c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Tudi obremenjenost z vonjem je mogoče izmeriti


Marjana Ahačič – Gorenjski Glas

SMRAD
Kot so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG), so prepričani, da bo projekt uspešno izveden, pridobljeni rezultati pa bodo temelj za pripravo uredbe o motečih vonjavah, za katero si Alpe Adria Green prizadeva že od leta 2013, ko so s posebno peticijo zahtevali ureditev tega področja.
Država je vendarle naročila pripravo raziskav, na podlagi katerih bo vzpostavljen sistem za obvladovanje obremenjenosti zraka z neprijetnim vonjem oziroma pripravljena uredba o motečih vonjavah. Na Gorenjskem največ pritožb od ljudi, ki živijo v bližini večjih podjetij.

»Ker je tolerančni prag človeka zaradi motečih vonjav pogosto prekoračen, se ob čezmernih obremenitvah ljudje pritožijo. Moteče vonjave namreč delujejo na počutje negativno, saj zmanjšujejo delovno sposobnost in povečujejo dovzetnost za obolevanja.«

Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor je konec maja z zunanjimi izvajalci – Veterinarsko fakulteto in Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani ter podjetjem Studio okolje – sklenilo pogodbo, na podlagi katere bodo omenjene institucije pripravile strokovne podlage za vzpostavitev sistema za obvladovanje obremenjenosti zunanjega zraka z neprijetnim vonjem.

 

Kot je povedal predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard, na območju gorenjske regije dobijo največ pritožb zaradi neprijetnih vonjav od ljudi, ki živijo v bližini večjih podjetij v Radovljici, na Jesenicah in v Škofji Loki. »Največ pritožb dobimo od sosedov Elana iz Begunj, Acronija z Jesenic, Knaufa v Škofji Loki … Težave najprej poskusimo reševati z mediacijami med prebivalci in povzročiteljem smradu, če to ne uspe, povzročitelja prijavimo inšpekcijskim službam. Preventivno se, če dvomimo, da bo nova naprava oziroma obrat povzročal smrad, prijavimo kot stranski udeleženec v postopek za pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, ki ga izdaja Agencija RS za okolje,« je pojasnil Bernard.

»Moteče vonjave so poseben problem onesnaževanja zraka, ki ga predstavljajo emisije plinov, katerih koncentracije v zraku sicer niso visoke, a tudi pri nizkih koncentracijah delujejo moteče. Te spojine najpogosteje predstavljajo netoksično onesnaženje zraka. Ker je tolerančni prag človeka zaradi motečih vonjav pogosto prekoračen, se ob čezmernih obremenitvah ljudje pritožijo. Moteče vonjave namreč delujejo na počutje negativno, saj zmanjšujejo delovno sposobnost in povečujejo dovzetnost za obolevanja,« pa pojasnjujejo strokovnjaki, ki bodo pripravili podlage za vzpostavitev sistema za obvladovanje obremenjenosti zunanjega zraka z neprijetnim vonjem.

Obremenjenost okolja z vonjem, kot še navajajo, merijo na različne načine, eden od njih je tudi metoda anketiranja krajanov, ki živijo na izpostavljenih območjih, kjer se čuti neprijeten vonj, ki prihaja od različnih dejavnikov. »Anketni vprašalnik vključuje vprašanja o intenzivnosti vonja, prijetnosti oziroma neprijetnosti vonja, pogostosti pojavljanja vonja, času dneva, v katerem se pojavljajo ”epizode” vonja. Z izvedbo ankete želimo ugotoviti motnjo in določiti zanesljivost metode, njeno natančnost in veljavnost. Določitev kvantitativnih standardov kakovosti zraka, ki so namenjeni zaščiti prebivalstva pred vplivi motečih vonjav, so temelj za pregledne in enotne predpise,« še pojasnjujejo. Vzporedno z izvajanjem metode anketiranja bo na določenem področju potekalo tudi preverjanje drugih metod za ocenjevanje celotne obremenitve okolja z motečimi vonjavami. Primerjava rezultatov različnih metod bo ob drugem strokovnem gradivu temelj strokovnih podlag v pripravi. Rok za dokončanje projektne naloge je slabi dve leti.

Kot so sporočili iz organizacije Alpe Adria Green, se je anketiranje sicer že začelo, a Gorenjska doslej še ni prišla na vrsto. »Odziv širše javnosti, zlasti krajanov, je izredno pozitiven, nikakor pa ne bi mogli reči za javne institucije. V naslednjih mesecih bodo naključni krajani dobili anonimne ankete, ki jih bodo morali izpolniti. Možnost izpolnjevanja je elektronski način ali pa ročni. Anketa je popolnoma anonimna.«

Povezave:

MOP podpisal pogodbo z zunanjimi izvajalci, ki bodo izdelali podlage za obvladovanje obremenjenosti zunanjega zraka z neprijetnimi vonjavami

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVA

IZJAVA ZA JAVNOST AAG – Odziv Vlade RS na peticijo o “smradu”

OD SMRADU DO BOLEZNI–Raziskovalna naloga–avtorice: Sandra Olenik ter Klara Valenčič

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: