c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PETICIJA ZA OHRANITEV DREVES V CELJU


OHRANIMO DREVESA V CELJU

PETICIJA  ZA  OHRANITEV  DREVES  V  CELJU

S podpisi izražamo nestrinjanje z urejanjem javnih površin na način, da se po nepotrebnem odstranjujejo drevesa. Mesto potrebuje zelene površine zato zahtevamo, da se nemudoma ustavi vsakršno nadaljnje sekanje. Stara drevesa v mestu so dodana vrednost bivanju. Zavračamo potrošniško logiko pri urejanju javnih površin v Celju. Drevesa niso zgolj blago, ki bi ga bilo moč ‘nadomestiti’ z ‘novimi’ sadikami. Kajti ‘novo’ v tem kontekstu pomeni zanikanje organske in zgodovinske vloge rasti – ne samo dreves, temveč tudi samega mesta Celje. Sekanje dreves pomeni prekiniti določen vidik življenja v mestu in prekiniti z njegovimi zgodovinsko-pričevalnimi kvalitetami, s katerimi se identificiramo celjani. Celje si kot mesto z bogato tradicijo zasluži več!

‘Nadomeščanje’ dreves je neprimerno tudi s funkcionalnega vidika. Vsakdo ve, da drevo za rast potrebuje svoj čas. Primerno veliko drevo v javnem prostoru daje dovolj sence v poletnem času, da se lahko prebivalci na teh površinah zadržujejo in prispevajo k spontanemu mestnemu skupnostnemu življenju – torej življenju mesta ki ni pogojeno zgolj z vidika izpolnjevanja osnovnih pogojev za bivanje.  Poleg te očitne funkcionalne lastnosti, so drevesa zatočišče za ptice in druge člene mestnega ekosistema. Če si stroka in občina prizadevata s prenovo izboljšati kvaliteto mestnih trgov in ulic, naj torej s svojo podporo priznata drevesom ključno vlogo vsaj v naštetih vsebinah.

Ob prenovi javnih površin starega mestnega jedra, zlasti pa ob izvedbi protipoplavnih ukrepih je v Celju padlo veliko preveč dreves. Za njimi ostajajo le še gole tlakovane površine. Ohranimo vsaj tista, ki so še ostala. Nočemo živeti v betonski puščavi!

IMG_1557.jpg- SMALLIMG_1555.jpg- SMALL

UNIČILI SO
– Nekoč zelena, z drevesi obrasla nabrežja Savinje in njenih pritokov se spreminjajo v pusta kamnito betonska korita,
– Stara mogočna drevesa na Trgu celjskih knezov je nadomestil asfalt in neuporabne steklene kupole,
– Tik pred propadom so stoletni kostanji v mestnem parku ob Partizanski ulici,
– Posekane so breze pri Splavarskem mostu pred knjižnico,
– Posekana so drevesa pri tržnici ob Savinovi ulici,
– Posamična drevesa v mestu potihoma izginjajo ali pa jim grozi skorajšnji posek

DOMNEVNO NAMERAVAJO KMALU POSEKATI
– Platane pred Metropolom hočejo zamenjati z novimi, dragimi sadikami, ki  bodo potrebovale desetletja, preden bodo dala enakovredno senco. Nikoli pa ne bodo enakovredna obstoječim platanam v zgodovinski, krajinski in socialno-povezovalni vlogi v mestu.
– Javorje na Glavnem trgu
– Javorje na Prešernovem trgu
– Nekatera drevesa na celjski tržnici ob Linhartovi ulici
– Mnoga druga drevesa, ki jih hočejo nadomestiti z ‘novimi’, neenakovrednimi in deloma neustreznimi sortami

ZAHTEVAMO!
– Zahtevamo ohranitev dreves in takojšnjo ustavitev vseh posekov v mestu Celje!
– Zahtevamo ukinitev negospodarne porabe javnega denarja zaradi nepotrebnega nakupa novih sadik!
– Zahtevamo konec krčenju zasajenih zelenih površin!
– Zahtevamo intenzivnejšo ozelenitev mesta!
– Zahtevamo, da občina NEMUDOMA vključi javnost in strokovnjake v debato o načinu  nadaljnjega urejanja odprtih javnih in zelenih površin v mestu!
– Zahtevamo, da se občina v imenu meščanov zaveže k trajnemu ohranjanju  zelenih površin, kar naj potrdi z ustreznim  sklepom mestnega sveta!

PRIČAKUJEMO

– od MOC se pričakuje, da bo ohranila vsa obstoječa drevesa. V kolikor pa predvideva njihovo odstranitev, naj organizira javno debato s strokovnimi službami MOC, strokovnjaki, ki se na predmet razprave (drevesa) spoznajo in laično javnostjo; na javni debati naj se predstavijo dejstva za in proti, posege pa naj MOC nadaljuje šele po doseženem konsenzu z javnostjo.

SICER…
– Če MOC ne upošteva naših pričakovanj in pade še eno drevo brez argumentirane razprave, bomo podali prijavo na ustrezne institucije, nevladne organizacije, varuhinjo človekovih pravic in ostale strokovne službe s področja varstva narave, gozdov in kulturne dediščine.

V skrajnem primeru pa bomo organizirali protestne shode in zahtevali od MOC, da prisluhne javnemu mnenju na tak način.

PODPIS PETICIJE: http://www.pravapeticija.com/ohranimo_drevesa_v_celju

Za obvestila o poteku akcije in za predloge nam pišite na: ohranimo.drevesa@gmail.com

POSEK OB SAVINI APR 2013-2POSEK OB SAVINI APR 2013 - 3

Peticijo sta pripravila Zavod Urbana Gverila in Iniciativa za ohranitev dreves

POSEK DREVES APR 2013 - 5POSEK DREVES APR 2013 - 4

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: