c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi v občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Dol pri Ljubljani, Ljubljana in Medvode


ZEG in ZENS sta 02.10.2017 poslala županom posavskih občin dopis katerega namen je seznanitev lokalne skupnosti z dejavnostmi obeh organizacij in ostalih deležnikov za uresničitev načrta izgradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Obe združenji si prizadevata za čim hitrejšo izvedbo tega projekta ob aktivnem sodelovanju vseh, ki jih bo projekt tako ali drugače zajel.

Ne bomo iskali avtorjev prvih snovalcev idej za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, saj je za nas pomembnejši prvi pravni akt »Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježic do Suhadola«. Na podlagi navedenega pravnega akta je Vlada RS v letu 2005 podelila koncesijo Holdingu slovenskih elektrarn d.o.o. iz Ljubljane. In zgodba je dobrih deset let zorela pri koncesionarju v predalu. Razen občasnih medijskih novic ni bilo zaznati nobenih premikov, koncesionar pa je čakal na osnutek koncesijske pogodbe z Ministrstva za okolje in prostor.

V sredini meseca septembra smo dve nevladni organizaciji z novinarsko konferenco obudili »zgodbo o Trnuljčici« v okviru priprav na sprejemanje Energetskega koncepta Slovenije, ki naj bi se predvidoma sprejel v DZ RS. Po novinarski konferenci se je pričela zadeva premikati z mrtve točke, Holding je objavil naročilo za izdelavo DNP za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Ronke, MOP pa je posredovalo na Holding tudi osnutek koncesijske pogodbe.

Pismo o gradnji hidroelektrarn je namenjeno zgoraj omenjenim občinam, ker bodo v bližnji prihodnosti deležne pomembnih sprememb pri načrtovanju rabe prostora z neposrednim vplivom na narodno gospodarstvo, ki predstavljal korak k izpolnjevanju sprejetih okoljskih obvez.

sava

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) in Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) sta se odločila, kot podpornika napovedane gradnje, da prejemnikom podata pobudo za ustanovitev spremljajočega in neodvisnega organa, ki bi spremljal potek gradnje in bi bil tudi povezovalni člen z investitorjem. Predvsem bi takšen skupni »odbor« lahko postal jedro vzpodbujanja gradnje, koordinacije in javnega nadzora, kar domnevamo, da bo tudi želja prejemnikov.

Ker nam je poznan časovni potek gradnje HE na spodnji Savi, predlagamo, da v ta odbor imenujejo funkcionarja, ki opravlja funkcijo vodenje občinske službe za gospodarstvo. Tako kadrovske spremembe pri posameznem prejemniku ne morejo vplivati na sestavo »odbora«. ZENS in ZEG pa bi vodila kronologijo dogajanja v času gradnje in bo le ta ves čas na razpolago prejemnikom in zainteresirani javnosti. Vsekakor predvidena gradnja prinaša vsem prejemnikom na njihovem območju pozitivne premike, saj bo to istočasno tudi priložnost za zgraditev (obnovo) infrastrukturnih objektov v zasavski dolini, kakor tudi ureditev protipoplavne zaščite. Z namenom opisa pozitivnih vplivanj v času gradnje prilagamo našemu pismu še krajše mnenje mag. Vekoslava Korošca, direktorja Združenja za inženiring pri GZS

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: