c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

IZJAVA ZA JAVNOST – PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH URADNO NI NA LISTI PREDNOSTNIH ENERGETSKIH PROJEKTOV V SKUPNEM EVROPSKEM INTERESU (PCI)


aag -mala slika

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH URADNO NI NA LISTI PREDNOSTNIH ENERGETSKIH PROJEKTOV V SKUPNEM EVROPSKEM INTERESU (PCI)

V mednarodni okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green z grenkobo ugotavljamo, da je slovenska diplomacija podlegla pritiskom iz Bruslja in sprejela predlog, da bo na listi s 130 izbranimi projekti, financiranimi s strani EU, tudi projekt kopenskega plinskega terminala v Severnem Jadranu (citat: “Onshore LNG Terminal in the Northern Adriatic”). Bruselj je sicer dodal lepotno in zavajojočo opombo, da bo Italija o lokaciji terminala odločala samo v soglasju s Slovenijo, saj to pomeni, da bo Italija lahko tudi predlagala plinski terminal v Žavljah ali v Tržaškem zalivu. V neuradnih krogih se govori, da bi ga postavili nekje od Timava do Porto Nogara, kar pa ne spremeni dejstva, da bo prizadet eko sistem v Severno Jadranskem morju, ker nameravajo uporabiti zelo zastarelo, zato pa za multinacionalko zelo dobičkonosno tehnologijo, med drugimi tudi uporaba klora v tehnologiji segrevanja plina v Žavljah. Ostal bo tudi vojaški nadzor plutja ladij in s tem omejena plovba na tem območju, kar bo še vedno vplivalo na turistično dejavnost v Sloveniji in onemogočilo dejavnost Luke Koper. Celoten Severni Jadran je ekološko zelo občutljivo območje, zato bi se moralo pri problemih, povezanimi z varovanjem tega okolja, bodisi znotraj držav, bodisi med državami, to tudi upoštevati.

V mesecu avgustu, tega leta smo g.Günther Oettinger-ju poslali pismo v katerem smo navedli, da nas zelo preseneča, kako je lahko »žaveljski plinski terminal« sploh pristal na predlagani listi. Upravičeno še danes sumimo, da je nekdo vložil ogromno kapitala v ta projekt in ga hoče, če ne gre drugače, tudi po politični poti, to je z lobiranjem vplivati na evropske institucije in ga vsiliti v ta prostor, to je kljub že dokazanim poneverbam in kršitvam direktiv EU in nedokončanim sodnim procesom. Navedli smo tudi vsa glavna dejstva, ki so tudi strokovno podkrepljena z mnenji raznih neodvisnih strokovnjakov, o izredni škodljivosti tako za okolje kot ljudi postavitve plinskega terminala v tako plitkem ter ekološko zelo ranljivem in občutljivem območju severnega Jadrana. Vse države EU bi, posebno tiste, ki si delijo Severni Jadran, morale imeti interes, da ga ustrezno zaščitijo in da zaščita ni omejena le na usodo plinskih terminalov, ampak vseh ekonomskih aktivnosti, ki tako ali drugače vplivajo na ekološko obremenitev tega območja ter na kakovost morskih voda. Predlagali smo tudi nadomestno lokacijo za plinski terminal na morju in ne na kopnem( 40 km od Pulja z že zgrajenima plinovodoma v Italijo in Hrvaško), pri kateri bi sodelovale vse tri države (Hrvaška, Slovenija in Italija), saj bi za potrebe teh držav zadostoval en skupen plinski terminal, če že EU zavestno noče izvajati svoje energetske politike »80/20«, zmanjšanja uporabe fosilnih goriv.

Na naše veliko razočaranje od g. Günther Oettinger-ja, do danes nismo dobili niti odgovora. Naloga evropske komisije je, da zagotovi spoštovanje in izvajanje evropskih predpisov ter da nobeden projekt na seznamu, ki ne bi v celoti izpolnjeval zahtev evropske in nacionalne zakonodaje, tudi okoljske, ne bi bil upravičen do sofinanciranja EU in bi bil v takem primeru umaknjen s seznama, saj so spoštovanje prava in dosledno izvajanje predpisov bistveni za Vladavino prava EU. Toda projekt plinski terminali v Severnem Jadranu jasno kaže, da EU v tem primeru ne spoštuje evropske zakonodaje in jemlje upravičena nasprotovanja tako lokalnih oblasti v Italiji in Sloveniji, kot civilne družbe obeh držav do konkretnega, okoljsko zelo spornega posega, kot ne bodi ga treba, kar je v nasprotju s svojimi načeli in populističnimi parolami EU, da je leto 2013 Evropsko leto državljanov z dodano parolo „ ZA EVROPO GRE. ZA VAS GRE“, saj so se proti temu projektu izjasnili parlament ene od članic Evropske unije in lokalne skupnosti obeh držav. Verjetno so s to parolo mislili na podporo multinacionalk in osebnih interesov, ki jih  v primeru „KOPENSKEGA PLINSKEGA TERMINALA“ EU komisija brezkompromisno podpira, slovenska vlada pa ji pokorno prikimava! Projekt “PRISLUHNI ŠKOLJKI” bomo nadaljevali, čeprav z sredstvi iz “svojih žepov”, ker ne moremo pridobiti sredstev na EU razpisih, zaradi po njihovem proti evropskega delovanja, kar je šlišati v neuradnih krogih, javno si to ne upajo povedati!!!

 ZA ZDRAVO IN VARNO PRIHODNOST NAŠIH OTROK GRE!!!

Predsednik Alpe Adria Green:                                                                          Datum: 14.10.2013

Vojko Bernard

aag - celota

AAG – JE IZVEDEL AKCIJO PRISLUHNI MORJU – ŠKOLJKI, KI JE BILA NAMENJENA OSVEŠČANJU PREBIVALCEV. NEKATERI, KI ZAGOVARJAJO IZGRADNJO PLINSKEGA TERMINALA V TRŽAŠKEM ZALIVU, SO TO AKCIJO OZNAČILI KOT POPULISTIČNO!!!

AAG JE POSLALA FOSIL PRIHODNOSTI IZ TRŽAŠKEGA ZALIVA KOMISARJU ZA ENERGETIKO EU g.GUNTHER OETTINGER-JU, ŠE PREJ PA SMO GA IZROČILI EU PREDSTAVNIŠTVU V SLOVENIJI, KO SMO GA ŽELELI IZROČITI PREDSTAVNIKU ITALIJANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA, NAS JE TA GROBO ZAVRNIL IN ZAGROZIL S POLICIJO!!!

AKCIJO PRISLUHNI MORJU – ŠKOLJKI SO FINANČNO PODPRLE:

OBČINA PIRAN, OBČINA IZOLA TER MESTNA OBČINA KOPER, ČEPRAV S SKROMNO FINANČNO PODPORO SO DOKAZALE, DA NE ŽELIJO IZPOSTSTAVITI PREBIVALCEV NEVARNOSTI PLINSKEGA TERMINALA IN DA ŽELIJO OČUVATI SLOVENSKO MORJE, ZA KAR SE JIM V IMENU PREBIVALCEV RS ZAHVALJUJEMO!

POSEBNO PA SE ZAHVALJUJEMO MMS d.o.o., KER BREZ NJIH NE BI MOGLI IZPELJATI TE AKCIJE!

ŽAL DRUGEGA DELA AKCIJE, KI BI JO IZVEDLI V BRUSLJU NISMO USPELI REALIZIRATI, ZARADI POMANJKANJA FINANČNIH SREDSTEV!

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: