. Tudi potresno poročilo ne zagotavlja, da ne bo kanal počil. Pa še Žužemberška prelomnica gre preko vodonosnika, kar je dodatno ogrožanje.

Skratka, predsednica ima še kako prav, da zahteva ustavitev gradnje in pretres situacije in izhod iz nje. Projekt je bolan tudi v tem, da vleče fekalije 20 km iz Medvod in 9 km iz Vodic v Ljubljano. Vodice spadajo v domžalsko čistilno napravo, Medvode pa so že načrtovale čiščenje s Kranjem, ki so mu zaradi opustitve morale plačati odškodnino. Podobna filozofija se ponavlja ob načrtovanju ljubljanske sežigalnice. Smeti bi vozili še iz 57 občin v Ljubljano kot v Rcero. Ljubljana postaja smetišče za tretjino Slovenije.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana – strokvni sodelavec AAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: